Головна » Українська мова

Написання слів, що увійшли в українську мову з інших мов (слова іншомовного походження). Тренувальні вправи

Мета. Систематизувати знання учнів про написання слів іншомовного походження, формувати вміння розпізнавати орфограму й обґрунтовувати її за допомогою правила; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати уважність, спостережливість; виховувати пошану до рідного слова.

Тип уроку: урок повторення й узагальнення вивченого.

Форма уроку: урок-телеміст.

Обладнання. Українська мова: підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. /О. П. Глазова. — К.; Видавничий дім «Освіта». 2013. — 272с., таблиці, роздатковий матеріал, ілюстрації, мікрофон.

                               Епіграф.       

І чужому научайтесь,

Й  свого не цурайтесь.                                      

                                    Т.Г.Шевченко

 

                                          Перебіг уроку

 

I.Визначення емоційної готовності учнів до уроку.

 

Вступне слово вчителя.

 

«І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь…» – так навчав своїх сучасників і нащадків Т.Г.Шевченко – наш безсмертний поет і пророк. Під його знаковим іменем проходить перший весняний місяць березень, а також 2014 рік оголошений роком Шевченка.

 

[*]     Із чим асоціюється у вас перший весняний місяць?

[*]     День якого поета України відзначаємо навесні?

[*]     Якою мовою Т.Шевченко написав свою знамениту збірку?

 

II.Цілевизначення та планування.

 

[*]            Ниточкою, що з’єднує націю, є саме мова, для нас – українська. Вагома роль єдиної державної мови не викликає сумніву, проте кожен має право на власну думку щодо цього.

[*]            Сьогодні, узагальнюючи матеріал про правопис слів іншомовного походження, обміняємося думками про ставлення до рідної мови загалом, до української зокрема.

Чи траплялося вам колись бути учасником телемосту? Мабуть, це було б цікаво. Пропоную вам цікаву форму спілкування на уроці – телеміст. Його учасники обговорюють, сперечаються, доводять тощо.

Потрібно пам’ятати, що під час суперечки слід дотримуватись певних правил – норм поведінки: уважно вислухавши співрозмовника, не перериваючи його, ввічливо підтримати чи доказово заперечити висловлену думку.

 

[*]     Учні записують у зошити тему уроку.

 

Бліц-опитування (інтерактивна гра «Мікрофон»)

[*]     Потренуймося працювати з мікрофоном. Передаючи його з рук в руки, скажіть, чого ви очікуєте від цього уроку, зважаючи на його тему і форму проведення. (Відповіді учнів)

 

III. Сприймання та засвоєння нових знань.

 

Поза сумнівом, потрібно знати слова іншомовного походження, але не зловживати ними. З’ясуємо, у кого з вас словниковий запас збагачений необхідною кількістю слів іншомовного походження.

Перед тим, як розпочати наш телеміст, придумайте назви для груп.

 

[*]     Учні дають назви своїм групам.

Отож наш урок–телеміст стартує.

Щоб визначити, члени якої групи розпочнуть розмову, слід швидко і правильно відповісти на запитання:

Мозковий штурм.

[*]     Якого правила стосується вислів: «Де ти з’їси цю чашу жиру?»

[*]     Сформулюйте це правило.

[*]     Наведіть приклади слів на правило «дев’ятки»

Інтерактивна ланцюжкова гра.

[*]     Тож почнімо з найактивнішої групи. Ви називаєте певні слова на правило «дев’ятки». Інші члени вашої групи мають продовжити ряд таких прикладів («ланцюжком»). А група-суперник стежитиме за тим, чи на всі 9 літер наведені приклади доречні, за необхідності готує власні приклади на це правило.

Проходить ланцюжкова гра між членами груп. Учні відповідають із мікрофоном у руках.

            Конкурс знавців орфографії.

[*]     У кого багатий словниковий запас, той має можливість повніше пізнавати й відчувати красу світу. Перенесімось уявою до далеких країв, узявши із собою найголовніше – силу знань.

[*]     Хто з вас найсміливіший мандрівник – знавець орфограми «Літери и/і в словах іншомовного походження?» Вам – окреме незвичайне пізнавальне завдання; як працювати над ним –вказано на картках.

[*]    Кожна група представляє одного учня для індивідуальної роботи з карткою. Школярі працюють над запропонованими завданнями 5-7 хв. З карткою №1 усно, з карткою № 2- письмово (на дошці).

Картка № 1

Прочитайте вголос. Обґрунтуйте написання и та і у виділених словах.

           Павіани поширені від Північної Анголи до Північного Мозамбіку, а також у Кенії на Південному Сомалі. Великі тварини, маса яких дорівнює понад 25 кг. Самки майже удвічі менші. Древні єгиптяни поклонялись павіану, а трупи муміфікували. Павіани всеїдні. До раціону входять рослинна їжа, ящірки, комахи.

 

Картка № 2

Спишіть подані слова, вставивши пропущені літери. Обґрунтуйте написання знака м’якшення й апострофа.

П…єдестал, прем…єра, інтерв…ю, комп…ютер, міл…йон, ател…є, Мол…єр, Н…ютон, бар…єр, бул…йон.

Ланцюжкова гра на правило «дев’ятки».

 

[*]    Учні кожної групи по черзі називають слова з орфограмою, що відповідає правилу дев’ятки, користуючись мікрофоном.

 

[*]    Перевірці роботи, виконаної на картках, передує лексична робота.

 

Муміфікація — збережене бальзамуванням тіло. Мумією називається тіло не тільки людини, але і будь-якої іншої живої істоти, піддане спеціальній хімічній обробці, у результаті якої припиняється чи сповільнюється процес розкладання тканин.

Раціон –  (від лат. ratio; rationis – рахунок) — норма харчових продуктів для людей і норма кормів для годівлі тварин на певний термін.

 

П’єдестал– художньо оформлене підвищення, на якому встановлюють статую.

 

Мольєр– французький письменник, драматург і актор.

                

Ньютон– англійський учений, який заклав основи сучасного природознавства, творець класичної фізики.  

 

Інтерв’ю – це бесіда, яка будується за певним планом  через контакт інтерв'­юера (того, хто бере інтерв’ю)  з респондентом (тим, у кого беруть інтерв’ю) з обов'язковим записом  відповідей.

 

Бар’єр – перепона, перешкода, що встановлюється на біговій доріжці, арені цирку та ін.

 

[*]    Учитель звертається до учня,що опрацював картку № 1. Учень дає відповідь, тримаючи у руках мікрофон.

 

[*]     Зачитай уголос, де ти побував і про що дізнався в далеких краях?

[*]     Чи знадобились тобі знання про вивчені орфограми в словах іншомовного походження? Доведи це. (Відповідь учня).

[*]     Яку ще орфограму ти помітив у виділених словах? (Велика літера у власних назвах)

 

–Отже, орфограму «Літери и/і в словах іншомовного походження» ми повторили. А над якими орфограмами працював учень з карткою № 2?

 

[*]     Звертається до учня, який опрацьовував картку № 2.

Які труднощі виникли в тебе?

 

Словниковий диктант.

 

[*]    Учень, який працював з карткою, коментуючи опрацьований матеріал, записує на дошці, а весь клас – у зошитах – слова іншомовного походження з апострофом і знаком м’якшення.

 

Проблемне запитання.

 

[*]     Якби довелося вибирати між словом власне українським і словом іншомовного походження, якому з них ви надали б перевагу?

 

Конструювання.

Отож серед записаних на дошці слів вкажіть ті, які мають український відповідник (синонім). Усно побудуйте із цими словами речення.

 

Фізкультхвилинка.

 

IV. Поглиблення знань, умінь і навичок.

 

Робота в групах. Інтерактивна вправа «Займи позицію»

 

[*]    Учні працюють спочатку в  групах, потім уголос представник групи звітує про результат роботи.

 

З’єднати синоніми. Усно скласти речення з одним із них.

 

доказ

фініш

завершення

портьєра

правопис

аргумент

штора

орфографія

 

[*]     Робота в парі.

 

–    Скориставшись словами з довідки, складіть діалог, що міг би відбуватися між однокласниками, які щойно побували на прийомі в лікаря.

Довідка: діагноз, мікстура, антисептик, профілактика, реабілітаційний період, рентгенолог, симптом, таблетки, стаціонар, ампули.

 

[*]     Користуючись тлумачним словником, пояснити значення іншомовних слів.

ДІАГНОЗ (грец. διάγνωσις — розпізнавання) — оцінка фізичного стану людини.

МІКСТУРА (від лат. Mixtura - суміш) – рідка лікарська форма; суміш різних лікарських засобів. До складу мікстури можуть входити настої, відвари, настойки, розчинні і нерозчинні порошки.

АНТИСЕПТИКИ(від грец. Άντί - проти і σηπτικός - гноїстий) - протигнильні засоби, призначені для попередження процесів розкладання на поверхні відкритих ран, наприклад, в ранах, що утворюються після великих операцій або ударів, або для затримання змін в крові, що вже почалися. Антисептики застосовуються для обробки рук хірургів і медичного персоналу перед контактом із пацієнтами.

ПРОФІЛАКТИКА (від грец. prophylaktikos — попереджувальний) — попередні заходи для недопущення чого-небудь.

Профілактика (медицина) — комплекс медичних, санітарно-технічних, гігієнічних, педагогічних та соціально-економічних заходів, що попереджають  захворювання.

РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД – відновлювальне лікування протягом певного періоду.

РЕНТГЕНОЛОГ– лікар, що застосовує рентгенівське випромінювання для дослідження органів і систем організму, щоб виявити захворювання.

СИМПТОМ – будь-яка відчутна зміна в організмі або його функціях, виявлена на підставі скарг хворого або виявлена при дослідженні лікарем.

СТАЦІОНАР – лікувальна установа з постійними ліжками для хворих.

 

         Робота з підручником.

 

[*]    Виконання вправи № 448. Дібрати український відповідник до іншомовних слів. Слова записати парами (представники з груп працюють по черзі).

 

[*]    Виконання вправи 468 з підручника (розподільний диктант): перша група виписує слова з подвоєнням, друга – без подвоєння. Представники кожної з груп пояснюють орфограми (проводиться взаємоперевірка).

 

Озвучення діалогів.

 

Учні, які заздалегідь працювали над створенням діалогів (з використанням орфограм у словах іншомовного походження), розігрують їх на уроці.

 

V.Контроль і корекція набутих знань.

 

–            Наш урок-телеміст підходить до завершення. Давайте пригадаємо, які орфограми у словах іншомовного походження ми повторили, й усно заповнимо таблицю прикладами.

 

Робота з таблицею «Основні орфограми в словах іншомовного походження»

 

Представники кожної з груп заповнюють таблицю власними прикладами з вивченої теми.

 

Таблиця «Основні орфограми у словах іншомовного походження»

 

VI. Рефлексія. Оцінювання.

 

Бесіда за запитаннями.

 

Чи досягли ми, узагальнюючи матеріал, поставленої мети?

 

Що нового довідалися на уроці?
Що вас найбільше зацікавило, здивувало?
Які форми роботи ви б хотіли застосувати на наступних уроках?

          Мотивація оцінювання.

Vii. Домашнє завдання й інструктаж до нього.

Повторити правили § 32. Підготуватися до контрольної роботи.
Скласти словниковий диктант за вивченими орфограмами.

VIII. Підсумки уроку.

 


Теги: Уткіна Л.А., іншомовні слова
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 1900/93


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar