Головна » 8 клас » Всесвітня історія

Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою навчального курсу всесвітньої історії у 8 класі, його хронологічними межами та періодизацією, змістом та побудовою підручника, атласів, робочих зошитів, додатковою навчальною, художньою та енциклопедичною літературою

Мета: визначити причини Великих географічних відкриттів, розглянути розвиток мореплавання в Португалії та Іспанії, навчити працювати з історичною картою, вдосконалити вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, давати характеристику історичним діячам

Мета: показати, яким чином утворювалися колоніальні імперії; сформувати уявлення про доколумбові цивілізації, показати наслідки Великих географічних відкриттів для двох світів; сприяти усвідомленню про неприйнятність поневолення людини людиною

Мета: розкрити учням ознаки нового суспільства та абсолютної монархії, дати уявлення про формування нових прошарків суспільства та нові капіталістичні підприємства; охарактеризувати новий спосіб господарювання
Мета: познайомити учнів з рисами повсякденного життя нового суспільства; продовжити роботу з додатковою літературою, дати уявлення про життя, побут, повсякденні заняття жителя міста та сільської місцевості
Мета: з’ясувати причини, хід та наслідки Реформації в Німеччині; розкрити основні напрями Реформації в Німеччині; розвивати вміння аналізувати історичну інформацію крізь призму технологій розвитку критичного мислення
Мета: розкрити хід та наслідки Реформації в країнах Європи; розвивати вміння аналізувати історичну інформацію; виховувати толерантне ставлення до будь-якої релігії та повагу до думок інших
Мета: дати уявлення про економічну та соціальну структуру, причини та основні події релігійних війн у Франції; дослідити процес зміцнення королівської влади; закріпити переконання у тому, що релігійний фанатизм призводить до протистояння й війни
Мета: познайомити учнів з подіями історії Іспанії, дати поняття про правління Карла V та Філіппа II, дослідити процес зміцнення абсолютизму в Іспанії. основні поняття та терміни: «автодафе», «кортеси», «комунерос»
Мета: з’ясувати причини, хід та наслідки революції в Нідерландах; визначити вплив ідей Реформації на революцію в Нідерландах; розвивати вміння аналізувати історичні події та факти
1-10 11-20 21-28