Головна » 11 клас » Українська мова

Мета: повторити знання учнів про стилістику, фонетичні, лексичні, фразеологічні, словотворчі засоби стилістики, удосконалювати вміння визначати стиль мовлення й стилістичну роль різних мовних засобів у тексті; розвивати навички роботи з текстами
Робота з опорною схемою. Згадайте, що таке мовні норми. Які ознаки вони мають?
Мета: повторити, закріпити, узагальнити і систематизувати матеріал з теми уроку; розвивати мовне чуття; виховувати уважне ставлення до слова
Мета: удосконалювати вміння й навички слухати і розуміти тексти діалогічного й монологічного характеру різних стилів, типів, жанрів мовлення, використовувати різні способи фіксації почутого (докладний запис, конспект); розвивати комунікативно-мовленнєві вміння
Мета: повторити і закріпити знання про категорію роду і числай практичні навички визначати їх і правильно використовувати; розвивати лінгвістичне мислення учнів; закріпити орфографічні навички; виховувати почуття поваги до рідної культури
Мета: удосконалювати вміння й навички читати мовчки й розуміти незнайомі тексти різних типів, стилів і жанрів мовлення з відповідною швидкістю, користуватися різними видами читання; робити записи, складати конспект у процесі читання
Мета: поглибити і закріпити знання про власні і загальні назви; удосконалити практичні навички їх правопису; розвивати кругозір учнів; виховувати в учнів високі моральні якості
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості публіцистичного стилю мовлення; удосконалювати вміння й навички стисло усно переказувати прослуханий текст публіцистичного стилю мовлення за самостійно складеним планом
Мета: повторити знання про ступені порівняння прикметників і прислівників, удосконалити навички доцільного їх використання; закріпити знання про складні прикметники та навички їх правопису; розвивати мовленнєву гнучкість; виховувати інтерес до читання
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про особливості публіцистичного стилю мовлення, удосконалювати вміння й навички письмово стисло переказувати текст публіцистичного стилю мовлення за самостійно складеним планом
1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-64