Головна » 9 клас » Всесвітня історія

Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Пізній Новий час (кінець XVIII — п. XХ ст.)» у 9-му класі, його хронологічними межами та періодизацією, змістом та структурою підручника, атласів, робочих зошитів
Після уроку учні зможуть: • показувати на карті кордони країн Європи наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.; • аналізувати соціально-економічний і політичний розвиток Франції напередодні революції
Після уроку учні зможуть: • показувати на карті напрямки походів революційних французьких військ; • характеризувати діяльність Установчих і Законодавчих зборів, наслідки повалення монархії, погляди жирондистів і монтаньярів
Після уроку учні зможуть: • характеризувати соціально-економічну політику якобінців; • аналізувати суспільно-політичне життя Франції після Термідоріанського перевороту
Після цього уроку учні зможуть: • пояснювати суть бонапартизму, політики континентальної блокади, причини краху наполеонівської імперії
Після цього уроку учні зможуть: • пояснювати характер, спрямованість і наслідки рішень Віденського конгресу; • характеризувати політичні розбіжності держав — учасниць Віденського конгресу
Після цього уроку учні зможуть: • характеризувати основні ознаки економічного життя країн Великої Британії в 1815–1847 рр.; переходу Британії до політики вільної торгівлі
Після цього уроку учні зможуть: • встановлювати хронологічну послідовність подій; • досліджувати політичний розвиток Франції у 20–40-і рр. ХІХ ст.
Після цього уроку учні зможуть: • встановлювати хронологічну послідовність подій; • характеризувати економічне та політичне становище Росії після Віденського конгресу
Після цього уроку учні зможуть: • показувати на карті держави, охоплені революційні подіями 1848–1849 рр., основні осередки революційного руху та районі селянських повстань
1-10 11-20 21-28