Головна » 11 клас » Економіка

Мета: увести поняття економіки як науки та господарства; розглянути відмінності макро- та мікроекономіки; пояснити значення вивчення економіки
Мета: узагальнити знання учнів про поняття «потреби», «ресурси», «корисність» та класифікацію товарів для задоволення потреб
Мета: розглянути види ресурсів; з’ясувати сутність їх обмеженості в економіці; увести поняття «виробництво» та «ефективність»; навчити учнів розраховувати показники продуктивності праці
Мета: виявити суб’єктів ринкової економіки; розкрити зміст кругообігу економічної діяльності за участі різних ринків
Мета: ознайомити з окремими правами споживача, сутністю корисності споживчих благ
Мета: з’ясувати сутність граничної корисності споживчого блага та розподілу бюджету для отримання граничної корисності
Мета: формувати вміння учнів будувати криву виробничих можливостей та визнатия альтер­нативну вартість
Мета: з’ясувати сутність ринкової економіки; розглянути переваги та недоліки ринку; поясни­ти термін «конкуренція»; навчити розрізняти види конкуренції
Мета: пояснити учням сутність попиту та пропозиції, наслідки впливу змін попиту та пропо­зиції на ринкову ціну
Мета: закріпити вміння учнів визначати ціну ринкової рівноваги, дефіцит і надлишок у разі втручання держави
1-10 11-16