Головна » 9 клас » Українська мова

Мета: розширити відомості дев’ятикласників про процес і результат розвитку української мови в ході історичного становлення українського суспільства та його культури; сформувати вміння визначати основні періоди розвитку мови, характеризувати особливості їх
Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису і пуктуації, зокрема про просте неускладнене речення, розділові знаки в ньому; актуалізувати мотиваційні резерви дев’ятикласників щодо аналізу головних і другорядних членів речення
Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису і пунктуації, зокрема про просте ускладнене речення, розділові знаки в ньому; актуалізувати мотиваційні резерви дев’ятикласників щодо аналізу простого ускладненого речення
Мета: повторити основні пунктограми в простому неускладненому й ускладненому реченні; удосконалити вміння визначати їх у синтаксичних конструкціях, розвивати практичні вміння вживати розділові знаки відповідно до правил пунктуації
Мета: удосконалювати мовленнєво-мисленнєві вміння учнів визначати тему й основну думку тексту, тип і стиль мовлення; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати типологічний, композиційний і змістовий аналіз публіцистичного тексту розповідного характеру
Мета: поглибити знання дев’ятикласників про пряму мову; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити речення з прямою мовою, правильно розставляти розділові знаки й інтонувати речення з прямою мовою; розвивати творчі вміння складати речення з прямою мовою
Мета: поглибити знання дев’ятикласників про розділові знаки в реченнях з прямою мовою; формувати загально пізнавальні вміння знаходити речення з прямою мовою й пояснювати розділові знаки, правильно розставляти розділові знаки й інтонувати речення з прямою мовою
Мета: подати учням відомості про непряму мову як засіб передачі чужої мови, навчити знаходити у висловлюваннях речення з непрямою мовою; удосконалювати вміння правильно інтонувати й розставляти розділові знаки в реченнях з непрямою мовою
Мета: удосконалити знання дев’ятикласників про особливості вибіркового переказу тексту художнього стилю; формувати вміння виділяти в тексті художнього стилю потрібну інформацію та відтворювати її відповідно до стильових вимог висловлювання
Мета: удосконалити знання учнів про особливості вибіркового переказу текстів художнього стилю на основі декількох джерел; формувати вміння й навички виділяти в текстах художнього стилю основну інформацію та відтворювати її відповідно до стильових вимог текстів
1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-71