Головна » Українська мова

Назва презентації Автор Короткий зміст

Іменник як частина мови

887 5867.0Kb

Парубець О.В.
Мета: засобами мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до людини-трудівника, сприяти зміцненню національно-духовних ціннісних орієнтацій школярів
Іменник, як частина мови

289 5019.6Kb

Якимова О.І.
Мета: сформувати систему знань учнів про іменник як самостійну змінну частину мови; формувати загально пізнавальні вміння аналізувати морфологічні функції іменника
Іменник. Урок з української мови для 6 класу

370 3733.5Kb

Воловик О.В.
Мета: перевірити рівень знань, умінь і навичок, здобутих при вивченні теми «Іменник»; розвивати вміння застосовувати отриманні знання на практиці, правильно вживати іменники у мовленні, знаходити та пояснювати вивчені орфограми
Іменники: назви істот і неістот

1560 51619.5Kb

Думчикова І.В.
Мета: закріпити вміння учнів розпізнавати іменники, визначати їхні граматичні категорії (роду, числа, відмінка); вчити школярів розрізняти іменники – назви істот і не істот; розвивати навички використання їх у ролі звертань
Інтерактивні технології навчання на уроках словесності як засіб реалізації творчого потенціалу учнів

476 58721.8Kb

Омельченко В.Є.
Головне завдання освітнього процесу – розвиток в учнів умінь і навичок саморозвитку особистості шляхом упровадження інноваційних технологій, організації процесу навчання та створення належних для цього умо
Активні і пасивні дієприкметники. Творення активних дієприкметників теперішнього й минулого часу (7 клас)

1260 12062.0Kb

Ганчарюк Н.І.
Мета: поглибити знання учнів про дієприкметники, пояснити відмінність між активними й пасивними дієприкметниками, формувати вміння розрізняти активні й пасивні дієприкметники, утворювати активні дієприкметники теперішнього і минулого часу
Активна і пасивна лексика. Застарілі слова та неологізми

521 583.83Mb

Громова Ю.О.
Мета: навчальна: ознайомити шестикласників із поняттями «активна» і «пасивна» лексика, різновидами «пасивної» лексики; формувати загальнопізнавальні вміння аналізувати лексику за активністю вживання
Алфавіт. Урок з української мови для 5 класу

1032 7777.0Kb

Золотніцька Л.П.
Мета: поглибити знання учнів про український алфавіт,позначення звуків мовлення на письмі, навчити відрізняти звуки від букв; формувати загально пізнавальні вміння порівнювати одні букви, звуки з іншими та робити висновки; розвивати вимову та слухову культуру, дикцію
Англіцизми в сучасній українській мові

687 652.04Mb

Буркало Ніколетта
Мета нашого дослідження полягає у встановленні ролі запозичень, виділенні позитивних і негативних аспектів впливу англіцизмів і основних причин появи запозичень в українській мові
Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів. Урок з української мови для 10 класу

5220 114145.5Kb

Чанглі Г.Д.
Мета: розглянути питання багатозначності, синонімії та антонімії фразеологізмів; формувати вміння та навички учнів правильно вживати багатозначні слова, знаходити, добирати синоніми, антоніми, збагачувати активний словниковий запас
1-10 11-20 21-30 ... 521-530 531-533