Головна » 7 клас » Біологія

Цілі уроку: сформувати в учнів цілісне уявлення про біологію як систему наук про живу природу; розглянути об’єкти й методи біології, а також її значення в житті людини
Цілі уроку: увести поняття систематики; розглянути ос­нов­­ні одиниці класифікації; дати стислу порів­няль­ну характеристику царств живої природи
Цілі уроку: ознайомлення учнів з основними методами дослідження біологічних об’єктів: спостереження в природі й лабораторні дослідження, експеримент, моніторинг; історія вивчення біологічних об’єктів; мікроскопічні методи дослідження
Цілі уроку: сформулювати поняття про царство Рослини; показати його положення в системі органічного світу; познайомити учнів з основами класифікації рослин
Мета уроку: сформулювати поняття про основні процеси обміну речовин і перетворення енергії в організмі рослин
Цілі уроку: познайомити учнів з особливостями й основними етапами процесу фотосинтезу; показати його роль у житті рослин і значення для життя на Землі
Цілі уроку: вивчити закономірності руху води й розчине­них у ній мінеральних речовин по судинах коре­ня, стебла й листка, рух органічних речовин по рослині; з’ясувати роль кореневого тиску й випаровування води листками в пересуванні води й мінеральних речовин у рослині
Цілі уроку: познайомити учнів з особливостями росту й розвитку квіткових рослин; розглянути умови, необхідні для проростання й розвитку насіння
Мета уроку: познайомити учнів з основними умовами, необхідними для розвитку рослини
Цілі уроку: познайомити учнів із призначенням і будовою збільшувальних приладів, з будовою рослинної клітини; розглянути основні її частини у світловий мікроскоп
1-10 11-20 21-30 31-40 41-47