Головна » 6 клас » Географія

Мета: формування в учнів загальних уявлень про географію як науку; ознайомлення зі структурою, джерелами географічних знань, методами географічних досліджень; розвиток первинних навичок добору географічної інформації з різних джерел географічних знань
Мета: повторення та узагальнення знань про природу, отриманих учнями на уроках природознавства; вдосконалення вмінь вести спостереження за явищами природи, оформляти результати спостережень, користуватися метеорологічними приладами
Мета: ознайомлення учнів з інтересу до історії розвитку географічних знань
Мета: систематизація та поглиблення знань про географічне вивчення Землі; з’ясування особливостей географічних досліджень Середньовіччя
Мета: продовження формування знань про розвиток географічних відкриттів і досліджень; розширення та поглиблення знань про історію пізнання Землі; розвиток комунікативних навичок, умінь працювати з різноманітними джерелами географічних знань
Мета: розширення та поглиблення знань про епоху Великих географічних відкриттів; удосконалення навичок роботи з матеріалами про вивчення Землі; розвиток умінь складати невеликі повідомлення про мандрівників, узагальнювати зібраний матеріал
Мета: продовження формування знань про розвиток географічної науки в Новий час і на сучасному етапі; вдосконалення навичок і вмінь характеризувати й аналізувати матеріали про подорожі та експедиції; розвиток комунікативних навичок
Мета: повторення, узагальнення та систематизація знань з вивчених тем; удосконалення навичок і вмінь узагальнювати й аналізувати вивчений матеріал; розвиток нестандартного мислення; виховання відповідальності, почуття обов’язку
Мета: активізація та систематизація знань про способи зображення Землі з курсу природознавства; формування первинних знань про особливості зображення Землі на глобусі, географічній карті, плані місцевості
Мета: поглиблення та систематизація знань про план місцевості, його особливості, умовні знаки; формування практичних навичок роботи з умовними знаками плану; розвиток первинних умінь з орієнтування за допомогою плану місцевості
1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-70