Економіка - Авторські уроки та презентації - Розробки навчальних матеріалів
Головна » Економіка

Назва презентації Автор Короткий зміст

Аналіз класичних теорій розміщення виробництва

165 23246.9Kb

невідомий
Питання розміщення виробництва увійшли в коло розгляду економічної науки ще на початку XIX ст. Спочатку ці питання ставилися досить примітивно: формулювались окремі практичні рекомендації, за допомогою яких підприємець міг більш вигідно вибрати місце для свого підприємства
Аналіз ліквідності

117 131.60Mb

Сергій Криниця
Ліквідність балансу показує, в якій мірі підприємство здатне розраховуватися по короткостроковим зобов’язанням поточними активами
Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведенні аудиту

194 32400.5Kb

невідомий
У відповідності з встановленими критеріями оцінки фінансової звітності завданнями аудиту фінансових результатів полягає в з’ясуванні за критеріями повноти; за критерієм правильності відображення; за критерієм незалежності; за критерієм оцінки; за критерієм законності; за критерієм постійності; за критерієм відповідності
Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття

426 32193.5Kb

невідомий
Безробіття і зайнятість трудових ресурсів. Визначення рівня безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Причини безробіття. Наслідки безробіття для національної економіки
Безробіття та зайнятість трудових резервів

369 503.24Mb

Добреля Т.С.
Мета: сформувати поняття «безробіття», «зайнятість», «рівень безробіття»; з’ясувати причини, види та наслідки безробіття; сприяти розумінню економічного змісту природного безробіття
Безробіття. Види безробіття

256 3469.0Kb

Рябуха А.П.
Мета уроку: Сформувати в учнів уявлення про безробіття, як макроекономічну проблему; Розглянути поняття: «безробіття», «робоча сила», «зайняті», «безробітні»; види безробіття і показник вимірювання рівня безробіття
Віртуальні підприємства: перспективи та ризики

134 109301.5Kb

Дзядик Ю.В.
Віртуальна організація – це група учасників, що спільно займаються загальною справою, незалежно від їх фізичного розташування, перетинаючи кордони підприємств і країн
Валовий дохід, витрати та прибуток підприємця

733 41364.7Kb

невідомий
Мета: Сформувати знання про витрати виробництва та їх види, про формування економічного прибутку Показати, за рахунок чого відбувається зростання підприємницького доходу, та як між собою пов’язані дохід, витрати та прибуток підприємця
Валовий дохід. Витрати та прибуток підприємця - 2

261 77126.5Kb

Антоневич К.Р.

План уроку: 1. Валовий дохід підприємця 2. Прибуток і дохід як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. 3. Прибутковість і дохідність: їх сутність і різниця між ними. 4. Види прибутку

Взаємодія попиту та пропозиції

127 21795.5Kb

Жуган Н.Г.
Взаємодія попиту і пропозиції визначає ринкову рівновагу. Ринкова рівновага – це стан ринку, за якого обсяги попиту та пропонування збігаються. Її умовою є: QD=QS
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-58