Головна » 7 клас » Світова література

Мета: визначити завдання навчального курсу «Зарубіжна література» в 7 класі, мету вивчення, намітити шляхи роботи; стимулювати учнів висловлювати свої судження про роль літератури в житті людини
Мета: показати значення літератури у формуванні життєвих цінностей людини, особливо її виховну роль у формуванні особистості людини, духовних та естетичних багатств людства; розвивати вміння учнів висловлювати свої судження
Мета: познайомити з англійськими народними баладами про шляхетного розбійника Робін Гуда - втіленням мрій англійського народу про захисника; розкрити риси характеру Робін Гуда: сміливість, шляхетність, кмітливість, щирість, велике почуття справедливості
Мета: ознайомлення із змістом середньовічної сербської балади; робота над виразним читанням балади; вдосконалення навичок текстологічного аналізу балади, розкриття жанрових особливостей
Мета: дати визначення поняття «літературна балада»; розкрити особливості жанру; дати поняття про антитезу як засіб створення образу; працювати над виразним читанням балади, вдосконаленням навичок аналізу тексту, розкрити глибокий філософський сенс твору
Мета: ознайомлення зі змістом балади, обговорення проблеми людської гідності, цінності життя й справжніх почуттів; вдосконалення навичок коментованого читання та аналізу художнього тексту; робота над різними перекладами
Мета: знайомство зі змістом балади, вдосконалення навичок текстологічного аналізу твору із акцентом на співіснуванні та переплетеннях реального і фантастичного; розвиток зв’язного мовлення: порівняння перекладів балади
Мета: ознайомити зі змістом балади, в основу якої лягла старовинна кельтська легенда; показати мужність борців за незалежність рідної країни проти іноземних загарбників; розкрити необхідність вибору між власним почуттям і спільною метою народу
Мета: познайомити зі змістом балади - вставної частини поеми А. Міцкевича, її образною системою; розкрити психологізм твору; вдосконалювати роботу над виразним читанням і текстологічним аналізом твору; виховувати культуру мовлення, культуру виразного читання
Мета: провести контроль знань учнів; стимулювати актуалізацію одержаних знань, підвищувати свій рівень; робота над виразним читанням напам’ять; виховання культури усного та писемного мовлення під час відповіді
1-10 11-20 21-30 31-40 41-42