Головна » 8 клас » Історія України

Мета: ознайомити учнів із завданням і структурою курсу «Історія України» у 8 класі, його хронологічними межами та періодизацією, змістом та побудовою підручника, атласів, робочих зошитів
Мета: з’ясувати політичне, економічне та соціальне становище українських земель у ХVI ст., соціальну структуру українського суспільства, причини виникнення українського козацтва; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні джерела, робити висновки
Мета: визначити передумови об’єднання Великого князівства Литовського та Польського королівства в одну державу та наслідки, які мала ця подія для українських земель; розвивати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичні явища та події
Мета: розглянути, як процес Реформації в Європі впливав на духовне життя українських земель у XVI ст.; з’ясувати причини виникнення церковних братств та охарактеризувати їх діяльність; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні джерела
Мета: охарактеризувати становище української православної церкви в другій половині XVI ст., визначити суть Берестейської церковної унії, пояснити причини та наслідки утворення греко-католицької церкви
Мета: охарактеризувати господарську діяльність та звичаї козаків, а також процес утворення козацької держави — Запорозької Січі, дати оцінку діяльності першого козацького гетьмана Дмитра Вишневецького; розвивати в учнів уміння аналізувати текстові та візуальні історичні джерела
Мета: охарактеризувати військове мистецтво козаків, з’ясувати причини утворення реєстрового козацтва, сформувати в учнів знання про перші козацькі повстання кінця XVI ст., а також визначити їх місце і роль в українському національно-визвольному русі
Мета: визначити умови і стан розвитку культури в Україні у XVI ст., а також з’ясувати, як вони вплинули на розвиток освіти, книгодрукування та літописання; розвивати в учнів уміння самостійно працювати з різними джерелами інформації і на їх основі робити висновки та узагальнення
Мета: охарактеризувати стан розвитку української архітектури, образотворчого та ужиткового мистецтва в XVI — на початку XVII ст.
Мета: повторити та узагальнити матеріал теми, а саме: утворення Речі Посполитої та суспільно-політичні зміни на українських землях після Люблінської унії, виникнення українського козацтва та Запорозької Січі, козацько-селянські повстання кінця XVI ст
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-56