Головна » Українська література

О. Довженко. Кіноповість «Зачарована Десна». Автобіографічний характер твору. Образ оповідача

Мета уроку: познайомити старшокласників зі змістом Довженкового автобіографічного твору. Проаналізувати фабулу, дати характеристику образам-персонажам, попрацювати над художніми особливостями. Вивчити основні ознаки кіноповісті; сприяти формуванню активної громадянської позиції кожного випускника школи; виховувати такі життєво необхідні риси, як свобода вибору, незалежність думки, дієвість, політичний оптимізм, бажання зайняти престижне місце в суспільстві.

Тип уроку: урок- монтаж.

Методи: індуктивно-дедуктивний, аналітико-синтезуючий, творчий.

Форми: групова робота, робота з текстом, перевірочний тест, декламування уривків твору.

Обладнання: портрет О.Довженка, рушники, свічки, виставка літератури, мультимедійна підтримка, роздатковий матеріал.

Епіграф:                                                          Якщо вибирати між красою і

                                                                         правдою, я вибираю красу, у

                                                                               ній більш глибокої істини, ніж

                                                                               у одній голій правді…

                                                                         Коли ми не постигнемо краси,

                                                                         ми ніколи не зрозуміємо

                                                                         правди, ні в минулому, ні в

                                                                         сучаснім,ні в майбутньому.

                                                                                                     О.Довженко

                                                 Хід уроку                       

І. Актуалізація навчального матеріалу.  (Мелодія «Птахи -2»)

   Учень у ролі О.Довженка

«Художній твір є завжди до якоїсь міри протестом на користь чи проти когось чи чогось. Не слід хитрувати з читачем. Коли ви пишете, уявляйте собі, що ви завтра помрете і що ви пишете заповіт для любих своїх дітей»;

«…Я вмру в Москві, так і не побачивши України. Перед смертю я попрошу Сталіна, аби перед тим, як спалити мене в крематорії, з грудей моїх вийняли серце і закопали його в рідну землю у Києві десь над Дніпром на горі. Пошли, доле, щастя людям на поруйнованій, скривавленій землі! Зникни, зненависть! Щезни, убозтво!

  Далі на фоні музики звучать слова:

«Ні, я не приверженець ні старого села, ні старих людей, ні старовини в цілому. Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм. Коли ж обертаюсь я часом до криниці, з якої пив колись воду, …я роблю ту лише помилку», яку роблять і робитимуть, скільки й світ стоятиме, душі народні. Живі всіх епох і народів, згадуючи про незабутні чари дитинства. Світ одкривається перед ясними очима перших літ пізнання, всі враження буття зливаються в невмирущу гармонію, людяну, дорогоцінну. Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертаючись до найдорожчих джерел дитинства та юнацтва, нічого не бачить вона дорогого, небуденного, ніщо не гріє її, не будить радості ані людяного суму. Безбарвна людина ота, яку посаду не посідала б вона, і труд її, не зігрітий теплим промінням часу, безбарвний.»

Учитель

Діти, з яких джерел ми почули дані уривки? Спробуйте їх прокоментувати.

Орієнтовна відповідь.

Щодо перших двох уривків треба сказати, що вони взяті з твору «Щоденник» О.Довженка, який ішов довго до українського читача, і його дійсно можна називати золотою сторінкою в українській літературі. Рядки потужні, відверто-щирі і безкомпромісні, оскільки митець зазнавав утисків, цькування і шантажування влади, яка старалася змусити стати перед нею на коліна.

А ось третій уривок символізує красу, гармонію, добро, що відкриває кожному з нас Світ Дитинства. Як не впізнати «Зачаровану Десну!» видатного кіномитця О.П.Довженка.

Учитель

Я думаю, що О.Довженко як письменник почався ще з дитинства, коли Сашко дивився у світ широкими очима, коли «була ще дівкою Десна, а він «здивованим маленьким хлопчиком ». Саме тоді він побачив первозданну красу світу, а вже пізніше творців цієї краси – простих трудівників.

  Всі, хто знав О.Довженка, стверджують, що він любив землю і красивих людей. Я думаю, що саме тому він не міг не творити прекрасних творів, саме тому шумить і понині Довженків сад.( Цитую епіграф).

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. (Слайд1, слайд 2)

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель

Які варіанти назв кіноповісті можна дібрати (образно)?

Учні дають свої варіанти назв ( «Зачарований Десною», «Повість про Добро», «Краса врятує світ»).

Так, справді, «Зачарована Десна» О.Довженка – це повість про добро, красу і любов.

ІV. Засвоєння знань - формування вмінь,навичок.

1.     Робота в групах (слайд 3)

Тож, вивчення даного твору розпочнемо з  питань.

• Учні розподілені на 3 групи по 6 чоловік, один із них-лідер.

         Запитання 1-й групі «Літературознавці»:

1.     Чому О. Довженко вирішив написати твір «Зачарована Десна» (твір про минуле) адже, за його словами, він – режисер, який показує проблеми сучасного дня? («Головна роль кінематографа - це відображення процесів нашої сучасності. Я  - режисер, який завжди служив у своїй творчості проблематиці сучасного дня»)

2.     Що вам відомо про режисера кінострічки «Зачарована Десна»?

3.     Відомо, що довгий час Довженко був за межами України, але чому М. Жулинський стверджує, що він залишився на березі Десни?

   («Довженко почував себе щасливим від того, що народився на березі сивої Десни і ніколи не зійшов з її берегів»)

4.      Яким вам уявляється головний герой повісті?

5.     Чому хлопчик всіх у сім’ї вважає грішними? Чи насправді це так? А як вважаєте ви?

6.     Чим виправдовує Сашко цю гріховність?

 

Водночас дві інші учнівські групи працюють над завданнями:

«Режисери»

• Створити в належній послідовності «кадри» до фільму «Світ малого хлопчика»;

«Сценаристи»

• виписати пۥять визначальних рис для характеру діда Семена фраз, наприклад:

«Пахнув дід теплою землею і трохи млином»;

«Любив дід гарну бесіду й добре слово»;

«Добра людина поїхала, дай їй Бог здоровۥя»;

«Він був наш добрий дух лугу і риби»;

«Більш за все на світі дід любив сонце».

  Учитель  (Слайд 4)

Наголосимо, що за світосприйманням О.Довженко належить до трагічних романтиків. Як ви думаєте, чому?

Орієнтовна відповідь.Цілком очевидно, що всі його твори зболені й надривні,а «Зачарована Десна»- на диво світлий і легкий твір.

Чи можете сказати, хто є оповідачем у кіноповісті?

Орієнтовна відповідь.Оповідачем у творі є одночасно автор і малий Сашко як літературний персонаж. Дана пара центральних героїв існує то як нерозривне і єдине ціле, то дорослий митець відступає на задній план,лише зрідка коментуючи якісь події з точки зору зрілої людини. Окрім того,розповідь ведеться від 1-ї особи, основна частина є сповідальною.

 

2.     Інсценівка, стор.150 від слів: «Погулявши коло бджіл…до слів: Щоб ти зів’яв був, невігласе…»

Слово вчителя про акторів фільму «Зачарована Десна»

3.     Гра «Творчий зорепад»

(«Щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах»)

Лідер кожної команди отримує по 4 завдання у вигляді зірок

1.     Яке значення в повісті має картина страшного суду?

2.     Як письменник змальовує бурхливу фантазію хлопчика? Що цим він хоче сказати?

3.     Наскільки правдиво Довженко відобразив психологію малого Сашка?

4.     Яке місце в душі хлопчика займає добре, величне і героїчне?

5.     Що формувало світогляд малого Сашка – майбутнього митця? А ваш?

6.     Назвіть засоби портретної характеристики прадіда Тараса.

7.      Бабуся Марусина -  творча натура чи злодійка для Сашка?

8.     Яку роль відіграє засіб контрасту у змалюванні образу батька? Як ви сприймаєте цей персонаж?

9.     Чому діда Семена названо «добрим духом лугу і риби»?

10.         Розкрийте роль гіперболи у створенні образу Самійла-косаря.

11.         Що найбільше любила мати Сашка? А яка улюблена робота вашої мами і ваша?

12.         Навіщо в повісті так широко застосовується художній засіб персоніфікації природи?

 

Учитель

А тепер, діти, настав час ознайомитися з «десяти кадровим фільмом», над яким працювала творча група учнів. (презентація учнів)  - 2

•Розставляти акценти й робити висновки будуть самі учні, а педагог при потребі підкреслить, наскільки сильне в кожної дитини бажання творити добро, жити в казковому гармонійному світі, серед природи рідної землі, в сім’ї, де старше покоління є добрим прикладом, а батьки здатні на великі героїчні вчинки, люблять землю, на якій живуть, і вміють з радістю віддавати їй свою силу і свій талант.

     Отже, на даному етапі ми успішно дослідили духовний світ малого Сашка.

Наступним етапом аналізу повісті є опрацювання теми «Погляди Довженка-митця» на життя, свій народ і його долю, на місію художника».

 

Учитель читає уривок про святвечір у хаті Довженків і про яблука того коня, якого не хотів продавати хлопчик і «не продав» нікому зрілий майстер.(с.186) (мелодія)

Перед учнями постає непросте завдання: пояснити образ-символ чарівного

коня.

Образ Довженкового коня –це символ: (виступ учениці)

-          творчої свободи письменника;

-          його совісті;

-          таланту;

-          любові до своєї землі.

6.     Рекламна пауза ( учням демонструється культурологічний альманах «Символ», що містить розділи:прозу, поезію, живопис, музику, публіцистику, археологічні здобутки видатних криворізьких майстрів.)

 

V. Закріплення навчального матеріалу.

Проаналізувати твір за планом:

Тема твору

(«Зачарована Десна» - своєрідна енциклопедія сільського життя України к. ХІХ – поч.. ХХ ст.»)

Проблематика твору
Ідейний зміст твору
Система образів твору

(Сашко, баба Марусина, мати,  батько, дядько Самійло, прадід Тарас)

VI. Тест-контроль за кіноповістю О.Довженка «Зачарована Десна».

Знайти пари: питання і відповідь на нього.

Тест1. Зачарований світ малого Сашка

1.     Прагнення робити добро.                             1. У човні.

2.     Роздуми про приємне і неприємне.             2. Пошанування людей.

3.     Бажання пізнати навколишній світ.             3. На сінокосі.

4.     Тонке відчуття краси природи.                     4. У городі.

 

Тест 2. Роздуми за картиною страшного Божого Суду.

1.     Батькові чорти наливали в рот гарячу смолу.    1.За довгий язик.

2.     Баба лизала сковороду.                                         2. Він-чорнокнижник.

3.     Діда тримав у руках сам диявол.                         3. Щоб не пив горілки і не бив матері.

Тест 3. Визначення світоглядних позицій Довженка-митця.

1.     «Ясин свого часу і весь належу сучасникам своїм»    1. Єдність людини

                                                                                                (митця)і природи

2.     «Сучасне завжди по дорозі з минулого в майбутнє»  2. Естетичні засади

                                                                                              творчості Довженка

3.     «Світ одкривався перед ясними очима            3. Осмислення вічного

перших літ пізнання»                                    життєвого закону розвитку

                                                                       людства.

 

4.     «Щасливий я, що…не втратив щастя           4. Митець і народ.

Бачити зорі навіть у буденних калюжах

на життєвих шляхах».                                

Тест 4. Тварини і птахи у змістовій канві кіноповісті.

 

1.     Ворона.                                                 1.Втілення вірності людині.

2.     Пірат.                                                    2.Вчить любити свободу.

3.     Коні.                                                     3. Провіщає погоду на косовиці.

4.     Лев.                                                       4. Відчувають селянську недолю.

 

Тест 5. Кому з героїв твору належать наведені авторські характеристики

1.     Батьку.                                             1.Любив гарну бесіду й добре слово.

2.     Діду Семену.                                   2. Жарт любив, точне, влучне слово.

3.      Матері.                                   3. Без прокльонів не могла прожити  дня.

4.     Бабі.                                        4.Любила саджати що-небудь у землю,

                                                      «щоб проізростало».

Тест 6. Доповнити портрети героїв твору.

1.     «У нас був дід, схожий на…»                     1. Батько.

2.     «Багато бачив я гарних людей,                   2.Баба.

Ну такого, як…,не бачив»                               3.Бог.

«…була маленька й така прудка і очі мала такі видющі й гострі».

Тест 7. Проблематика кіноповісті і відображення її в тексті.

1.     Культура.                                       1. Описи косовиці, Десни, городу.

2.     Сімейні традиції.                           2. Діалог коней.

3.     Роль праці в житті українців.       3. Традиції Великодня, Різдва, похорону

4.     Рідна природа.                               4.  Звичаї в Сашковій родині.

5.     Недоля українського села.           5. Розповіді про дядька Самійла, батька,

матір.

Тест 8. «Зачарована Десна як енциклопедія народознавства».

1.     «Батько сидів з веслом на кормі…        1. Похорон.

   Він почував себе спасителем»

2.     «Потім співали другі і треті дівки.        2.Великдень.

Чого тільки не чув я про себе».

3.     «Обвішані великими торбами…            3.Різдво.

 Вони співали своїх моторошних пісень»

Тест 9. Доповнити текст у реченнях.

1.  «До чого ж гарно й весело було в нашому…» 1.Музика клепання коси

2. «Більш за все дід любив…»                                2.Город.

3. «Більш за все в світі любив я…»                     3.Сонце.

Тест 10.

«Коли б його пустили з…просто,»              1. Сучасне.

Він… би всю земну кулю».

2.     «…завжди на дорозі з минулого в майбутнє»           2.Косар.

     3.Дядько Самійло не був ні професором, ні лікарем,    3.Коса, косити.

    Ні інженером. Він був…»

 

Тест 11. Кому належать речення-звертання?

1.     «Мати Божа, Царице Небесна, голубонько моя…»     1.Автор.

2.     «Благословенна будь, моя незаймана дівице             2.Малий Сашко

      Десно…»                                                                      3.Батько.

3.     «Ой,діду, діду, у нас баба вмерла, їй-богу,

     правда»

 

Тест 12.

1.     «А Десна не висохне, тату?»                                 1. Автор.

2.     «Тепер, синку,риба розумніша».                          2. Малий Сашко.

3.     «Далека красо моя! Щасливий я, що                    3.Батько.

 народився на твоєму березі»

 

За кожну правильну відповідь по 1 балу

VII. Підсумок уроку.

Учитель. Люди- творці краси, а може, Господь Бог посилає їм таку красу за щедроти їхнії душ. І я щаслива, що можу сказати словами великого Довженка: «Заплющивши очі, я ще й досі не маю темряви в душі». І хочу, діти, щоб, мандруючи дорогами життя. Час від часу озиралися до джерел юнацтва і дитинства, інакше не зможете творити ні добро, ні бути красивими людьми. І хотілося б, щоб ви теж, озирнувшись назад, могли сказати словами нашого славного митця.

Звучить мелодія

Учень. «Далека красо моя! Щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою мۥяку, веселу, сиву воду, ходив босий по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі, що й досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах».

IX.Домашнє завдання.

Написати творчу роботу за повістю «Зачарована Десна»

«Щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах»;
«Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє».
Повторити ознаки прозових жанрів: роман, повість, оповідання, новела, казка.

 

    Запитання 1-й групі «Літературознавці»:

1.    Чому О. Довженко вирішив написати твір «Зачарована Десна» (твір про минуле) адже, за його словами, він – режисер, який показує проблеми сучасного дня? («Головна роль кінематографа - це відображення процесів нашої сучасності. Я  - режисер, який завжди служив у своїй творчості проблематиці сучасного дня»)

2.    Що вам відомо про режисера кінострічки «Зачарована Десна»?

3.    Відомо, що довгий час Довженко був за межами України, але чому М. Жулинський стверджує, що він залишився на березі Десни?

   («Довженко почував себе щасливим від того, що народився на березі сивої Десни і ніколи не зійшов з її берегів»)

4.     Яким вам уявляється головний герой повісті?

5.    Чому хлопчик всіх у сім’ї вважає грішними? Чи насправді це так? А як вважаєте ви?

6.    Чим виправдовує Сашко цю гріховність?

 

Тест-контроль за кіноповістю О.Довженка «Зачарована Десна».

Знайти пари: питання-і відповідь на нього.

Тест1. Зачарований світ малого Сашка

Прагнення робити добро.                             1. У човні.
Роздуми про приємне і неприємне.             2. Пошанування людей.

4.     Бажання пізнати навколишній світ.             3. На сінокосі.

5.     Тонке відчуття краси природи.                     4. У городі.

 

Тест 2. Роздуми за картиною страшного Божого Суду.

4.     Батькові чорти наливали в рот гарячу смолу.    1.За довгий язик.

5.     Баба лизала сковороду.                                         2. Він-чорнокнижник.

6.     Діда тримав у руках сам диявол.                         3. Щоб не пив горілки і не бив матері.

Тест 3. Визначення світоглядних позицій Довженка-митця.

5.     «Ясин свого часу і весь належу сучасникам своїм»    1. Єдність людини

                                                                                                (митця)і природи

6.     «Сучасне завжди по дорозі з минулого в майбутнє»  2. Естетичні засади

                                                                                              творчості Довженка

7.     «Світ одкривався перед ясними очима            3. Осмислення вічного

перших літ пізнання»                                    життєвого закону розвитку

                                                                       людства.

8.     «Щасливий я, що…не втратив щастя           4. Митець і народ.

Бачити зорі навіть у буденних калюжах

на життєвих шляхах».                                

Тест 4. Тварини і птахи у змістовій канві кіноповісті.

 

5.     Ворона.                                                 1.Втілення вірності людині.

6.     Пірат.                                                    2.Вчить любити свободу.

7.     Коні.                                                     3. Провіщає погоду на косовиці.

8.     Лев.                                                       4. Відчувають селянську недолю.

Тест 5. Кому з героїв твору належать наведені авторські характеристики

5.     Батьку.                                             1.Любив гарну бесіду й добре слово.

6.     Діду Семену.                                   2. Жарт любив, точне, влучне слово.

7.      Матері.                                   3. Без прокльонів не могла прожити  дня.

8.     Бабі.                                        4.Любила саджати що-небудь у землю,

                                                      «щоб проізростало».

Тест 6. Доповнити портрети героїв твору.

4.     «У нас був дід, схожий на…»                     1. Батько.

5.     «Багато бачив я гарних людей,                   2.Баба.

Ну такого, як…,не бачив»                               3.Бог.

«…була маленька й така прудка і очі мала такі видющі й гострі».

Тест 7. Проблематика кіноповісті і відображення її в тексті.

6.     Культура.                                       1. Описи косовиці, Десни, городу.

7.     Сімейні традиції.                           2. Діалог коней.

8.     Роль праці в житті українців.       3. Традиції Великодня, Різдва, похорону

9.     Рідна природа.                               4.  Звичаї в Сашковій родині.

10.       Недоля українського села.           5. Розповіді про дядька Самійла, батька,

матір.

Тест 8. «Зачарована Десна як енциклопедія народознавства».

4.     «Батько сидів з веслом на кормі…        1. Похорон.

   Він почував себе спасителем»

5.     «Потім співали другі і треті дівки.        2.Великдень.

Чого тільки не чув я про себе».

6.     «Обвішані великими торбами…            3.Різдво.

 Вони співали своїх моторошних пісень»

Тест 9. Доповнити текст у реченнях.

1.  «До чого ж гарно й весело було в нашому…» 1.Музика клепання коси

2. «Більш за все дід любив…»                                2.Город.

3. «Більш за все в світі любив я…»                     3.Сонце.

Тест 10.

«Коли б його пустили з…просто,»              1. Сучасне.

Він… би всю земну кулю».

7.     «…завжди на дорозі з минулого в майбутнє»           2.Косар.

     3.Дядько Самійло не був ні професором, ні лікарем,    3.Коса, косити.

    Ні інженером. Він був…»

Тест 11. Кому належать речення-звертання?

4.     «Мати Божа, Царице Небесна, голубонько моя…»     1.Автор.

5.     «Благословенна будь, моя незаймана дівице             2.Малий Сашко

      Десно…»                                                                      3.Батько.

6.     «Ой,діду, діду, у нас баба вмерла, їй-богу,

     правда»

Тест 12.

4.     «А Десна не висохне, тату?»                                 1. Автор.

5.     «Тепер, синку,риба розумніша».                          2. Малий Сашко.

6.     «Далека красо моя! Щасливий я, що                    3.Батько.

 народився на твоєму березі»


Теги: Довженко, Саєнко Е.І.
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 1822/99


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar