Головна » Українська мова

Розробка уроку «Мовний турнір «Складнопідрядне речення» з української мови в 9-му класі

         Мета: поглибити й узагальнити знання учнів про складнопідрядні речення, в яких підрядна частина залежить від слова в головній частині;  виховувати любов і повагу до творчості І.П. Котляревського;  розвивати вміння й навички науково-дослідницької роботи.

         Обладнання: схема-алгоритм визначення типу складнопідрядного речення (на мультимедійній дошці); підручник, картки, портрет І.Котляревського.

         Тип уроку: узагальнення і систематизація вивченого.

         Форма проведення уроку: мовний поєдинок.

         Культурологічна тема: творчість І.П. Котляревського.

 

ХІД УРОКУ

 

         І. Мотивація навчальної діяльності.

         Оголошення теми та мети уроку

         Сьогодні ми матимемо можливість повторити типи складнопідрядних речень, в яких підрядна частина залежить від слова в головній частині.

         Урок ми проведемо у формі мовного поєдинку, щоб виявити, хто ж краще засвоїв цю тему. А розглянемо ми речення, узяті з творів І.П.Котляревського. Цей урок дасть нам можливість і повторити улюблені твори, і подивитися на них із граматичної точки зору.

         Отже, клас поділено на команди, компетентне журі зайняло свої місця, мовознавці, вони ж асистенти вчителя, приготувалися до роботи.

         Бажаю вам успіхів!

         Уперед до перемоги! А ваша перемога – це хороші бали в кінці уроку.

 

         ІІ. Конкурс «Теоретичний» (6 балів)

         Перший конкурс теоретичний. Ми проведемо його у формі взаємо- опитування. Кожна команда ставить по три питання противникові.

         Підсумок:

Мовознавці.
Учитель.

 

ІІІ. Конкурс «Практичний»

         1. На дошці записані речення, в яких треба вставити пропущені букви та розділові знаки. Вставте і поясніть. (6 балів)

 

І команда

 Хто ж..ве чесно і годуєт..ся трудом своїм тому і кусок черствого хліба смачніший од м..кої булки (не)правдою нажитої.

(Хто живе чесно і годується трудом своїм, тому і кусок черствого хліба смачніший од м`якої булки, неправдою нажитої.)

ІІ команда

Ти (не)забула як покійний твій бат..ко напослідок не злюбив Петра і умираюч.. не дав свого благословенія на твоє з ним замужество.

(Ти не забула, як покійний твій батько напослідок не злюбив Петра і,  умираючи, не дав свого благословенія на твоє з ним замужество.)

Підсумок:

Мовознавці.
Учитель.

 

2. Вибірковий диктант ми проведемо з метою повторення сполучників. Якщо не впізнаєш сполучників, то визначити тип складного речення навряд чи вдасться. (За дошкою – 2 учні) (6 балів)

 

Сполучники

сурядні

підрядні

А, і

Що, щоб, бо, як

 

Но гірш за те їй не любився,

Що, бачиш, в Трої народився…

Впрягла в ґринджолята павичку,

Сховала під кибалку мичку,

Щоб не світилася коса…

Борей недуж лежить з похмілля,

А Нот поїхав на весілля…

         4. Прощай же! Швидше убирайся,

              Обіцянки не забувайся,

              Бо послі, чуєш, нічичирк!

Як збрешеш, то хоча надсядься,

На ласку послі не понадься,

Тоді від мене візьмеш чвирк.

Поклали шальовки соснові,

Кругом наставили мисок;

І страву всякую без мови

В голодний пхали все куток.

         Підсумок:

Мовознавці.
Учитель.

 

ІV. Конкурс капітанів. Робота у дошки (3 бали)

Капітани команд роблять частково синтаксичний розбір. Це той вид роботи, який ми виконуємо майже кожного уроку. Сьогодні ви повинні виділити граматичну основу, накреслити схему речення і дати йому загальну характеристику. Взаємоперевірка:

1-й капітан – 2-а команда

І капітан

                   Потім до берега приставши

                   З троянством голим всім своїм,

                   На землю з човнів повстававши,

                   Спитавсь, чи є що їсти їм.

[ = ], (чи…).

Розповідне, неокличне, складне, сполучникове, складнопідрядне, з’ясувальне, складається з двох частин, з’єднаних сполучником чи.

ІІ капітан

                   Ночною се було добою

                   І самой тихою порою,

                   Як спав хрещений ввесь народ.

[ ім. ], (як…).

Розповідне, неокличне, складне, сполучникове, складнопідрядне, означальне, складається з двох частин, з’єднаних сполучником як.

Підсумок:

Мовознавці.
Учитель.

 

Тепер ми повторили схеми і зможемо виконати графічний диктант. Слухаючи інтонацію, накресліть схеми речень і вкажіть вид СПР. (12 балів)

 

Знайшли Ентелла-сіромаху,

Що він під тином гарно спав.

               [ ім. ], (що…). – означальне

В Сіцілії таке твориться,

Що вам би треба подивиться.

                        [ займ. ], (що…). – займенниково-означальне

3. Зроби, щоб був Дарес здоров.

               [ = ], (щоб…). – з’ясувальне

З Дареса ж дуже глузували,

Що силою він величавсь.

          [ = ], (що…). – з’ясувальне

Ентеллові ж дав на кабаку

Трохи не цілую гривня ку

За те, що так він показавсь.

                [ займ. ], (що…). – займенниково-означальне

 

Старі баби, що все ворчали,

Базікали о всіх ділах.

                 [ ім., (що…), …]. – означальне

Підсумок:

Мовознавці.
Учитель.

 

V. Творчий конкурс

1. Робота з картками (хто швидше). (3 бали)

Замініть складнопідрядне речення з підрядним означальним простим із дієприкметниковим зворотом (і навпаки).

І команда

1. Я з інтересом прочитав книжку, яку ви запропонували.

2. Від стогів сіна, що були розкидані по степу, ішли тонкі пахощі.

3. Вікна будинку виходили на бульвар, котрий засадили каштанами.

ІІ команда

1. За темною лінією високого правого берега, вкритого густим зеленим лісом, поволі розтанув розпечений диск сонця.

2. Квіти, посаджені у скверах міста дбайливими руками мешканців, палахкотіли на сонці веселкою.

3. Русальні пісні виконувалися під час обрядів, пов’язаних із «зеленими святами».

 

2. Закінчіть речення: цей конкурс дасть нам можливість перевірити вашу пам'ять і увагу. (4 бали)

І команда

                          1. Тепер вони сплять з перепою,

                     Не дригне ні один ногою, …

                     (Хоть всім їм горла переріж).

                           2. А що як, викравшись помалу, …

                     (Забратися в рутульський стан)?

                 3. Мій батько був сердюк опрічний,

                     Мовляв (нехай покой му вічний):

                     (Умри на полі, як герой).

                 4. В них кров текла хоть не троянська…

                     (Якась чужая – бусурманська).

ІІ команда

                   1. Від тебе не одстану зроду,

                       З тобою рад в огонь і в воду, …

                       (На сто смертей піду з тобой).

                   2. Для бою їх спіткав прасунок, …

                       (Пішли к Енею на вербунок).

                   3. У главной башти на сторожі…

                       (Стояли Евріал і Низ).

 

                   4. Ні! Перше ти мене удавиш, …

                       (Щоб я од земляка одстав).

 

VІ. Підсумок уроку

 

VІІ. Домашнє завдання

Повторити основні відомості про СПР за підручником «Українська мова: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко,        А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. – К.: Освіта, 2009. – 336 с.»: § 11-13.
Виконати письмове завдання за рівнями (учні обирають завдання самостійно):

І рівень. Вправа 134. Трансформувати СПР з підрядним означальним у просте з дієприкметниковим зворотом і записати.

ІІ рівень. Виписати 3 СПР із творів І.П. Котляревського, накреслити їх схеми.

ІІІ рівень. Виписати 1 СПР із творів І.П. Котляревського і зробити його повний синтаксичний розбір.

 

VІІІ. Оцінки за роботу.


Теги: Плаксіна С.В., складнопідрядне речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 340/27


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar