Головна » 6 клас » Світова література

Мета: з’ясувати, у чому полягає пізнавальне значення світової літератури; здійснювати між предметні зв’язки пригадати твори, що вивчалися у 5-му класі; дізнатися про книги, які будуть прочитані у 6-му класі
Мета: з’ясувати коло читацьких інтересів учнів, прищеплювати любов і повагу до книги; розвивати зв’язне мовлення; виховувати зацікавлених читачів
Мета: ознайомити учнів з поняттями «міф», «міфологія»; учити визначати відмінність міфу від казки; працювати над виразним читанням давньоєгипетських міфів про створення світу; виховувати повагу до культури інших народів
Мета: повторити відомості про міф, міфологію, відмінність міфу від казки; ознайомитися з давньокитайськими міфами про створення світу і людей; розвивати допитливість, викликати інтерес до міфології народів світу
Мета: ознайомлювати з давньоіндійським міфом про створення світу та людей, працювати над переказом міфу; розвивати зв’язне мовлення; виховувати шанобливе ставлення до культури і традицій інших народів
Мета: розвивати увагу, логічне мислення; виховувати зацікавленість до давньогрецької міфології, давньогрецьким міфом про створення світу і людей, ознайомлюючи учнів із пантеоном богів Давньої Греції
Мета: ознайомити з міфами давніх слов’ян про створення світу, вчити порівнювати різні твори за жанрами, змістом, робити висновки про спільне і відмінне в них, розвивати логічне мислення, виховувати інтерес і повагу до культурної спадщини свого народу
Мета: ознайомитися із давньогрецьким міфом про Прометея; працювати над виразним читанням; скласти словничок «Герої давньогрецьких міфів»; вдосконалювати навички роботи з текстом, виявляти міжпредметні та міжлітературні зв’язки
Мета: розвивати уміння складати простий план твору, вчитися характеризувати героя міфу, знаходити літературні паралелі; з’ясувати причини популярності образу Прометея; ознайомитися з поняттям «прометеїзм»; виховувати високі моральні якості
Мета: ознайомити з міфом про сьомий подвиг Геракла, поповнювати«Словничок давньогрецьких імен і назв»; вдосконалювати навички аналізу тексту; засвоїти значення фразеологізмів міфологічного походження; здійснювати міжпредметні зв’язки
1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-71