Головна » 6 клас » Всесвітня історія

Мета: дати уявлення про місце історії стародавнього світу у всесвітній історії; розглянути періодизацію історії людства; дати визначення понять «цивілізація», «археологія», «антропологія», «етнографія»; розвивати хронологічні вміння
Мета: дати уявлення про гіпотези появи людини на Землі, особливості взаємодії природи та предків людини, розвивати вміння роботи з таблицями, діаграмами, інформативним матеріалом та ілюстраціями, познайомитися з новими термінами і поняттями
Мета: дати уявлення про основні чинники, що визначили подальшу еволюцію людини; формувати навички встановлення причинно-наслідкових зв’язків; засвоїти поняття: «неандерталець», «льодовиковий період», «рід»; удосконалювати навички роботи з підручником
Мета: ознайомити учнів із змінами, яких зазнала первісна людина в процесі її розвитку, з’ясувати особливості нової форми людської спільноти
Мета: з’ясувати причини переходу людини до відтворюючого господарства, розкрити роль землеробства та скотарства в житті людини, сформувати уявлення про ремесло, тогочасні форми організації людського суспільства
Мета: сформувати уявлення про трипільську культуру, її розвиток, господарство, побут, релігію і мистецтво; продовжувати роботу з визначенням поняття, узагальнювати фактичний матеріал, розвивати логічне мислення; виховувати почуття поваги до національної історії
Мета: систематизувати вивчений матеріал, засвоїти новий навчальний матеріал; залучити учнів до роботи з довідниковою літературою, додатковою літературою; виховувати культуру спілкування та співпраці в групі
Мета: узагальнити знання учнів з теми, розвивати вміння застосування знань; аналізу та порівняння історичних фактів; виховувати інтерес до вивчення історії
Мета: перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу теми, а також вміння застосовувати отримані знання, працювати в команді; виховувати почуття колективізму, толерантного ставлення одне до одного
Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про Давній Схід, з’ясувати причини виникнення найдавніших держав у цьому регіоні; надати знання про географічні та природні умови Єгипту, дослідити зв’язок між природними умовами та особливостями господарського життя країни
1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-70