Головна » Економіка

Назва презентації Автор Короткий зміст

Аналіз класичних теорій розміщення виробництва

284 43246.9Kb

невідомий
Питання розміщення виробництва увійшли в коло розгляду економічної науки ще на початку XIX ст. Спочатку ці питання ставилися досить примітивно: формулювались окремі практичні рекомендації, за допомогою яких підприємець міг більш вигідно вибрати місце для свого підприємства
Аналіз ліквідності

202 351.60Mb

Сергій Криниця
Ліквідність балансу показує, в якій мірі підприємство здатне розраховуватися по короткостроковим зобов’язанням поточними активами
Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведенні аудиту

297 60400.5Kb

невідомий
У відповідності з встановленими критеріями оцінки фінансової звітності завданнями аудиту фінансових результатів полягає в з’ясуванні за критеріями повноти; за критерієм правильності відображення; за критерієм незалежності; за критерієм оцінки; за критерієм законності; за критерієм постійності; за критерієм відповідності
Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття

789 77193.5Kb

невідомий
Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття. Наслідки безробіття для національної економіки
Безробіття та зайнятість трудових резервів

665 833.24Mb

Добреля Т.С.
Мета: сформувати поняття «безробіття», «зайнятість», «рівень безробіття»; з’ясувати причини, види та наслідки безробіття; сприяти розумінню економічного змісту природного безробіття
Безробіття. Види безробіття

460 6269.0Kb

Рябуха А.П.
Мета уроку: Сформувати в учнів уявлення про безробіття, як макроекономічну проблему; Розглянути поняття: «безробіття», «робоча сила», «зайняті», «безробітні»; види безробіття і показник вимірювання рівня безробіття
Віртуальні підприємства: перспективи та ризики

254 135301.5Kb

Дзядик Ю.В.
Віртуальна організація – це група учасників, що спільно займаються загальною справою, незалежно від їх фізичного розташування, перетинаючи кордони підприємств і країн
Валовий дохід, витрати та прибуток підприємця

1094 75364.7Kb

невідомий
Мета: Сформувати знання про витрати виробництва та їх види, про формування економічного прибутку Показати, за рахунок чого відбувається зростання підприємницького доходу, та як між собою пов’язані дохід, витрати та прибуток підприємця
Валовий дохід. Витрати та прибуток підприємця - 2

503 105126.5Kb

Антоневич К.Р.

План уроку: 1. Валовий дохід підприємця 2. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. 3. Прибутковість і дохідність: їх сутність і різниця між ними. 4. Види прибутку

Взаємодія попиту та пропозиції

232 44795.5Kb

Жуган Н.Г.
Взаємодія попиту і пропозиції визначає ринкову рівновагу. Ринкова рівновага – це стан ринку, за якого обсяги попиту та пропонування збігаються. Її умовою є: QD=QS
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-58