Головна » 9 клас » Історія України

Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Історія України» у 9 класі, його хронологічними межами та періодизацією; зі змістом та побудовою підручника, атласів, робочих зошитів, додатковою навчальною та енциклопедичною літературою
Мета: формувати в учнів знання про адміністративно-територіальний та регіональний поділ українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII — на поч. ХІХ ст., а також охарактеризувати чисельність та етнічний склад українського населення
Мета: охарактеризувати адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії наприкінці ХVIII — на початку ХІХ ст., а також з’ясувати соціальне та національне становище українського населення
Мета: з’ясувати, яке місце посідала Україна в системі міжнародних відносин в пер. третині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами, аналізувати їх, робити висновки, виділяти головне і другорядне, систематизувати історичний матеріал
Мета: формувати в учнів знання про початок національного відродження в Наддніпрянській Україні, яка перебувала під владою Росії, наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст., а саме — про розгортання суспільно-політичного руху та заходи щодо відновлення автономії України
Мета: з’ясувати, як на західноукраїнських землях наприкінці XVIII –на початку XIX ст. відбувається пробудження національного життя і поширення української національної ідеї, а також охарактеризувати діяльність товариств греко-католицьких священиків та «Руської трійці»
Мета: охарактеризувати російський визвольний та польський національно-визвольний рухи на українських землях в 20–30-х рр. ХІХ ст., а саме: діяльність масонських організацій в Україні, рух декабристів та польське повстання 1830–1831 рр
Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми, підготуватися до уроку тематичного оцінювання; розвивати в учнів уміння працювати з картою, аналізувати матеріал, робити висновки, висловлювати свою точку зору
Мета: перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмових вимог: рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання; перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок; оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми
Мета: охарактеризувати стан сільського господарства та аграрні відносини на українських землях у складі Російської імперії та на західноукраїнських землях у складі Австрійської імперії у пер. пол. ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння працювати з історичними джерелами
1-10 11-20 21-30 31-40 41-42