Головна » 9 клас » Географія

Мета: дати поняття про предмет економічної й соціальної географії України, пояснити актуальність курсу; ознайомити з місцем економічної і соціальної географії в системі геогра­фічних дисциплін та наук; установити зв’язок економічної та соціальної географії з іншими науками
Мета: охарактеризувати місце України на політичній карті Європи і світу та економіко-географічне положення країни; по­яснити геополітичне положення України, його позитивні та не­гативні риси; розвивати навички роботи з нетекстовими формами інформації — схемами та картами
Мета: продовжити характеристику економіко-географічного положення України; пояснити особливе значення для України транзитних перевезень; формувати навички роботи з картами атласу, контурними картами
Мета: дати поняття про адміністративно-територіальний устрій України та українські історичні землі; ознайомити з історико- географічним оглядом адміністративно-територіального поділу України
Рівень І 1. У якій частині Європи розташована Україна? 2. Назвіть площу території України
Мета: навчити визначати суттєві ознаки понять «природний рух населення», «механічний рух населення», «депопуляція», «природний приріст»; пояснити причини депопуляції населення, соціально-економічні фактори, що впливають на народжуваність та смертність
Мета: розкрити суттєві ознаки понять «густота населення», «міграція», «діаспора», визначити причини нерівномірного розміщення населення; формувати вміння характеризувати статевовікову структуру населення, наслідки її змін для економіки країни
Мета: дати характеристику особливостей національного складу населення України; навчити розрізняти національні меншини та етнографічні групи українців; пояснити причини строкатого національного складу населення країни; продовжити формування навичок роботи з картами атласу
Мета: пояснити суттєві ознаки понять «місто», «село», «урба­нізація», «агломерація», «система розселення», зміни в системі розселення, соціальні проблеми в сільській місцевості; формувати навички роботи з картами атласу та настінною картою
Мета: дати визначення й охарактеризувати поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «безробіття»; поясніти забезпеченість трудовими ресурсами різних регіонів України, їхній кількісний та якісний склад, проблеми
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-54