Головна » Українська мова

Урок-подорож до країни Синтаксис

Мета:   Перевірити, як учні засвоїли  матеріал про однорідні члени речення,  звертання, вставні слова, уміння виділяти їх на письмі розділовими знаками,  використовувати їх в усному та писемному мовленні; розвивати усне та  писемне мовлення.

Обладнання:  підручник, сигнальні картки, дидактичний матеріал.

Урок-подорож

 

            Сьогодні незвичайний урок – урок-подорож. Ми з вами сідаємо в потяг  і мандруємо Країною Синтаксису. Це досить велика країна зі своїми  безмежними  просторами. Побуваємо на різних зупинках та  станціях. Там буде цікаво, але, безумовно, зустрінуться і перешкоди.

            Але щоб наш потяг тронувся, потрібно відповісти на запитання:

 

Що вивчає синтаксис?

 

            Молодці! Без перешкод вирушаємо в подорож. За вікном залишилося місто „Словосполучення”. Ми в’їжджаємо у місто „Речення”. Промайнули станції „Просте речення”, „Члени речення”. Тим часом ми наближаємося до станції, яка називається „Однорідні члени речення”.

 Ми проведемо усну розминку:

 

Які члени речення називаються однорідними?
Які члени речення бувають однорідними?
Як ставляться розділові знаки при однорідних членах речення?
Що таке узагальнюючі слова, де вони можуть стояти і які розділові знаки ставимо при їх наявності?

 

Молодці! Але на цій станції нам потрібно виконати ще декілька вправ.

 

Робота біля дошки.

 

Вправа 1.

      Переписати речення, розставивши розділові знаки при однорідних членах реченнях. Підкреслити однорідні члени речення залежно від того, якими членами речення вони є.

 

І в.                        І садки і хатки і місяць були здивовано нашорошені (Т.Осьмачка). Високі                     береги зеленкувата вода лози і верби попід скелями все було залите дивним                      гарячим      сонцем.       (Г.Тютюнник).

 

ІІ в.           Клен найбільше використовувався при виготовленні музичних інструментів               сопілок гуслів скрипок (Г.Лозко). Мудрим ніхто не народився а навчився                           (Народна мудрість).

 

Вправа 2.

      Скласти речення за поданими схемами.

 

 1.              і          ,           і             .

 2.       Уз. сл.           ,      і    .                                  3.       ,         та                уз. сл.

 

 

Гра „ Редактор”.

            Уявіть, що ви працюєте редактором і вам потрібно відредагувати подані нижче речення.

            І в.      1. Ми збирали малину, ожину, ягоди, чорницю. 2. Дівчина назбирала повний кошик                   сироїжок, підберезників, грибів, опеньок, лисичок.

 

            ІІ в.      1. Зимують у лісопарках міст горобці, галки, сороки, птахи, коноплянки, зяблики.                       

2. На городі влітку ростуть гарбузи, кавуни, овочі, картопля і цибуля.

 

            Ви успішно справилися із завданням. Молодці. Швиденько по місцях і в путь.

            Але що це за диво?  Ліворуч за вікном містечко „Звертань”, а праворуч  – „Вставних                            слів”.

            Зупинка „Теоретична”.

 

            Усний тест із сигнальними картками. (Один учень готує повідомлення на лінгвістичну                          тему за опорною схемою).

 

Звертання – це ...

 

      а) другорядний член речення;

      б) слово або сполучення слів, що називають того, до кого звертаються з мовленням;      

      в)  один із видів розділових знаків.

 

У реченні звертання може стояти :

 

      а) лише на початку речення;

      б) лише в кінці і середині речення;

      в) будь-де  в реченні,  залежно від бажання того, хто говорить.

 

На письмі для виділення  звертань користуються:

 

      а) двокрапкою, тире;

      б) комою, комами, знаком оклику;

      в) крапкою з комою, знаком питання.

 

Звертання є

 

      а) одним із головних членів речення;

      б) не є членом речення;

      в) є другорядним членом речення.

 

Опорна схема „Вставні слова”.

 

Вставні слова     -  ставлення до джерела повідомлення.

= членом речення.
Інтонація: пауза, швидше, тихіше.

 

Вставні слова виражають

 

Безумовно, ...

- ступінь упевненості

..., мабуть, ...

- ступінь невпевненості

... , на радість, ...

- почуття

По-моєму, ...

- джерело  інформації

По-перше, ..., по-друге, ...

- порядок викладу думок

..., будь ласка, ...

- ввічливість

Уявіть собі, ...

- привернення уваги

 

Розділові знаки

 

Вст. сл., ....   .
... , вст. сл., ... .
... , вст. сл.

 

Наступна зупинка „Правопису”.  На цій зупинці потрібно використати свої знання з орфографії та пунктуації .

 

Вправа 3.

            Переписати речення, вставивши пропущені літери, розставивши розділові знаки при звертаннях та вставних словах. Підкреслити поширені та непоширені          звертання.

 

І в.      1. Світи зоре на все поле, поки місяц.. зійде. (Нар. творчість). 2. Ти наше диво                   кал..нове кохана материнс..ка мово.  (Д. Білоус). 3. Вже день здаєт..ся сивим і             бе..силим, і домліває в заростях ріка... (В. Симоненко.)4.  Здаєт..ся через хвилину я       побачу собор в тумані ...(Л. Талалай.)

 

ІІ в.     1. Здрастуй сонце і здрастуй вітре! Здрастуй свіжосте нив! (В. Симоненко.)            2. Кажут.. мудрість  пр..ходить з роками. (Л. Дмитренко.) 3. Того можливо не        знайду я слова, щоб оспівати рідний край.4. В краю пр..дніпровс..кім ми стрілись з        тобою в..селко моя золота, (А. Малишко).

 

Зробити синтаксичний розбір речень. І в. -  4 речення.             ІІ в. – 1 речення.

 

Зупинка „Творча”.

 

1. Складіть пари речень, щоб подані слова у першому випадку були членами речення,        а          в другому -  вставними словами.

 

   І в.      Видно

   ІІ в.     На щастя

 

2. Складіть речення, щоб словосполучення виступали в одному реченні звертанням, а в     другому – підметом.

  

   І в.      Рідне місто

   ІІ в.     Рідна школа

 

Покидаємо ці містечка. Щоб нас не спиняли в подальшій дорозі ніякі кордони і перешкоди, виконаємо наступне завдання.

 

Диктант – гіпотеза. 

 

Яке лексичне значення слова „гіпотеза”? (Наукове припущення, застосовуване як можливе пояснення якихось явищ, процесів, ситуацій; припущення.)
Нема просто слова. Воно або прокляття, або поздоровлення, або краса, або біль, або бруд, або квітка, або брехня, або правда, або світ, або пітьма. (Р. Гамзатов.)
Що це за речення? Що мав на увазі письменник. Чи згодні ви з ним? Якщо так, наведіть власні приклади, докази.

 

Отже, тепер ми прибуваємо на кінцеву станцію нашої подорожі „Домашнє завдання”.

 

Скласти  й розіграти діалог „Моя улюблена пора року”, вживаючи звертання, вставні слова й однорідні члени речення.

 

Заключне завдання учням.

 

Висловіть, будь ласка, свої враження від уроку. (Використовується інтерактивний метод „Мікрофон”).
Оцініть свій настрій на кінець уроку.

 

Вправа 1.

      Переписати речення, розставивши розділові знаки при однорідних членах реченнях. Підкреслити однорідні члени речення залежно від того, якими членами речення вони є.

 

І в.                        1. І садки і хатки і місяць були здивовано нашорошені (Т.Осьмачка). 2.                          Високі береги зеленкувата вода лози і верби попід скелями все було залите                              дивним  гарячим   сонцем.       (Г.Тютюнник).

 

ІІ в.           1. Клен найбільше використовувався при виготовленні музичних                                  інструментів сопілок гуслів скрипок (Г.Лозко). 2. Мудрим ніхто не                                     народився а навчився (Народна мудрість).

 

Вправа 2.

      Скласти речення за поданими схемами.

 

          1.      і          ,           і          .                  2.    Уз. сл.  :       ,       і       .                          

          3.         ,         та             -    уз. сл.

Гра „ Редактор”.

            Уявіть, що ви працюєте редактором і вам потрібно відредагувати подані нижче речення.

            І в.      1. Ми збирали малину, ожину, ягоди, чорницю. 2. Дівчина назбирала повний кошик                   сироїжок, підберезників, грибів, опеньок, лисичок.

 

            ІІ в.      1. Зимують у лісопарках міст горобці, галки, сороки, птахи, коноплянки, зяблики.                      2. На   городі влітку ростуть гарбузи, кавуни, овочі, картопля і цибуля.

 

Вправа 3.

            Переписати речення, вставивши пропущені літери, розставивши розділові знаки при звертаннях та вставних словах. Підкреслити поширені та непоширені          звертання.

 

І в.      1. Світи зоре на все поле, поки місяц.. зійде. (Нар. творчість). 2. Ти наше диво                   кал..нове кохана материнс..ка мово.  (Д. Білоус). 3. Вже день здаєт..ся сивим і             бе..силим, і домліває в заростях ріка... (В. Симоненко.)4.  Здаєт..ся через хвилину я       побачу собор в тумані ...(Л. Талалай.)

ІІ в.     1. Здрастуй сонце і здрастуй вітре! Здрастуй свіжосте нив! (В. Симоненко.)            2. Кажут.. мудрість  пр..ходить з роками. (Л. Дмитренко.) 3. Того можливо не        знайду я слова, щоб оспівати рідний край. 4.В краю пр..дніпровс..кім ми стрілись з        тобою в..селко моя золота. (А. Малишко.)

Зробити синтаксичний розбір речень. І в. -  4 речення.             ІІ в. – 4 речення.

 

Вправа 4.

Складіть пари речень, щоб подані слова у першому випадку були членами речення, а в другому -  вставними словами.

 

        І в.                         Видно               ІІ в.      На щастя

 

Складіть речення, щоб словосполучення виступали в одному реченні звертанням, а в      другому – підметом.

 

І в.            Рідне місто         ІІ в.                     Рідна школа

 

      Опорна схема „Вставні слова”.

 

Вставні слова     -  ставлення до джерела повідомлення.

= членом речення.
Інтонація: пауза, швидше, тихіше.

 

Вставні слова виражають

 

Безумовно, ...

- ступінь упевненості

..., мабуть, ...

- ступінь невпевненості

... , на радість, ...

- почуття

По-моєму, ...

- джерело  інформації

По-перше, ..., по-друге, ...

- порядок викладу думок

..., будь ласка, ...

- ввічливість

Уявіть собі, ...

- привернення уваги

 

Розділові знаки

 

Вст. сл., ....   .
... , вст. сл., ... .
... , вст. сл.

 

      Опорна схема „Вставні слова”.

 

Вставні слова     -  ставлення до джерела повідомлення.

= членом речення.
Інтонація: пауза, швидше, тихіше.

 

Вставні слова виражають

 

Безумовно, ...

- ступінь упевненості

..., мабуть, ...

- ступінь невпевненості

... , на радість, ...

- почуття

По-моєму, ...

- джерело  інформації

По-перше, ..., по-друге, ...

- порядок викладу думок

..., будь ласка, ...

- ввічливість

Уявіть собі, ...

- привернення уваги

 

Розділові знаки

 

Вст. сл., ....   .
... , вст. сл., ... .
... , вст. сл.

 

Опорна схема „Вставні слова”.

 

Вставні слова     -  ставлення до джерела повідомлення.

= членом речення.
Інтонація: пауза, швидше, тихіше.

 

Вставні слова виражають

 

Безумовно, ...

- ступінь упевненості

..., мабуть, ...

- ступінь невпевненості

... , на радість, ...

- почуття

По-моєму, ...

- джерело  інформації

По-перше, ..., по-друге, ...

- порядок викладу думок

..., будь ласка, ...

- ввічливість

Уявіть собі, ...

- привернення уваги

 

Розділові знаки

 

Вст. сл., ....   .
... , вст. сл., ... .
... , вст. сл.


Теги: Кравченко Т.В., синтаксис
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 493/29


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar