Головна » 9 клас » Фізика

Мета: дати учням поняття про електричний заряд, два роди зарядів, будову атома, пояснити учням процес електризації тіл, на основі їх знань розглянути будову електрометра та електроскопа, дати учням знання про подільність електричного заряду та його найменше значення
Мета: ввести поняття електричного поля та показати реальність його існування, познайомити учнів із законом Кулона, розвивати логічне мислення учнів
Мета: сформувати експериментальні навички учнів, виховувати акуратність під час проведення експериментів, розвивати логічне мислення та вміння робити висновки з експерименту
Мета: навчити учнів розв’язувати задачі, аналізувати фізичний зміст та грамотно їх оформлювати
Мета: узагальнити та систематизувати навчальний матеріал з вивченої теми, скорегувати знання учнів, підготувати їх до виконання контрольної роботи
Мета: оцінити знання, уміння та навички з вивченої теми
Мета: сформувати в учнів початкові уявлення про електричний струм як направлений рух заряджених частинок, показати дії електричного струму, розвивати логічне мислення учнів
Мета: ознайомити учнів із електричною провідністю різних матеріалів, пояснити причину їхньої різної провідності, розвивати логічне мислення учнів, вміння аналізувати
Мета: ознайомити учнів з різними джерелами струму та перетвореннями енергії, які в них відбуваються, познайомити з історією розвитку науки (гальванічний елемент Вольта), розвивати інтерес до вивчення фізики, формувати навички складання електричного кола
Мета: поглибити знання учнів про електричний струм та його природу, дати учням знання про силу струму як кількісну характеристику електричного струму та її вимірювання за допомогою амперметра, показати практичну значущість отриманих знань
1-10 11-20 21-30 31-33