Головна » 7 клас » Фізика

Мета уроку: почати формування інтересу до вивчення фізики, формувати початкові уявлення про фізичні тіла та явища, розширити кругозір учнів
Мета уроку: формування інтересу до вивчення фізики, уявлень про методи наукового дослідження, понять про фізичні величини та їх одиниці
Мета уроку: формування інтересу до вивчення фізики; формування навичок визначення ціни поділки вимірювальних приладів і користування вимірювальними приладами
Мета уроку: формування інтересу до вивчення фізики; розширення кругозору учнів
Мета уроку: формування інтересу до вивчення фізики, формування уявлень про методи наукового дослідження, про час і його вимірювання
Мета уроку: ознайомлення з вимірами простору, відповідними одиницями та зв’язками між ними; формування навичок вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні
Мета уроку: сформувати початкові уявлення про типи взаємодій, про силу та енергію
Мета уроку: продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити з методами вимірювання маси тіла
Мета уроку: сформувати уявлення про атоми та молекули, залежність швидкості їх хаотичного руху від температури, ознайомити з явищем дифузії
Мета уроку: сформувати уявлення про агрегатні стани речовини, порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах, ознайомити з кристалічними й аморфними тілами, показати залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури
1-10 11-20 21-29