Головна » Молодші класи » Математика

Мета: на основі порівняння кількості предметів формувати свідоме розуміння різницевого порівняння чисел; познайомити із задачами на різницеве порівняння чисел; розвивати логічне мислення; удосконалювати навички усної лічби
Мета: ознайомити учнів із задачами на різницеве порівняння чисел; на основі порівняння двох сукупностей предметів формувати свідоме розуміння необхідності вибору для розв’язання задач дії віднімання меншого від більшого числа; удосконалювати навички усної лічби
Мета: повторити лічбу, назви, запис і порівняння чисел у межах 100; роз­глянути випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел, розв’язання задач на знаходження суми, різницеве порівняння та збіль­шення на кілька одиниць
Мета: ознайомити учнів з буквеним позначенням компонентів і резуль­татів дій у виразах, повторити прийоми додавання й віднімання
Мета: формувати вміння порівнювати довжини відрізків та записувати результати порівняння із застосуванням буквеного позначення, повто­рити прийоми додавання й віднімання з переходом через десяток
Мета: ознайомити із використанням зв’язку між діями додавання й від­німання для перевірки дії додавання; формувати вміння розв’язувати за­дачі на знаходження невідомого доданка і зменшуваного; розвивати ло­гічне мислення
Мета: формувати уявлення про рівняння; ознайомити з алгоритмом розв’язання рівняння на знаходження невідомого доданка; продовжувати формувати вміння розв’язувати задачі на дві дії за поданим планом
Мета: формувати уявлення про обернену задачу; повторити випадки додавання й віднімання виду 98 + 2, 50 – 3; формувати вміння розв’язати рівняння на знаходження невідомого доданка
Мета: формувати вміння розв’язувати задачу на дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць
Мета: формувати вміння складати й розв’язувати задачі на дві дії, які містять знаходження невідомого зменшуваного; формувати вміння знаходити периметр трикутника
1-10 11-20 21-30 ... 51-60 61-68