Головна » 10 клас » Історія України

Мета: ознайомити учнів із завданнями і структурою курсу, методологією побудови підручника, додатковою навчальною літературою, електронними й Інтернет-ресурсами; охарактеризувати формування індустріального суспільства в українських землях
Мета: охарактеризувати економічний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст. у складі Російської імперії; визначити, яке місце посідала економіка України в загальноімперській економіці; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки
Мета: охарактеризувати економічний розвиток західноукраїнських земель на початку ХХ ст. у складі Австро-Угорської імперії; визначити, яке місце посідала економіка українських земель в загальноімперській економіці; розвивати в учнів навички роботи з історичними джерелами
Мета: охарактеризувати суперечливі процеси модернізації повсякденного життя українців на початку ХХ ст.; визначити причини посилення міграційних процесів в даний період; розвивати навички самостійної та дослідницької роботи учнів
Мета: визначити проблеми становлення української нації на початку ХХ ст.; охарактеризувати процес створення перших політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст. та діяльність політичних партій Західної України; продовжувати розвивати в учнів уміння та навички роботи з історичними джерелами
Мета: формувати в учнів знання про події російської революції1905–1907 рр. в Україні, а також охарактеризувати процес активізації громадсько-політичного життя в Україні в даний період; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу історичних подій
Мета: охарактеризувати соціально-економічне та політичне становище Наддніпрянської України в складі Російської імперії в 1907–1914 рр., акцентувавши увагу на проведенні аграрної реформи Столипіна; розвивати в учнів уміння аналізувати історичні джерела
Мета: охарактеризувати особливості розвитку культури України на початку ХХ ст., детально розглянувши розвиток української освіти та науки, музики і театру, архітектури й живопису, з’ясувати, яку роль відіграла католицька церква та діяльність національно-спортивних товариств в піднесенні національної свідомості населення Західної України
Мета: узагальнити та систематизувати матеріал, вивчений з даної теми; повторити економічний, політичний і соціальний розвиток українських земель у складі Російської та Австро-Угорськоїь імперії на початку ХХ ст.; розвивати в учнів уміння аналізувати і систематизувати матеріал
Мета: охарактеризувати економічне й політичне становище України на початку Першої світової війни, визначити, плани країн Антанти та Троїстого союзу щодо України, зміни, яких зазнав український національний рух з початком війни
1-10 11-20 21-30 31-32