Головна » 7 клас » Історія України

Мета: сформувати в учнів цілісне уявлення про період виникнення та розквіту Київської Русі, формуючи компетентність з указаного періоду історії; формувати образні та логічні компетенції учнів; прищеплювати інтерес до вивчення історії Батьківщини
Мета: визначити територію, заняття й суспільні відносини союзів слов’янських племен, що стали базою, на якій виникла держава - Київ­ська Русь; розвивати в учнів навички роботи з першоджерелами, історичною картою
Учні мають знати: як відбувався процес формування території Київської Русі; хронологічні межі правління перших київських князів; характеризувати внутрішню та зовнішню політику київських князів; основні наслідки походів проти Візантії; звідки походить назва «Русь»
Мета: сприяти засвоєнню знань про діяльність княгині Ольги та її сина Святослава; розвивати вміння працювати з історичною картою; виховувати інтерес до минулого свого народу
Мета: висвітлити суть і значення розквіту Київської Русі у IX-XI ст., ознайомити із соціальним та господарським життям Київської Русі, розкрити значення розвитку ремісничих професій і їх вплив на розквіт держави
Мета: узагальнити й поглибити знання учнів з теми; розвивати навички застосування навчальної інформації, роботи в групі; виховувати толерантне ставлення до думок інших; виховувати повагу до минулого свого народу
Мета: оцінити навчальні досягнення учнів у ході вивчення теми за допомогою тестів; перевірити вміння застосовувати отримані знання
Мета: у ході вивчення життя та діяльності князя Володимира Святославича довести, що Київська Русь стала в Х-ХІ ст. найбільш розвиненою й великою державою Європи; розвиваючи історико-аналітичне мислення учнів, поглибити розуміння ними державотворчих процесів
Мета: сприяти засвоєнню знань з історії Київської Русі за часів правління Ярослава Мудрого; усвідомити значення діяльності князя для зміцнення державності; розвивати вміння працювати з документами, аналізувати писемні джерела, давати стислу характеристику історичному діячеві
Мета: розкрити сутність і значення розквіту Київської Русі; познайомити із соціальним і господарським життям; дати уявлення про політичний пристрій; підвести учнів до усвідомлення того, що економічний розвиток тісно пов’язаний з політичним
1-10 11-20 21-30 31-35