Головна » Українська мова

Синтаксис і пунктуація. Складне речення

Мета уроку:  узагальнити вивчений матеріал про складне речення, виявити  прогалини у знаннях учнів, зробити відповідну корекцію знань, умінь й навичок із синтаксису складного речення, повторити правопис складних слів; поглибити інтерес до вивчення мовного матеріалу, формувати культуру мовлення учнів.

                              Тип уроку:  урок узагальнення і систематизації знань учнів

 

Хід уроку

І.  Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя: Сьогодні ми з вами відправимось у мандрівку по країні Складного речення з тим, щоб узагальнити вивчений матеріал про складне речення, виявити прогалини у знаннях  і зробити відповідну корекцію знань, умінь і навичок  із синтаксису складного речення. Ми відвідаємо п 'ять областей Складного речення, витримавши різні випробування.

        Виконуючи завдання, на полях зазначатимемо свої здобутки в кожній області. Для цього скористаймося такими позначками:

      -   завдання виконано без помилок

     -   наявні 1-2 помилки

     -  наявні 3 помилки

-   Ознайомимось із нашим маршрутом (карта демонструється через мультимедійний проектор)

                                                         Складні слова
                                                 (розподільний диктант)
                                                                                                  Складносурядне

Складне речення                                                                (вправа з кодуванням)

з кількома підрядними                       Складне         

(складання речень                              Речення

за схемами)                                             

 

               Безсполучникове                                                           Складнопідрядне

               (вправа  з ключем)                                                         (гра «третій зайвий»)                   

 

IIІ. Виконання вправ і завдань

          Учитель: Ми зупинилися перед брамою, яка веде нас у країну Складного речення. Щоб охоронці відчинили, треба примирити їх між собою, вишикувавши у два ряди. Охоронцями є складні слова, правопис яких ми повторювали на минулому уроці.

1.Розподільний диктант: У  ліву колонку записуємо слова, які пишуться разом, у

праву - ті, які пишуться через дефіс.

                  Сільськогосподарський, кораблебудівник, рано-вранці, лісостеп, екс-чемпіон, червоно-чорний, авіаквиток, електронно-ядерний, далекосхідний, новобудова, нежданий-негаданий, ніжно-білий, електромережа, яскраво-зелений.

Етапи перевірки завдання:

Обидва стовпчики повинні бути  однаковими (по 7 слів).
Підкресливши  перші літери у словах, дістанете назву нашої країни.
Зачитати слова у правильному порядку, виправити  помилки. 

Сільськогосподарський,                                         Рано-вранці,

кораблебудівник,                                                    екс-чемпіон,

лісостеп,                                                                 червоно-чорний,

авіаквиток,                                                             електронно-ядерний,

далекосхідний,                                                         нежданий-негаданий,

новобудова,                                                            ніжно-білий,

електромережа,                                                    яскраво-зелений.

Взаємооцінювання  (обмін зошитами).

2.Учитель:  Брама  відчинилась, і перед нами постала в усій красі країна  Складного Речення. Але нам потрібно  пояснити напис на ній.

     Українська мова сьогодні - це мова, що ввібрала в себе найцінніше з надбань минулих віків, що перебуває в невпинному розвитку.

Як не любить той край,

                                                       де вперше ти побачив

                                                  солодкий дивний світ,

                                                  що звемо  ми  життям.

                        В.Сосюра

 -  Поясніть, як ви розумієте зміст речення, доведіть, що за будовою воно складне.

 -  Яке речення називається складним?

3. Учитель:  Ми одержали право на перебування в країні Складного речення і потрапили в область Складносурядного  речення. Дайте йому визначення, щоб мати право пройти через випробування.

         - Які ви знаєте сполучники сурядності?

Вправа з кодуванням  (картка1).

• Пропоную вам звернутися до карток, які лежать перед вами.

Завдання: Якими  сполучниками поєднані частини складного речення? Дайте

відповідь у вигляді коду:

Є-єднальними                П-протиставними                     Р-розділовими.

Катря почала розповідати, а Тарас ловив кожне слово.
Дощ холодний січе або вітер осінній  проймає до кісток.
Вечоріло, і тіні від висот уже закривали  міжгір 'я.
Лише гул од  копит степом котився та хліба шелестіли.
То сонце усміхається нам крізь хмари, то дощик рясно землю поливає.
Не то осінні води шуміли, збігаючи в Дунай, не то вітер бився в заломах провалля.
Вмирає все в житті, та не вмирає слово, народжене в крові, заплетене в літа.

8.  Вітру на морі не було, проте клекотав сильний  прибій.
Відповідь: ПРЄЄРРПП

Учні читають речення і кодують відповідь.
Один учень - біля дошки.

Колективна перевірка, виправлення помилок. Самооцінка

 

4.    Наступна - область Складнопідрядного Речення.

     -    Дати визначення складнопідрядного речення.     

-         Назвіть типи складнопідрядних речень (означальні, з'ясувальні, обставинні).


Перепусткою в область є завдання:

1.     Сполучником чи сполучним словом з 'єднані  частини складного речення:
 Мені цікаво було знати, що приніс листоноша.

      Гора була така, що з неї спускалися цілий день.

      Добре нам, що маємо рідний куточок.

          Усе, що на землі доглянутій  росте, з весни посаджене у мене і полите.

     - Якими членами речення є сполучні слова?

2.  Наступне випробування: Гра "Третій зайвий"

-   З поданих речень виписати  два (третє - зайве) за типом підрядності, розставивши розділові знаки. (Речення проектуються на екран).

І  команда - з підрядними означальними

II  команда - з підрядними обставинними

         III команда - з підрядними з 'ясувальними

 

Людині треба, щоб її робота  залишалася після неї самої. 

Коли загине й тінь негоди тоді лиш поклади народе у піхви  правого меча.

Поблизу виднілась річка по обидва боки якої росли верби.

Немає гірш як в неволі про волю згадувати.

          Б'ється моє серце  сповнене любові до землі що з неї вийшло все живе.

          Змолоду треба набирати  знань  щоб не пуста була твоя власна криниця.

 

       5. Область  Складного  речення з  кількома  підрядними.

          - Визначте  тип СР.  Накресліть його схему.

   Йде людина у пітьмі, весь час позирає на лісосмугу, щоб не збитися, бо твоїм слідом підуть інші, бо з тебе починається стежка.

 

 Відповідь: Це складне речення з однорідною і неоднорідною підрядністю.

 

- На які різновиди можна розподілити складнопідрядні речення з двома і більше підрядними за характером зв'язку головного і підрядних речень? Наведіть приклади, побудувавши речення за схемами.

 

1 команда              ,              ,                .  - послідовна підрядність

 

2 команда              ,               ,               .  - неоднорідна

 

 

3 команда              ,               ,               .  - однорідна


 

6.Область  Безсполучникового речення

    - Яке речення називається безсполучниковим?

Вправа з ключем (за варіантами).

Варіант І  (картка 2)

Перепишіть спочатку ті  безсполучникові  складні  речення, у яких потрібно ставити двокрапку, потім  ті, у яких потрібно ставити тире.

Ключ: Підкресливши останню букву кожного речення, прочитаєте поетичні рядки  Ф. Петрова.

          Січень січе,

          Лютий лютує,

          Березень плаче,

          Квітень... (квітує)

Весело землі: цвіте, красується садами, сонячним теплом, блакитним небом, оздобленим серед ночі  тисячами зірок.
Ще чарівнішою стала українська земля тепер: міріади зірок у небі зливаються на землі з морем вогнів.
У великому місті все поспішає: ідуть пішоходи, несуться трамваї, автобуси мчать, пробігають таксі.
Настали дні холодні — птахи летять у теплий дальній світ.
Збираються  великі хмари - можна сподіватись дощу.
Горить — шовком шиє.

 

 Варіант № 2.

Перепишіть спочатку ті безсполучникові складні речення, у яких потрібно ставити двокрапку, потім ті, у яких потрібно ставити тире.

Ключ: Підкресливши останню букву кожного речення, прочитаєте поетичні рядки  В.Сосюри:

      Люблю весну, та хто її не любить,

       Коли життя цвіте, як пишний сад.

       І мов у сні, шепочуть листям губи,

       І  квіти шлють солодкий... (аромат)

1.    Приснився мені сон: воду з криниці додому носила.

2.    Дівчинці радість: сонце пофарбувало квітку в рожевий колір.

3.    Чудовий краєвид  прослався перед ним: стави,  лисніючи у сяйві ніжнім, один до одного горнулися пестливо.

4.     Вітер притих - тихо стало над степом.

5.     Замело кругом - через дорогу перейти не можна.

6.     Нехай за кордоном і хмари, і тучі - на все ми зуміємо дати отвіт.

 Проводиться самоперевірка.

 

7. Класифікація складного речення (картка 3). (Парна робота)

Завдання: Визначити тип складного речення.

А.Складносурядне;

Б.Складнопідрядне;

В.Безсполучникове;

Г.Дане речення є простим.

1.Весільний хліб, коровай, шишки, треба скоро з 'їсти, щоб не засохли, бо в молодих «життя  всохне».

2.Гаснуть вранішні зорі, і пливуть хвилі вітру в достиглому житі.

3.Золотими хлібами дзвенить українська земля, молодими садами квітує широке роздолля.

4.Людей, які прийшли з доброю місією, з чистим серцем чи з доброю новиною,
на нашій землі завжди зустрічали з хлібиною на вишитому рушнику.

5.Співає ліс захриплими басами, веде за повід стежечку худу.

Відповідь:   1 б, 2 а, 3 в, 4 б, 5 г.

 

8.Творча робота

-   З кожної команди оберемо по одному найбільш творчому  учаснику.

Завдання:

Доповнити  твір-мініатюру різними типами складних  речень  на тему
"Вірю, що моє завтра буде хорошим."

Читання творів-мініатюр. Рецензування.

 

ІV. Підсумок уроку.

 1.Узагальнююча бесіда з учнями:

  -  Що вивчає синтаксис?

а) уживання розділових знаків у реченні;

б) частини мови;

в) речення і словосполучення.

 

2.  Виконати синтаксичний розбір речення, накреслити схему:

Там, на вершинах, де брили гранітні, едельвейси цвітуть, хоч снігом шпилі замело.

Відповідь:   неоднорідна підрядність.

 

3. Перетворіть, де це можливо, БСР на сполучникові (впр. 432 (с.415) 10-11кл.

В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, щось біле блукає.

 

V. Домашнє завдання: (диференційоване)

1.Повторити за підручником правила, на які були допущені помилки при виконанні завдань.

2. Виконати вправу 225.

3.Написати твір-мініатюру " Найцікавіша пригода", використавши різні типи складних речень.

 


Теги: Швець Л.П., синтаксис, пунктуація, Складне речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 767/31


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar