Головна » 5 клас » Світова література

Мета: донести до свідомості учнів, що література й фольклор — скарбниця духовних багатств людства; показати роль книги в житті людини; розвивати інтерес до пізнання світу через читання художньої літератури
Мета: дати поняття про прислів’я та приказки як малі жанри фольклору; учити вдумливо, виразно їх читати, тлумачити переносне значення; розвивати навички влучно й образно висловлювати свої думки
Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст прислів’їв та приказок, їх значення в духовному розвиткові людства; розвивати навички виразного читання, коментування прислів’їв, пояснення їх прихованого значення
Мета: учити учнів розуміти пряме й переносне значення прислів’їв і приказок, доречно використовувати їх у власному мовленні, пов’язувати з життєвими ситуаціями; розвивати усне й писемне мовлення, творчу уяву
Мета: ознайомити з поняттямказки як жанру фольклору, різновидами казок, їх виконанням та особливостями; розвивати інтерес до читання казок, зв’язне мовлення учнів, уміння висловлювати й обґрунтовувати власну думку
Мета: допомогти учням усвідомити головний конфлікт народної казки; ознайомити з роботою відомих збирачів народної творчості, зокрема німецької; розвивати навички визначення головної думки, уміння самостійно працювати з підручником; розширювати учнівський кругозір
Мета: розкрити зміст і головну думку казки; зацікавити творчою спадщиною братів Грімм; удосконалювати навички виразного, вдумливого читання, переказу фольклорних творів; розвивати усне мовлення школярів
Мета: допомогти учням глибше усвідомити ідейно-художній зміст казки; розвивати навички співвіднесення казкових подій із реальними; уміння аналізувати образи героїв за їхніми вчинками та моральними якостями
Мета: допомогти учням з’ясувати художні особливості народної казки, її національний колорит; розвивати навички виразного читання, переказу за особами і розігрування інсценівок; виховувати естетичні смаки, культуру поведінки та спілкування
Мета: повторити, систематизувати та закріпити вивчений матеріал; виявити рівень знань, умінь та навичок учнів із метою їх корекції; розвивати зв’язне писемне мовлення учнів, уміння виділяти головне, оцінювати прочитане та висловлювати й аргументувати свою думку
1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-69