Головна » Українська мова

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки, інтонація у складному безсполучниковому реченні

Мета уроку: узагальнити, систематизувати й поглибити знання учнів про безсполучникове складне речення, про смислові відношення між його частинами; виробляти вміння правильно конструювати, інтонувати безсполучникові складні речення і ставити відповідні розділові знаки; розвивати культуру мовлення; виховувати любов до рідної мови, захоплення багатством  і красою рідного слова.

Тип уроку: урок систематизації і узагальнення знань.

Обладнання: картки із завданнями, тексти притчі, картки самооцінювання.

Життя – це таємниця,

Пізнай її.

(Агнеса Гонджа Бояджиу)

Хід уроку

         І. Оголошення теми уроку

         Слово вчителя

Найцінніше, що є у людини – це її життя. Воно дається їй тільки раз і кожній своє. Довге чи коротке, воно триває лише від народження і до смерті, його не можна прожити двічі.

– Мені приємно зустрітися з вами. Хочу, щоб від нашої зустрічі у вас залишилися гарні враження. Щоб ваші серця і розум наповнилися добром, щирістю, любов’ю до людей і новими знаннями. Мова наша багатоманітна і невичерпна. Слово наше може бути ніжною квіткою і гострою зброєю. Свої думки і почуття ми передаємо за допомогою різних засобів, один з них – використання безсполучникових складних речень.

(Протягом уроку учні оцінюють свою роботу на уроці, виставляючи відповідні бали до карток самооцінювання)

ІІ. Актуалізація опорних знань

Мозковий штурм (2 б.)

1. Яке речення є складним?

2. Яке складне речення є безсполучниковим?

3.  За допомогою чого з'єднуються частини СБР?

4.  Як відображається інтонація на письмі?

5.  Чим відрізняються СБР від сполучникових складних речень?

На які дві групи поділяються безсполучникові складні речення за характером синтаксичних і смислових зв’язків між частинами реченнями?
У чому особливість безсполучникового складного речення з однорідними частинами?
Яка інтонація та смислові відношення у безсполучникових реченнях з однорідними частинами?
З якими складними сполучниковими реченнями співвідносні безсполучникові складні речення з однорідними частинами?
Які сполучники можна підставити у безсполучникових реченнях з перелічуваною інтонацією? Зіставно-протиставною?
 У чому особливість безсполучникових складних речень з неоднорідними частинами?
Яка інтонація та смислові відношення у безсполучникових реченнях з неоднорідними частинами? 
 З якими складними сполучиковими реченнями співвідносні безсполучникові складні речення з неоднорідними частинами?
 Які сполучники можна підставити у безсполучникових реченнях з  інтонацією зумовленості? Пояснення?

ІІІ. Систематизація та вдосконалення знань, умінь та навичок з теми «Складне безсполучникове речення, розділові знаки в ньому».

Постановка проблемного питання.

На сьогоднішньому уроці ми повинні дати відповідь на запитання: Чи існує залежність між інтонацією і розділовими знаками в складних безсполучникових реченнях?

А поки що рекламна пауза!

(Деякі учні отримали випереджувальне індивідуальне  домашнє завдання: їм  було запропоновано підготувати рекламу-жарт  безсполучникового складного речення та вживання у ньому кожного розділового знака)

1. Дослідження – пошук

ЗАВДАННЯ: Перепишіть подані речення, вставляючи пропущені розділові знаки. Визначте тип інтонації та смислові відношення у поданих реченнях

Любіть книгу вона навчить вас жити.

В грудях жвавість росте  думка кличе вперед знов я повен надії і віри.

Життя чисте полум’я ми живемо з невидимим сонцем усередині нас.

Забудеш рідний край тобі твій корінь всохне.

Мало життя прожити  треба життя зрозуміти. 

Народжується людина усвідомлює своє місце в суспільстві обирає  свій шлях. (речення просте ускладнене однорідними присудками)    (2 б.)

2. Конструювання речень за поданими схемами. Робота за варіантами. Учні працюють самостійно.

