Головна » Українська мова

Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв’язку в ньому

Мета: націлити на усвідомлення, осмислення  й засвоєння відомостей про СПР, розвивати уміння і навички розпізнавання СПР серед інших видів складних речень, з’ясувати відмінності між сполучниками і сполучними словами; формувати навички аналізу; удосконалювати уміння створювати висловлювання за опорною схемою на лінгвістичну тему, уміння ставити запитання за темою; виховувати культуру мовлення, уміння бачити перспективу, повагу  та інтерес до творчості В.Івасюка.

Очікувані результати

Учні повинні знати:

визначення СПР;
особливості будови СПР;
відмінності між СПР та іншими видами складних речень;
види СПР.

Учні повинні уміти:

визначати серед складних речень СПР;
визначати його вид, засіб зв’язку;
розпізнавати сполучники і сполучні слова;
створювати висловлювання за темою на основі опорної схеми;
ставити запитання з даної теми.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми організації пізнавальної діяльності: групова, фронтальна.

Методи:  «асоціативний кущ», робота з підручником, мовний аналіз, робота в групах.

Обладнання: підручники; презентація

 

Хід уроку

Організація класу.
Робота з текстом

А)Читання з позначками

Рівно тиждень тому всі свідомі українці відзначали День слов’янської писемності. Всеукраїнським заходом стало написання диктанту національної єдності «Червона рута». Текст цікавий і пізнавальний, і не всі його чули. Отож, прочитаємо той текст. Але для кращого розуміння використаємо читання з позначками:

! – це нове для мене

+ - я це знаю

- нецікава інформація

Червона рута

 Рута, виявляється, – жовта квітка. За переказами, що досі існують у Карпатах, вона лише на кілька хвилин, у ніч на Івана Купала, стає червоною. Дівчина, яка її знайде, буде щаслива в коханні.

 Пісню "Червона рута" написав Володимир Івасюк – дев’ятнадцятирічний студент Чернівецького медичного інституту. Як же народився задум?

 У багатющій батьковій бібліотеці юний Володя, тоді ще старшокласник, натрапив на видану 1906 року збірку коломийок. В одній із них він прочитав про чарівне зілля – червону руту. Для юного музики цей образ став зворушливою знахідкою, справжнім одкровенням. Потім він багато мандрував селами, шукаючи ключ до розкриття таємниці, і згодом знайшов новий варіант коломийки про загадкове чар-зілля.

 На обласному телебаченні Івасюк мав добрих друзів, яким показав нову пісню. Її прем’єра відбулася в програмі "Камертон доброго настрою". І ось настало свято Володиної музики та поезії – визнання його творчої роботи: "Червона рута" стала піснею року в колишньому Радянському Союзі на конкурсі "Пісня-71".

Б) читання вголос 2 учнями, аналіз прочитаного (відповіді 2-3 учнів).

До якого типу мовлення віднесемо той текст? (розповідь)

У якому стилі написаний? (художньому).

Яка його тема – про що? (історія створення пісні «Червона рута»)

В) доповнення учнів (Чим особливе життя В.Івасюка?)

Щоб ви краще пригадали, які ж пісні належать Володимиру Івасюку, послухайте його найвідомішу пісню «Червона рута».

Г) Слухання пісні

3. Мотивація навчальної діяльності

Тепер переходимо до власне мовної теми уроку.

А) «асоціативний кущ»

- погляньте на цю схему. На її вершині написано «Складне речення». Що слід дописати у порожні клітинки?

- Встановіть зв’язки між поняттями.

Б) фронтальна бесіда

Виділіть з «асоціативного куща» відоме. Чого ще не знаємо?

Оголошення теми та очікуваних результатів.

Тема сьогоднішнього уроку мови – «Складнопідрядні речення»(записати дату, тему).

Отож, після сьогоднішнього уроку ви повинні знати:

визначення СПР;
особливості будови СПР;
відмінності між СПР та іншими видами складних речень;
види СПР.

і повинні уміти:

визначати серед складних речень СПР;
визначати його вид, засіб зв’язку;
розпізнавати сполучники і сполучні слова;
створювати висловлювання за темою на основі опорної схеми;
ставити запитання з даної теми.

 

Надання необхідної інформації.

Проведемо мовний аналіз

Порівняйте речення. Зробіть висновок

“Зірки” не падають у небо, “зірки” ідуть у небеса.

“Зірки” не падають у небо, а йдуть вони у небеса.

“Зірки” не падають у небо, бо вони ідуть у небеса.

 

Інтерактивна вправа.

А) робота в групах: «2-4-всі разом»

Теми для опрацювання в групах:

1 гр. – «Будова СПР, місце підрядного речення відносно головного».

2 гр. – «Засоби зв’язку у СПР, розділові знаки, інтонація».

3 гр. – «Визначення СПР, схема, приклади сполучників і сполучних слів»

б) презентація результатів роботи груп

 

Виконання вправ на закріплення

А) первинне закріплення: Робота з підручником

Вправа 105. Записати речення на дошці, визначити кількість частин, яка головна, а яка підрядна і ін. (речення 1, 2, 6,7).

Вправа 108. Індивідуальна робота: кожен учень записує 1 речення (за алфавітом), підкреслює граматичні основи, визначає межі підрядних частин, ставить розділові знаки, креслить схему.

Б) робота з текстом: відшукати у ньому СПР.

6. Рефлексія, підбиття підсумків, оцінювання.

А) відповіді на питання за темою

Складіть 3-4 питання за темою, задайте їх вчителю. Чи правильну відповідь ви отримали?

Б) бліц-оцінювання: вказати вид речення

Я іду у парку золотому, і прощально листя шелестить.

Осінь сумна, а жити весело.

Я люблю дивитись, як гаї синіють.

Хіба не бачите, що небо голубіє?

Туман уже піднявся – і небо стало сірим.

Минають дні, минають ночі, настала осінь.

 

В незакінчене речення

Найбільше запам’ятав …

На уроці мені сподобалося…

Труднощі викликало …

Г) підсумок: чи виконали завдання уроку?

Очікувані результати

Учні повинні знати:

визначення СПР;
особливості будови СПР;
відмінності між СПР та іншими видами складних речень;
види СПР.

Учні повинні уміти:

визначати серед складних речень СПР;
визначати його вид, засіб зв’язку;
розпізнавати сполучники і сполучні слова;
створювати висловлювання за темою на основі опорної схеми;
ставити запитання з даної теми.

Про В.Івасюка книжку написав його батько – Михайло Івасюк. Він згадує: «Володя прожив лише 30 років. Але ті роки були напрочуд змістовні, осяяні мрією про добро і красу землі. У житті він мав щастя від творчості, від того, що зла нікому не чинив, нікому не заздрив і невтомно працював для своєї доби і свого українського народу, що дав йому сили бути виразником почуттів і дум свого покоління».

Отож, шановні дев’ятикласники, зичу вам у житті мати такі ж орієнтири, як і у цієї великої людини, старатися досягти якнайвищих вершин і творити лише добрі діла. А першим кроком для цього буде старанне виконання домашніх завдань та плідна праця на уроці.

 

7. Домашнє завдання: вивчити теоретичний матеріал;виконати вправу 109; повторити про другорядні члени речення.

 

Теми для опрацювання в групах:

1 група

«Будова складнопідрядного речення, місце підрядного речення відносно головного».

Матеріал для роботи:

В небі ластівка мріє далека (яка?), що на крилах весну принесла. (В.Сосюра).

Як не буде птахів, то і серце людське стане черствим (коли?). (М.Стельмах).

Талант митця, якщо він справжній талант, не може стояти осторонь від свого народу (за якої умови?). (А.Малишко).

 

2 група

«Засоби зв’язку у складнопідрядному реченні, розділові знаки, інтонація».

 

3 група

«Визначення складнопідрядного речення, схема, приклади сполучників і сполучних слів»

 

1 група

«Будова складнопідрядного речення, місце підрядного речення відносно головного».

Матеріал для роботи:

В небі ластівка мріє далека (яка?), що на крилах весну принесла. (В.Сосюра).

Як не буде птахів, то і серце людське стане черствим (коли?). (М.Стельмах).

Талант митця, якщо він справжній талант, не може стояти осторонь від свого народу (за якої умови?). (А.Малишко).

 

2 група

«Засоби зв’язку у складнопідрядному реченні, розділові знаки, інтонація».

 

3 група

«Визначення складнопідрядного речення, схема, приклади сполучників і сполучних слів»

 

1 група

«Будова складнопідрядного речення, місце підрядного речення відносно головного».

Матеріал для роботи:

В небі ластівка мріє далека (яка?), що на крилах весну принесла. (В.Сосюра).

Як не буде птахів, то і серце людське стане черствим (коли?). (М.Стельмах).

Талант митця, якщо він справжній талант, не може стояти осторонь від свого народу (за якої умови?). (А.Малишко).

 

2 група

«Засоби зв’язку у складнопідрядному реченні, розділові знаки, інтонація».

 

3 група

«Визначення складнопідрядного речення, схема, приклади сполучників і сполучних слів»

 

Червона рута

 Рута, виявляється, – жовта квітка. За переказами, що досі існують у Карпатах, вона лише на кілька хвилин, у ніч на Івана Купала, стає червоною. Дівчина, яка її знайде, буде щаслива в коханні.

 Пісню "Червона рута" написав Володимир Івасюк – дев’ятнадцятирічний студент Чернівецького медичного інституту. Як же народився задум?

 У багатющій батьковій бібліотеці юний Володя, тоді ще старшокласник, натрапив на видану 1906 року збірку коломийок. В одній із них він прочитав про чарівне зілля – червону руту. Для юного музики цей образ став зворушливою знахідкою, справжнім одкровенням. Потім він багато мандрував селами, шукаючи ключ до розкриття таємниці, і згодом знайшов новий варіант коломийки про загадкове чар-зілля.

 На обласному телебаченні Івасюк мав добрих друзів, яким показав нову пісню. Її прем’єра відбулася в програмі "Камертон доброго настрою". І ось настало свято Володиної музики та поезії – визнання його творчої роботи: "Червона рута" стала піснею року в колишньому Радянському Союзі на конкурсі "Пісня-71".

 

Червона рута

 Рута, виявляється, – жовта квітка. За переказами, що досі існують у Карпатах, вона лише на кілька хвилин, у ніч на Івана Купала, стає червоною. Дівчина, яка її знайде, буде щаслива в коханні.

 Пісню "Червона рута" написав Володимир Івасюк – дев’ятнадцятирічний студент Чернівецького медичного інституту. Як же народився задум?

 У багатющій батьковій бібліотеці юний Володя, тоді ще старшокласник, натрапив на видану 1906 року збірку коломийок. В одній із них він прочитав про чарівне зілля – червону руту. Для юного музики цей образ став зворушливою знахідкою, справжнім одкровенням. Потім він багато мандрував селами, шукаючи ключ до розкриття таємниці, і згодом знайшов новий варіант коломийки про загадкове чар-зілля.

 На обласному телебаченні Івасюк мав добрих друзів, яким показав нову пісню. Її прем’єра відбулася в програмі "Камертон доброго настрою". І ось настало свято Володиної музики та поезії – визнання його творчої роботи: "Червона рута" стала піснею року в колишньому Радянському Союзі на конкурсі "Пісня-71".

 

Червона рута

 Рута, виявляється, – жовта квітка. За переказами, що досі існують у Карпатах, вона лише на кілька хвилин, у ніч на Івана Купала, стає червоною. Дівчина, яка її знайде, буде щаслива в коханні.

 Пісню "Червона рута" написав Володимир Івасюк – дев’ятнадцятирічний студент Чернівецького медичного інституту. Як же народився задум?

 У багатющій батьковій бібліотеці юний Володя, тоді ще старшокласник, натрапив на видану 1906 року збірку коломийок. В одній із них він прочитав про чарівне зілля – червону руту. Для юного музики цей образ став зворушливою знахідкою, справжнім одкровенням. Потім він багато мандрував селами, шукаючи ключ до розкриття таємниці, і згодом знайшов новий варіант коломийки про загадкове чар-зілля.

 На обласному телебаченні Івасюк мав добрих друзів, яким показав нову пісню. Її прем’єра відбулася в програмі "Камертон доброго настрою". І ось настало свято Володиної музики та поезії – визнання його творчої роботи: "Червона рута" стала піснею року в колишньому Радянському Союзі на конкурсі "Пісня-71".


Теги: Ткачук Л.М., складнопідрядне речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 377/47


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar