Головна » 10 клас

Мета: ознайомити учнів зі збіркою поезії «Зів’яле листя», розкрити світ почуттів і пристрастей, створений поетичним словом великого майстра; розвивати виразне читання, уміння аналізувати поезії; виховувати усвідомлення того, що любов — найвеличніше із людських почуттів
Мета: ознайомити десятикласників із змістом комедії, основними елементами її сюжету та композиції, розвивати навички ідейно-художнього аналізу драматичного твору, вміння характеризувати головного героя та інших персонажів
Мета: ознайомити учнів з етапами життєвого і творчого шляху письменника, розкрити жанрове й тематичне розмаїття його творчості; формувати власне ставлення до таких особистостей, як І. Франко; виховувати інтерес до творчості письменника
Мета: пояснити біблійну основу сюжету, його актуальність для епохи національно-визвольних рухів, розкрити алегоричність образу Мойсея; розвивати вміння висловлювати власні міркування про майбутнє свого народу, шляхи до нього, дискутувати про це
Мета: у процесі аналізу допомогти учням розкрити для себе красу глибоких інтимних почуттів і взаємної вірності, усвідомити вагу справжніх духовних цінностей у житті людини; розвивати в учнів уміння зіставляти, аналізувати й синтезувати вивчене
Мета: розкрити поняття «художня література», «літературний процес», «літературознавство»; познайомити учнів із найвідомішими українськими літературо знавцями; пояснити, з чого починається літературна творчість народів
Мета: дати загальну характеристику розвитку української літератури 70–90-х років ХІХ ст.; познайомити учнів із історико-культурними умовами розвитку української літератури в ІІ пол. ХІХ ст., зокрема, появою Валуєвського циркуляру та Емського указу
Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях письменника, розкрити основні чинники формування його світогляду; дати чітке визначення місця письменника в розвитку української літератури; прокоментувати оцінку І. Франком його творчості
Мета: ознайомити школярів із повістю «Кайдашева сім’я»; сприяти виробленню навичок визначати жанр, композиційні складові твору; виховувати високі морально-етичні риси простої людини
Мета: удосконалювати вміння аналізувати та синтезувати факти, вчинки, давати оцінку образам та певним явищам літературного твору; розвивати навички виразного коментованого читання, усне зв’язне мовлення учнів; формувати світогляд школярів
1-10 11-20 21-30 ... 311-320 321-326