Головна » 6 клас » Українська мова

Мета: розширити відомості шестикласників про рідну мову, сформувати поняття про багатство і красу української мови; формувати вміння аналізувати висловлювання, відтворювати деформований текст, складати невеликі тексти відповідно до комунікативного завдання
Мета: актуалізувати знання шестикласників про мовлення, види мовленнєвої діяльності, мету спілкування, адресат мовлення, мовлення монологічне й діалогічне, усне й писемне; удосконалити вміння розрізняти такі поняття, як мовлення
Мета: поглибити уявлення учнів про основні жанри мовлення, ознайомити з особливостями побудови оповідання, повідомлення, плану роботи, оголошення; удосконалювати вміння визначати тему й основну думку висловлювання
Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису, зокрема про будову словосполучення й речення як основних синтаксичних одиниць; формувати загальнопізнавальні вміння розрізняти словосполучення й речення
Мета: повторити теоретичні відомості про особливості вживання звертань, вставних слів й однорідних членів речення у мовленні; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити в реченні (висловлюванні) звертання, вставні слова, однорідні члени
Мета: повторити, узагальнити й поглибити основні відомості про складні речення й речення з прямою мовою, сформувати цілісну систему особистих знань шестикласників з теми
Мета: повторити, узагальнити й поглибити знання шестикласників про структуру тексту, види зв’язку речень у тексті, тему й основну думку; удосконалювати творчі вміння працювати з текстом, визначати тему й основну думку висловлювання
Мета: повторити, узагальнити й поглибити знання шестикласників про типи і стилі мовлення, сформувати поняття про офіційно-діловий стиль, його мовні особливості; удосконалювати творчі вміння розрізняти тексти-розповіді й тексти-роздуми, визначати стильові ознаки офіційно-ділового стилю
Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу
Мета: формувати мовленнєво-мислительні операції розпізнавати текст, визначати його структурні особливості (зачин, основну частину, кінцівку), розвивати творчі вміння розпізнавати послідовний і паралельний види зв’язку речень у тексті, нове і відоме тощо
1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-74