Головна » 7 клас » Українська мова

Мета: розширити відомості семикласників про рідну мову, сформувати поняття про мовну скарбницю українського народу; розвинути вміння аналізувати висловлювання, складати невеликі тексти відповідно до комунікативного завдання
Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису і пунктуації, зокрема про розділові знаки простого і складного речення; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти просте речення від складного, правильно визначати головні і другорядні члени речення
Мета: удосконалювати творчі вміння учнів працювати з текстом, знаходити його структурні компоненти, мовні засоби міжфразового зв’язку
Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння учнів усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу
Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з морфології й орфографії; удосконалити вміння й навички семикласників правильно писати слова на вивчені орфограми в іменниках і прикметниках; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу
Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з морфології та орфографії; удосконалити вміння й навички семикласників правильно писати слова на вивчені орфограми в числівниках і займенниках
Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння учнів усвідомлювати тему й основну думку тексту, тип і стиль мовлення прочитаного; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати аналіз художнього тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини
Мета: ознайомити семикласників із доконаним і недоконаним видами дієслів, сформувати вміння розрізняти дієслова доконаного і недоконаного видів; пояснити причини специфічної зміни ознаки всіх форм дієслова
Мета: поглибити знання семикласників про часи дієслова; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати час дієслів; розвивати творчі вміння доцільно використовувати дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часів у текстах
Мета: поглибити знання семикласників про часи дієслова, зокрема про минулий час; удосконалити загальнопізнавальні вміння й навички визначати час дієслів та вирізняти минулий час дієслів від інших
1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-73