ЗАВДАННЯ: сконструювати речення за поданими схемами, розставити розділові знаки, речення повинні відповідати комунікативній лінії уроку. (2 б.)

І- в.

[  ] , [  ].                (одночасність дії);.

[  ]  - [  ].                (протиставлення або зіставлення змісту);

[  ] : [  ].                 (в І частині є дієслова знати, чути, бачити, розуміти тощо, які вимагають доповнення свого змісту у ІІ частині)

ІІ-в.

[  ] ; [  ].       (одночасність дії, кожна з частин має свої розділові знаки);

[  ] : [  ]        (з’ясувальні відношення)

[  ]  - [  ].      (у І частині вказано на умову, за якої відбудеться дія);      

ІІІ-в.

[  ] : [  ].  (у ІІ частині вказано на причину)

[  ]  -  [  ]     (зміст ІІ частини порівнюється зі змістом І);

  [  ] ;  [  ]    (одночасність)

3. Метод  «Мікрофон».

 Прокоментуйте зміст вислову: «Найбільша помилка в житті людини – втратити самого себе».   Підсумовуючи сказане вами, хотілося б згадати слова епіграфа сьогоднішнього уроку. Вони  належать видатній жінці, яка проповідувала любов  на прикладі свого життя. Її справжнє ім’я Агнеса Гонджа Бояджиу, але багатьом вона відома як Матір Тереза. І саме з її  «Духовного заповіту Матері Терези» вибрані слова для епіграфу.

(учень читає напам’ять «Духовний заповіт Матері Терези»)

4. Реконструювання речень. Робота за варіантами

ЗАВДАННЯ: Подані сполучникові речення перебудуйте на синонімічні безсполучникові речення, обґрунтуйте вживання розділових знаків, накресліть схеми. Зробіть морфологічний розбір виділеного слова.  (3 б.)

Варіант І

Людське в людині – це найвища цінність, і дар цей треба всім нам берегти.

Не діли душі наполовину, бо тріщини іржа покриє враз.

Знай, що життя – найбільший дар.

Варіант ІІ

Дитинство має береги, а юність  має крила.

 Коли вкусиш ціну гіркого, тоді узнаєш ціну солодкого.

Дорожи щастям буття, бо воно доступне тільки людям.

Варіант ІІІ

Знаю я, що на землі людина – найцінніший дар.

Язик – найнебезпечніша зброя, бо рана від меча легше заживає, ніж від слова.

Життя біжить, як музика дзвенить.

-         5. Робота з текстом  притчі  «Гвіздки» Бруно Ферраро. (1 б.)

Завдання до тексту:

-         Прокоментувати зміст притчі.

-         Продовжити речення: «Хлопець, поглянувши на батька блакитними очима, сказав: «Дякую, тато, я зрозумів:…»      

 

6. Міні-диктант з граматичним завданням (2б.)

ЗАВДАННЯ: переписати текст, розставляючи розділові знаки, знімаючи дужки, вставляючи на місці крапок пропущені букви.

Ті..ка Горпина пер..конана  жодне д...бро і п…гане діло не/забуваються ні/що бе..слідно не/проходить. Сказав людині добре слово шмат хліба голодному подав  усе те в чужому сер…ці відкарбує…ся добром. Дер…вце посадив весною  уже чиясь душа і потяглась до неба лист…ям  росте собі та тіши…ся жи…тям.    

V. Підведення підсумків

Доведіть, що інтонація та розділові знаки в складних безсполучникових реченнях взаємозалежні.
Які розділові знаки відповідають певним типам інтонації у складному безсполучниковому реченні?

«Закінчіть речення»

Для мене, життя – це..
Завжди вимагаю від себе…
Найголовніше у ставленні до людини – це …

VІ. Домашнє завдання: використовуючи складі безсполучникові речення, напишіть твір-роздум, розмірковуючи над висловом Ліни Костенко:  «Лиш храм збудуй, а люди в нього прийдуть». 

 


Теги: Мамаєва А.С., безсполучникове речення, Складне речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 909/40


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar