Головна » 8 клас » Географія

Мета: ознайомити учнів зі змістом курсу фізичної географії України, предметом і методами географічних досліджень, навести приклади історії формування території України, показати на карті одиниці адміністративно-територіального устрою держави
Мета: визначити крайні точки, розміри території України, суміжні з нею держави, охарактеризувати кордони та особливості географічного положення України, визначити координати крайніх точок України, дати поняття про поясний і місцевий час
Мета: визначити особливості положення України стосовно го­динних поясів, показати різницю між поясним і місцевим часом на її території, закріпити вміння орієнтуватися в поняттях поясний, місцевий, літній, декретний час
Мета: визначити джерела географічної інформації, географічні видання, методи і засоби отримання географічної інформації
Мета: ознайомити учнів з різними видами географічної інформа­ції картами, атласами, географічними енциклопедіями, словниками, довідниками; показати учням способи роботи з ними; розвивати пізнавальну активність учнів
Мета: ознайомити учнів з картографічними джерелами географіч­ної інформації, методами її отримання; дати знання про картографічні проекції, види спотворень на картах; продовжити формування навичок роботи з різними видами карт
Мета: навчити учнів вирішувати конкретні задачі за допомогою топографічних карт; продовжити формування навичок роботи з то­пографічними картами
Мета: ознайомити учнів з географічними відомостями про тери­торію України різних часів, з дослідженнями видатних вчених-дослід­ників природних умов і природних ресурсів України; охарактеризу­вати періоди географічного вивчення території України
Мета: надати учням географічні відомості про видатних вчених-дослідників природних умов і природних ресурсів України, фундаторів та основоположників української географічної науки, показати внесок відомих вчених у дослідження природних умов і природних ресурсів України
Мета: провести узагальнення та корекцію знань, вмінь та навичок учнів. Підготувати їх до тематичного оцінювання
1-10 11-20 21-30 31-40 41-46