Головна » Українська мова

Розробка уроків циклу «Правопис слів іншомовного походження» з української мови в 10-му класі

МЕТА: відновити у пам'яті юнкерів правила правопису слів іншомовного походження, вивчені у середні школі; удосконалювати уміння правильно писати слова іншомовного походження, знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; вдосконалювати вміння юнкерів здійснювати переклад; підвищувати мовленнєву грамотність підлітків; виховувати колективізм, уміння працювати в команді, спостережливість, увагу.

ОБЛАДНАННЯ: словники, мультимедійна презентація, дошка, робочі учнівські зошити, підручник

ТИП УРОКУ: комбінований

ВИКОРИСТАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: проблемного навчання, інтерактивного навчання

ФОРМИ РОБОТИ: віртуальна подорож-квест, виконання вправ, робота в «дуетах», «квартетах», списування, переклад, проблемні запитання, робота із словником, усне висловлювання, «мозковий штурм», «очікувані результати»,

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ: світова література, англійська мова, російська мова

ХІД УРОКУ:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СЛАЙДИ 1-2 (напис англійською мовою Гаррі Поттер)

Учитель:

Прочитайте напис на слайді.
Якою мовою він здійснений? (англійська)
Запишіть українською мовою (один учень на дошці)

Поясніть правопис власної назви.
Яке відношення до Гаррі Поттера має слово «лабіринт»?
Поясніть лексичне значення слова «лабіринт»

СЛАЙД 3 (картинка «лабіринт», словникова стаття «лабіринт»)

Як ви гадаєте. Яке відношення розглянуті мовленнєві одиниці мають до теми нашого уроку? (підвести до теми «Слова іншомовного походження»)

ІІІ ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

СЛАЙД 4 (тема уроку)

Учитель: Отже, запрошую ваш військовий підрозділ у подорож таємничими лабіринтами правопису слів іншомовного походження. Гаррі Поттер нам зможе допомогти лише своєю присутністю. Ваше ж головне завдання: згадати і правильно застосувати правила правопису слів іншомовного походження. Щасти вам! До зустрічі у теплому кабінеті «Юнкерського училища»!

ІV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (здійснюється шляхом проведення квесту: використовується мультимедійна презентація вчителя)

Учитель: СЛАЙД 5  (фото Гаррі із друзями за книжкою). Для того, щоб подолати всі лабіринти, які на вас чекають, ви маєте не один раз заглянути у книжку та виконати ряд складних завдань.
Робота із СЛАЙДОМ 6 (фото хранителя лабіринтів із завданням), необхідно згадати «правило дев'ятки». Відповіді учнів.
СЛАЙД 7 (приклади для ілюстрації правила, можна по-різному на них спрацювати в залежності від того, чи згадали учні дане правило). Кам'яний лабіринт пройдено.
СЛАЙД 8 (формулювання правила, допомога учням запам'ятати його через мнемонічну фразу).
СЛАЙД 9 (слова-винятки. Пояснити другому хранителю лабіринтів, чому пишеться (і)).
СЛАЙД 10 (висновок щодо вживання (і) у словах іншомовного походження на фоні світлини чергового лабіринту). І цей лабіринт ми здолали.
СЛАЙД 11 (фото фантастичних примар із запитанням щодо правопису чергової групи слів іншомовного походження – дати усну відповідь)
СЛАЙД 12 (письмово виконати завдання: вставити відповідний голосний и-і, один юнкер біля дошки). Лабіринт подолано.
СЛАЙД 13 перед нами чарівна ельфійська царівна. Перед тим, як відправити нас у свій лабіринт, вона дає можливість згадати наступні правила, знання яких допоможуть пройти ще один лабіринт. (на слайді фото ельфійської царівни та правила правопису географічних назв іншомовного походження).
СЛАЙД 14 робота у «дуетах»: проілюструвати правила попереднього слайду на прикладах. (на слайді 4 групи слів – для чотирьох варіантів роботи у «дуетах»)
Перевірка виконання завдання (усно).
СЛАЙД 15 звертається увага на слова-винятки для закріплення у пам'яті юнкерів. Лабіринт ельфів також лишився позаду.
СЛАЙДИ 16-17 (правила вживання м'якого знака та апострофа, слова російською мовою для перекладу, «відкритий мікрофон» відповідь дає учень, який знає правильну відповідь, один учень записує на дошці, вісі інші – у зошитах), ще один лабіринт ми змогли залишити у себе за спиною.
СЛАЙДИ 18-20 (правила подвоєння та подовження приголосних, завдання: перекласти українською мовою - робота у «квартетах», перевірочний слайд).
СЛАЙД 21 Перемогли. Пройшли і цей лабіринт – лабіринт суцільних питань.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1. Запитання до учнів: СЛАЙД 21

Чи отримали Ви корисну інформацію на сьогоднішньому уроці? Яку?
Чи сподобалась Вам форма роботи на уроці?

СЛАЙДИ 23-24 (супровідні слайди до оцінювання роботи на уроці)

Оцінювання роботи учнів на уроці.

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

СЛАЙД 25 (світлина ворогів Гаррі Поттера, від імені яких і звучить домашнє завдання)

СЛАЙД 26 (зміст домашнього завдання)

Вивчити правила правопису слів іншомовного походження.

2.

СЛАЙД 27 електронні адреси використаних інтернет-ресурсів (фотографій)

СЛАЙД 28 Учитель: Не потрапляйте в лабіринти безграмотності – із них дуже важко вийти!!! До зустрічі!

 

ТЕМА: Правопис слів іншомовного походження (другий урок із теми) (презентація додається)

МЕТА: повторити правопис слів іншомовного походження; удосконалювати уміння правильно писати слова іншомовного походження, знаходити й виправляти орфографічні помилки у писемному мовленні; вдосконалювати вміння юнкерів користуватись словниками; розглянути шляхи поповнення українського лексичного складу на прикладі військових термінів запозиченими словами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів гідність за свою Батьківщину, вчити підлітків усвідомлювати себе не лише людиною конкретної національності та конкретної країни, а людиною світу з однаковою повагою до всіх прогресивних надбань людської цивілізації.

 

ОБЛАДНАННЯ: словники, мультимедійна презентація, робочі учнівські зошити, дошка

ТИП УРОКУ:  урок формування практичних умінь і навичок.

ВИКОРИСТАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: проблемного навчання, інтерактивного навчання

ФОРМИ РОБОТИ: віртуальна подорож, робота в «дуетах», «квартетах» (парами та малими групами по чотири учня), виконання вправ, списування, переклад, проблемні запитання, робота із словником, усне висловлювання, виразне читання, «мозковий штурм», «очікувані результати», робота із словниками

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ: російська мова, російська література, географія, Захист Вітчизни

ХІД УРОКУ:

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА АКТИВІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Учитель: Із вересня цього року в житті кожного із вас відбули значні зміни, і ви потрапили у суцільний лабіринт загадок, нововведень. Цей лабіринт значно складніший за лабіринти, які ми разом долали на попередньому уроці. До речі, які правила ми з вами здолали, щоб вийти із тих фантастичних лабіринтів.
Відкритий мікрофон: назвіть ці зміни.

Для вчителя (підводимо до частого вживання військових термінів)

Яке почуття необхідно найперше мати  солдатові будь-якої армії, щоб віддано захищати інтереси своєї держави? (на відповіді «патріотизм» зупиняємось і переходимо до перевірки домашнього завдання)

ІІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

2-3 учні зачитують свої речення на патріотичну тему із використанням слів іншомовного походження.
У цей час один юнкер біля дошки записує названі у реченнях слова іншомовного походження. Пояснюються правила правопису цих слів.
Аналіз змістовності речень та знань правил правопису слів іншомовного походження.

 

ІІІ ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

Сьогодні ми продовжуємо подорожувати, змінивши і форму подорожі, та й основні її завдання.
Наша мета слова іншомовного походження на військову тематику. Нинішня подорож – це подорож у світ військової термінології, яка потрапила в українську мову з інших мов. Ми спробуємо вдосконалити свої вміння користуватись словником іншомовних слів та вживання відповідної термінології у повсякденному мовленні. Будемо виробляти військову мовленнєву грамотність.

Слайд 1 (тема уроку) (на дошці також запис дати уроку, теми, очікуваних результатів.

Учитель:  Скажете, що все тут доволі зрозуміло, але чи замислювались ви над тим, звідки беруть початок такі знайомі вам слова, як, наприклад, танк, амбразура, матрос, кинджал та подібні? (можливо, будуть учнівські відповіді – вислухати, але не коментувати: коментарі будуть у ході уроку.

 

ІV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ (здійснюється шляхом проведення подорожі: використовується мультимедійна презентація вчителя)

Учитель: перед початком подорожі, як і на попередніх уроках, ви військовий підрозділ -11-й юнкерський взвод, отримуєте інструктаж.
Робота із слайдом 2. Мова йде про те, що запозичення не є основою військової термінології, а лише доповнюють власне українські слова, що стосуються військової тематики. Важливо на цьому етапі наголосити учням на тому, що упродовж одного уроку не можна осягти весь словниковий запас із даної теми, це лише поштовх до самостійної пошукової пізнавальної діяльності.
Слайд 3  (карта) Потрапляємо до диких османських племен
Робота із слайдом 4

запитання до учнів: чи знали ви, що ці слова тюркського походження прийшли до нас ще із дописемних часів?
Назвіть слова, які зображені на малюнку (османський воїн)
Поясніть значення виділених слів (кайдани, сагайдак).

Учитель: (слайд 5-6) Пропоную вам ознайомитись із статтею 11-ти томного словника української мови. (тлумачення вказаних слів із наведеними літературними прикладами).
Завдання для учнів:

записати одне із запропонованих речень на тлумачення слова «кайдани», пояснити свій вибір).
Виразно прочитати тлумачення слова «сагайдак» та речення-ілюстрації до нього.

Учитель: Від османів – до голландців, використовуючи машину часу! (Слайд 7) Голландія, для нас – країна тюльпанів та троянд, але це – в першу чергу, морська країна.

Запитання до учнів:

Як ви гадаєте, які морські терміни перекочували з часом в українську мову? (відповіді учнів)

Слайд 8 (приклади слів), робота «дуетами» – знайти у словниках іншомовних слів тлумачення виділених слів (рейд, фарватер), скласти речення з одним із них.
Слайди 9-10 (трактування слів 11-ти томним словником)
Слайд 11 (Германія, карта, два фото) – на нашому шляху Германія. Яким чином її лексика поповнила військову термінологію нашої мови? (учнівські відповіді)
Слайд 12 (слова, фото бруствера та гаубиці).

Назвіть слова німецького походження, зображені на фото.
Робота «квартетами»: скласти текст га 2-3 речення, використавши усі слова, записані на слайді. 

Слайд 13-14 тлумачення слів (гауптвахта, фельдмаршал) 11-ти томним словником  
Слайд 15 (Франція, 2 фото). Ми у країні закоханих - Франції, але будемо говорити не про закоханих, не про поцілунки, а про те, що має захищати ці чисті почуття. (Слайд 16)

Переписати слова у зошит. Пояснити значення двох перших слів (авангард, ар'єргард). До якої групи слів за своїм лексичним значенням вони належать? (антоніми).
Пояснити правила правопису підкреслених слів (бригада, гарнізон, дирижабль,  партизан).

14. Слайд 17-18 словникова робота (11-ти томний словник).

Яке речення-приклад найбільше вам сподобалось? Чому?

 Слайд 19 (фото Англії). Остання  країна нашої подорожі.

Назвіть слова на позначення військових професій, військового знаряддя чи укріплень.
Ким би ви хотіли стати (снайпер, танкіст, докер)?

 Слайд 21-23 (тлумачення виділених слів») закінчення квесту.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

1. Запитання до учнів: Слайд 24

Чи набули Ви нових знань з української мови
А з військової справи?
Чи знадобляться знання, отримані на сьогоднішньому уроці, у Вашом житті?
Як Ви оцінюєте свою роботу на уроці?

Оцінювання роботи учнів на уроці. (Слайд 25)

 

VІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Слайд 25

І. Із роману Льва Толстого “Війна і мир” виписати два речення з використаною військовою термінологією.

Визначити їх походження за тлумачним словником.
Перекласти речення українською мовою.

ІІ. Створити словник військових термінів, до якого внести слова вашого щоденного вжитку.

Слайд 26 – інтернет-ресурси

Слайд 28 – «До нових зустрічей!»


Теги: Перепелиця Л.В., іншомовні слова
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 1033/85


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar