Головна » Українська мова

Цикл уроків з української мови з теми „Складнопідрядне речення” для 9-го класу

Розробляючи  цикл  уроків  з  навчальної  теми  «Складнопідрядне  речення»,  я  намагалася  слідувати  основній  меті  чинної  програми  для  загальноосвітніх  навчальних закладів  «Українська  мова  5-12  класи»,  що  була розроблена  на  основі  Закону  України  «Про  загальну  середню  освіту» і  Державного  стандарту  базової  і  повної  середньої  освіти.  Мета  програми  полягає  у  формуванні  національно  свідомої,  духовно  багатої  мовної  особистості,  яка  володіє  вміннями  й  навичками  вільно,  комунікативно  виправдано  користуватися  засобами   рідної  мови  в  усіх  видах  мовленнєвої  діяльності.

Серед видів  та  форм  робіт,  які  пропоную  використовувати  на  уроках,  є  саме  ті,  що  виховують  свідоме  прагнення  до   вивчення  української  мови;  формують  духовний  світ  учнів, загальнолюдські  ціннісні  орієнтири;  виробляють  у  школярів   уміння  та  навички  користуватися  засобами  мови  в  різних  життєвих  ситуаціях;   сприяють  засвоєнню  учнями  базових  граматичних,  лексичних,  правописних,  стилістичних,  пунктуаційних  умінь  та  навичок.

Я  переконана,  що  запропоновані   мною  види  робіт  сприяють  різнобічному особистісному  та  мовленнєвому  розвитку  учнів,  оскільки  в  ході  роботи  над  розробками  я  пам’ятала,  що  мова – це  засіб  збагачення  розвитку  і  реалізації  мовлення  кожної  особистості;  що  на  уроках  мови  ми  насамперед  зобов’язані  готувати  гуманних  та  освічених  людей,  які  спроможні  критично  мислити. 

Для  розвитку  розумових  здібностей  учнів  шляхом  пізнавальної  активності  рекомендую  використовувати  види  та  форми  робіт,  що  розраховані  на  навчання  дітей:

інтенсивно  творчо  діяти;
оперувати  науковими  знаннями  та  фактичним  матеріалом;
застосовувати  засвоєні  види  і  форми  доведення  у  власній   життєдіяльності;
систематизувати,  узагальнювати,  виділяти  головне,  аргументувати  власні  висловлювання;
розкривати  закономірності,  використовувати  найбільш  раціональні  способи  розв’язання   проблемних  ситуацій;
володіти  комунікативними  навичками;
виявляти  високий  рівень  пізнавальної  активності.

З метою  опанування  національних  і  загальнолюдських   культурних  і  духовних  цінностей,  норм,  які  регулюють  стосунки  між  поколіннями,  статями,  націями,  сприяють  естетичному  і  морально-етичному  розвиткові  особистості,  органічному  входженню  її  в  соціум,  у  даному  циклі  уроків  була  впроваджена  соціокультурна  змістова  лінія: «Українки  в  історії». Реалізується  ця  змістова  лінія  на   основі  дібраних   текстів відповідної  тематики,  що  використовуються  як   дидактичний  матеріал  мовної  та  мовленнєвої  змістових  ліній,  а   також за  допомогою  системи  спеціальних  та  інтелектуально  й  емоційно  орієнтованих  завдань.

Маю  надію,  що  таке  планування,  прийоми,  види  та  форми  робіт,  які  я  пропоную  в  розробках,  сприятимуть  тому,  що  учні  не  тільки  будуть  розвивати  свої  розумові  здібності  шляхом  пізнавальної  активності  на  уроках,  а  й  реалізують  свої  творчі  можливості  в  усіх  сферах  життя.

 

ТЕМА.  «Складнопідрядне  речення:  його  будова, засоби  зв’язку  в  ньому»

 

МЕТА: 

поглиблювати  знання  учнів  про  особливості  будови  складного речення;
ознайомити  дев’ятикласників  з  поняттям  про  складнопідрядне  речення,  його  будову  і  засоби  зв’язку  в  ньому;
формувати  вміння  відрізняти  складнопідрядні  речення  від  складносурядних  і  безсполучникових,  ставити  питання  від  головного  до  підрядного  речення,  відрізняти  сполучники  від  сполучних  слів;
 формувати  пунктуаційну  грамотність;
розвивати  творчі  вміння  моделювати  складнопідрядні  речення  відповідно  до  мети  й  обставин  спілкування  та  використовувати  їх  у  висловлюваннях;
удосконалювати  вміння  працювати  з  діаграмою;
виховувати  в  дев’ятикласників  за  допомогою  мовленнєво-комунікативного  дидактичного  матеріалу  повагу  до  видатних  жінок  України, доброзичливі  взаємини  під час  спільної  праці

 

ТИП  УРОКУ: урок  засвоєння  нових  знань  (за  логічним

                           змістом  роботи  та  основними  етапами

                           навчального процесу. За С.В. Івановим)

 

ВИД  УРОКУ:  інтерактивний

 

КОМПЕТЕНТНОСТІ:  пізнавальна,  соціальна,  мовна,

                                           компетентне ставлення  до  власного

                                           здоров’я,  комунікативна

 

МЕТОДИ,  ПРИЙОМИ: метод «Доміно»,  «Кола  Вена»,

                                          «Кіногалерея», робота  в  парах, робота з

                                            таблицею, «Конструктор», «Одна 

                                           правда – дві  брехні», «Обговорення

                                           завдання  в  парі», «Знайди помилку

                                           сусіда», «Інтерв’ю в  напарника», гра

                                          «Асиндетон», «Незакінчене речення»,

                                          домашнє  завдання  «Темна конячка»

 

МІЖПРЕДМЕТНІ  ЗВ`ЯЗКИ: історія, література

 

ВНУТРІШНЬОПРЕДМЕТНІ  ЗВ`ЯЗКИ:

[*]    Культура  мовлення:  інтонація  складнопідрядного  речення.

[*]    Текст  (риторичний  аспект):  використання  складнопідрядних  речень  у  текстах  публіцистичного  стиля.

 

ОБЛАДНАННЯ: комп’ютер, мультимедійний  проектор,  екран,

                                міні-підручник, ілюстративний  матеріал,

                                конверти з домашнім  завданням, картки.

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

                       Після уроку учні

Повинні знати:

·       Що називається «складнопідрядним реченням», «сполучним  словом»,  «підрядним  сполучником».

 

Повинні  уміти:

·       Відрізняти  складнопідрядне  речення  від  складносурядних  та  безсполучникових  речень.

·                                 Ставити  питання  від  головного  до  підрядного  речення.

·     Визначати будову  складнопідрядного  речення,  малювати  відповідно  до  будови  схему  складнопідрядного  речення.

·                                 Відрізняти  сполучники  від  сполучних  слів.

·     Моделювати  складнопідрядні  речення  відповідно до  мети  та  обставин  спілкування.

·     Правильно  ставити  коми  між  частинами  складнопідрядного  речення,  визначати  межі  головного  та  підрядного  речення.

 

ПЕРЕБІГ  УРОКУ

                                                                 

I.            ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ

Добрий  день!  Рада  вас  бачити.  Нас  чекає  сьогодні  незвичайний  матеріал.  Він  не  є  абсолютно  новим,  бо  на  попередніх  уроках  ви  про  нього  частково  згадували.

                                                                          

II.            МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

1.    «Кіногалерея»

 

§  Пропоную вам  переглянути  два  фрагменти  з  відомих  вам  серіалів. Після  перегляду  прошу  вас дати  відповідь  на  питання: «Яка  тема  людських  стосунків  піднімається  в  цих  уривках?»

Так,  це  тема взаємовідносин  між  сусідами.  Якщо  розглянути  складне  речення,  то  можна  стверджувати,  що  в  ньому  по сусідству живуть  прості  речення.  У  другому   кінофрагменті   ми побачили  приклад  доброзичливих  взаємин,  таких,  які  існують  між  частинами  складносурядного  речення.  А  ось  приклад  перший  свідчить  про  змогу  одного  сусіди  керувати  іншим.  Такі  стосунки  ми  й  будемо  розглядати  сьогодні  на  уроці  при  вивченні  складнопідрядного  речення.
Епіграфом до нашого  уроку  я  обрала  прислів’я:

 «Який  сусіда,  така  й  бесіда».

Я  бажаю  вам сьогодні на  уроці бути  доброзичливими  сусідами  та  цікавої  пізнавальної  бесіди  під  час  роботи  в  парах.
Тема  нашого  уроку  «Складнопідрядне  речення:  його  будова, засоби  зв’язку  в  ньому»
Які  задачі  ви  перед  собою  сьогодні  поставите?

 

Задачі  уроку:

  познайомитися  з  поняттям  про  складнопідрядне  речення,  його  будову  і  засоби  зв’язку  в  ньому;
формувати  вміння  відрізняти  складнопідрядні  речення  від  складносурядних  і  безсполучникових,  ставити  питання  від  головного  до  підрядного  речення,  відрізняти  сполучники  від  сполучних  слів;
 формувати  пунктуаційну  грамотність;
виховувати  повагу  до  видатних  жінок  України, доброзичливі  взаємини  під час  спільної  праці  з  сусідом  по  парті

 

АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ

«Доміно»

Учням пропонуються  мовні  терміни  з  попередньої  теми  та  їх  визначення.  Завдання  полягає  в  тому,  щоб  поєднати   термін  з  його визначенням,  тобто встановити  відповідність.

                    

Висновок:  пригадавши  вивчені  знання  з  попередньої  теми,  ми

                     можемо  перейти  до  вивчення  нового  матеріалу.

 

                                                                       IV.            ВИВЧЕННЯ НОВОГО  МАТЕРІАЛУ

1.    «Кола  Вена»

 

Пояснення  вчителя.

З метою  визначення  спільних  та  відмінних   ознак  складносурядного  та  складнопідрядного  речення  учні  мають  побудувати  діаграму  Вена.

Методичний  коментар.

 Діаграма  Вена  будується  на  основі  двох великих  кіл,  які  частково  накладаються  одне  на  одне,  так  що  посередині утворюється  спільний  простір.  Діаграма  може  бути  використана для протиставлення  ознак  або  для  того,  щоб  показати,  як  вони  збігаються.  У  даному  випадку  учні  порівнюють  ознаки  складносурядних  та  складнопідрядних  речень,  що  спонукатиме  клас  до  протиставлення  ознак  цих  речень,  водночас  продемонструвавши  їх  спільні  ознаки.

 

Запитання  до  діаграми:

Яким  засобом  зв’язку  поєднуються  частини  складносурядного  та  складнопідрядного  речення?
Чи  завершене  інтонаційно  кожне  просте  речення,  що входить  до  складу  складного?
Які за  метою  висловлювання  бувають  складносурядні  та  складнопідрядні  речення?
Які  види складних  речень  є за  емоційним  забарвленням?
 Що  передбачає  сурядний  зв'язок  у  складному  реченні?
Між  якими  членами  простого речення  ми  можемо  ще  спостерігати  сурядний  зв'язок?
Які  засоби  зв’язку  відрізняють  складносурядне  речення  від  інших  складних  речень?

Отже,   якщо  розглядати  складнопідрядне  речення,  то  можна  зазначити,  що:

[*]   У  ньому  є головне  і  підрядне  речення;

[*]   Від головного  до  підрядного  можна  поставити  питання;

[*]   Прості  речення  поєднуються  підрядними сполучниками  та  сполучними  словами;

[*]   У  цих  реченнях  можуть  використовуватися  вказівні  слова

 

Висновок:  Складнопідрядним  називається  таке  складне  речення,  у

                     якому  є  головне  і  підрядне  просте  речення,  у  якому 

                     можна  поставити  питання  від  головного  до  підрядного

                     простого  речення,  прості  речення  якого  поєднані  між

                     собою   підрядними  сполучниками  та  сполучними  словами.

 

НАПРИКЛАД: 

1.            Після  дощу  вода  в  бухті  стала  брудною,  бо  в  неї  з  острова  нанесло  намулу.  (М. Трублаїні)

2.            Якщо  б  у  людства  не  було  фантазії, було  б  стократ  на  світі  важче  жить.  (Г. Коваль)

3.            Христя,  щоб  як-небудь  скоротити  час,  почала  вишивати  сорочку. (Панас  Мирний)

 

Робота  з  таблицею.

§  Робота  з  таблицею  передбачає  відновлення  знань  з  теми  «Сполучники  підрядності».

 

Сполучники  підрядності

 

3.    «Обговорення  завдання  в  парі»

Самостійна  робота з  підручником   стор. 42  «Сполучники  і  сполучні  слова»

§  Чим  відрізняються  сполучні  слова  від  сполучників?

Виконання  вправи   60  усно.

Правильна  відповідь:

§  Ми  працю  любимо,  що (яка)  в  творчість  перейшла. (М. Рильський)

§  Могутні  дуби,  що (які)  густою  лавою  стояли  понад  озером,  повилися  густими  тінями.  (С. Васильченко)

 

«Конструктор»

Пояснення вчителя

§  Будову складнопідрядного  речення  можна  зобразити  за  допомогою  схеми. При  цьому  головну  частину  позначають  квадратними  дужками,  а  підрядну – круглими. 

У  схемі  також  ставимо  відповідний  розділовий  знак,  вказуємо  підрядний  сполучник  чи  сполучне слово,  надписуємо  питання.

 

НАПРИКЛАД:

Пахнуть   хлібом  слова,  що  мене  їх  навчила  мати  (Д. Павличко).

 

Де був  колись  бір,  стало  велике  село Бірки  (Панас  Мирний).

 

V.              ОСМИСЛЕННЯ   НОВИХ  ЗНАНЬ,  УМІНЬ

 

1.    «Одна  правда – дві  брехні»

Учням   пропонуються  невеличкі  тексти  публіцистичного  стилю,  до  складу  яких  входять  всього  три  речення.  Одне   - безсполучникове  складне  речення,  друге – складносурядне  речення,  а  третє – складнопідрядне.   Учитель  стверджує,  що  текст  побудований  з  складнопідрядних  речень. 

 

Завдання: учні  повинні  знайти  серед  складних  речень  саме  складнопідрядне,  спростувати  твердження  вчителя,  аргументувавши  свою  відповідь.

 

             1.Княгиня Ольга була першою українською просвітителькою, вона залишила по собі славний слід.    2.Уперше Ольга з’являється на політичній арені після смерті свого чоловіка князя Ігоря, але керувала вона державою від імені свого  малолітнього сина Святослава.   3. Княгиня першою серед київських князів встановила норми податків, що свідчить про високий рівень державницької свідомості Ольги.

 

            1.До видатних постатей українства належить легендарна поетеса Леся Українка, яка народилася 25 лютого 1871 року в місті Новограді-Волинському.      2.Письменниця глибоко любила Україну, і вона знала духовні цінності українського народу.     3.Ця Велика Жінка з’ясувала причини втрати української державності,  вона засуджувала прояви національної пасивності, зради.

 

Висновок.  Головною  візуальною  ознакою  складнопідрядного  речення  є  сполучник  підрядності  або  сполучне  слово,  які  з’єднують  головне  й  залежне  речення.   На  початку  підрядної  частини  завжди  стоїть  сполучник  або  сполучне  слово.

 

2.    «Знайди  помилку  сусіда»

 

Учням  пропонується  текст,  у  якому  пропущено  розділові  знаки  в  середині  складнопідрядних  речень.  Треба  вставити  пропущені  розділові  знаки.  Після  виконання  роботи  учні  обмінюються  зошитами  та  роблять  взаємоперевірку  за  зразком  на  дошці.   Максимальна  оцінка  за  цей  вид  роботи   10  балів.  Кожна  помилка – 2 бали  мінус.  Учні  оцінюють  роботу  свого  сусіда  по  парті,  виставляючи  йому  оцінку.

Про українську  жінку   сказано  й  написано  немало,  бо  вона  завжди  оберігала  свій  рід  український.   За  роки  незалежності  України  чимало  віднайдено  нових  даних  про видатні  постаті,  які  завжди  займали  чільне  місце  в  історії.  З  часів  трипільської  культури  жінки  української  землі  стають  берегинями  роду,  бо   виступали  незаперечними  авторитетами  суспільства. Окремі  представниці   княжої  родини  ставали  в  центрі  гострих подій,  коли   треба  було  захищати  свій  народ.  Українські жінки  знаходили  достатньо  сил,  щоб  збороти  важкі  умови  життя. Возвеличимо  ж  життєвий  подвиг  відомих  жінок  України!

 

ЗАКРІПЛЕННЯ,  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

 

Гра  «Асиндетон»

Методична  цінність. Гра  сприяє  практичному  освоєнню  школярами  законів  побудови  речень,  відомостей  про  сполучник  та  його  функції  в  мовленні,  привчає  застосовувати  на  практиці  здобуті  лінгвістичні  знання,

 розвиває  мислення  й  увагу,  волю й  цілеспрямованість,  спонукає  учнів  прискорювати  темп  виконання  навчальних  дій.

Правила  гри 

Учні  одержують  текст,  складений  з  речень,  у  яких  пропущено  сполучники  (у перекладі  з  давньогрецької  мови  «асиндетон» - безсполучниковість). Завдання  гравців – правильно  і  швидко  відновити  пропущені  сполучники.  Перемога  дістається  тому  гравцеві,  який  першим  виконує  завдання.  Час  гри  обмежується  до  першого  виконання  завдання.

 

Зразок  тексту

…  ваша  родина  нещодавно  переїхала  до  нового  будинку,  …  слід  дотримуватися  деяких  правил  колективного  життя.  Подумайте,  …  ставлення  з  боку  сусідів  до  себе  ви  хотіли  б  бачити?  Спілкуйтеся  з  ними  так  само,  …  вони  це  оцінять.  Будьте  доброзичливими  …  посміхайтеся  частіше!

 

Первісний  вигляд  тексту

Якщо  ваша  родина  нещодавно  переїхала  до  нового  будинку,  то  слід  дотримуватися  деяких  правил  колективного  життя.  Подумайте,  яке  ставлення  з  боку  сусідів  до  себе  ви  хотіли  б  бачити?  Спілкуйтеся  з  ними  так  само,  і  вони  це  оцінять.  Будьте  доброзичливими  та  посміхайтеся  частіше!

 

КОНТРОЛЬНО-КОРИГУВАЛЬНИЙ  ЕТАП

 

Тест  (за кожну  правильну  відповідь – один  бал)

Складнопідрядним  реченням  називається  складне  речення,  частини  якого  нерівноправні  за  змістом  і  поєднані  підрядними  сполучниками  чи  сполучними  словами.
У  складнопідрядному  реченні  обидві  частини  є  головними.
Складнопідрядне  речення  є  складним  сполучниковим  реченням.
Підрядна  частина  завжди  має  у  своєму  складі  підрядний  сполучник  або  сполучне  слово.
Підрядна  частина  може  стояти  тільки  перед  головною
В  усному  мовленні  підрядна  частина  відокремлюється  паузою,  а  на  письмі – комою.
Якщо  підрядна  частина  стоїть  у  середині  головної,  то  кома  ставиться  тільки  перед  підрядною  частиною.
Головна  частина  складнопідрядного  речення  у  схемах  зображується  круглими  дужками,  а  підрядна – квадратними.
Сполучники  та сполучні  слова  не  є  членами  речення.
У наведеному  реченні  підрядна  частина  стоїть  після  головної.  Той, хто  зневажливо  ставиться  до  рідної  мови,  не  може  й  сам  викликати  поваги до  себе.
Наведене  речення  є  складнопідрядним.  Я  знаю,  що  прийде  весна.

 

У  наведеному  реченні  головна  й  підрядна  частина  поєднуються  сполучним  словом.  Я  бачив  яблуньку,  що  зацвіла  восени. 

 

ОЦІНЮВАННЯ (взаємоперевірка)

Правильні відповіді  до  тесту

 

ПІДСУМОК  УРОКУ

«Інтерв’ю в напарника»

Яке речення  називається  складнопідрядним?
Де  може  стояти  підрядна  частина  по  відношенню  до  головної?
Чим  з’єднані частини  складнопідрядного  речення?
Які  задачі  уроку  вдалося  реалізувати?

 «Незакінчене речення»

Додай до головної частини  підрядну. 

Справжній  сусіда  той,  хто…

Треба  поважати  своїх  сусідів,  щоб…

 

ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ

 «Темна  конячка». Учні  отримують  домашнє  завдання  в  конвертах. (це  виховує  відповідальність – сам  обрав –обов’язково  виконай!  А  також  це підвищує  пізнавальну  активність).  Конвертів  чотири  варіанти,  не  залежно  від  рівня.


Теги: складнопідрядне речення, Близнюк Н.М.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 662/48


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar