Головна » Українська література

Оповідання Б. Грінченка та С. Черкасенка про шахтарську працю „Панько”, „Чорний блиск”

Мета:

Навчальна:

• Ознайомити учнів з нарисом життя Б.Грінченка та С.Черкасенка
•   Повідомити про роль письменників у літературному та суспільному житті Донеччини.
• Прочитати оповідання "Панько" Б.Грінченка та "Чорний блиск" С.Черкасенка.
•   Дати уявлення про працю шахтарів Донеччини

Розвивальна:
• Розвивати навички швидкого читання та виразного читання вголос.
•   Розвивати пам'ять, уяву, самостійність мислення.

• Формування різних груп компетентностей (розвивальних, пізнавальних, соціальних)

Виховна:

•   Виховання поваги до шахтарської праці. 

•   Виховання в учнів любові до рідного краю.

•   Виховання товариських стосунків між учнями.

Форма навчального заняття: урок у комп'ютерному класі (з використанням сайту "Література рідного краю"). 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

 Методи навчання: словесні (бесіда); наочні (матеріал сайту: www.donbaslit.skif.net, ілюстрації до оповідань, фото письменників);

практичні ( виконання практичних робіт, малювання); робота з підручником, робота в групах, в парах, самоперевірка та самооцінка знань


Обладнання: комп'ютери, підключені до Інтернету, посібники "Дума і пісня" ілюстрації до оповідань, фото письменників. 

 

Перебіг уроку

І. Мотивація

 Епіграф уроку

Як передать, Донбас, твою красу і силу,

І подвиги в труді синів твоїх ясних,

Що у борні за мир незламні мають крила

Й упевненість в ході для сонячних доріг.

а) Особистої орієнтації. Як  ви думаєте, про що ми будемо говорити на уроці. Так, про письменників Донецького краю, зокрема, про Б. Грінченка та С.Черкасенка.

Сьогодні ми проведемо урок у комп'ютерному класі, будемо застосовувати Інтернет до вивчення нової теми - "Оповідання Б. Грінченка та С.Черкасенка про шахтарську працю ( "Панько", "Чорний блиск")".

б) Цілевизначення.

Учні, виходячи з теми, формулюють мету уроку.

Ознайомитися  з нарисом життя Б.Грінченка та С.Черкасенка;
дізнатися про роль письменників у літературному та суспільному житті Донеччини;
прочитати оповідання "Панько" Б.Грінченка та "Чорний блиск" С.Черкасенка;
розширити уявлення про працю шахтарів Донеччини у минулому і сьогодні.

Для оцінювання вашої роботи ми використаємо картки самооцінки, які ви маєте у себе на столі.

 

Робота в групі

Робота в Інтернеті

Робота в парі

Складання плану

Тести

Словникова робота, додаткові повідомлення

 

ІІ. Планування діяльності

Кого з письменників Донеччини ви знаєте?

А які твори Грінченка та Черкасенка ви читали раніше ( у 5-7 класах)?
Що вам найбільше запам'яталося?

  Давайте зайдемо на сайт "Література рідного краю" і роздивимось, що являє собою цей сайт, бо не дивлячись на те, що у більшості з вас вдома є комп'ютери, підключені до Інтернету, все-таки ви не бачили цей сайт. У вас є кілька хвилин на те, щоб роздивитися, відкрити те, що вас цікавить. 

Ми сьогодні займаємося вивченням двох письменників, тому ми поділимо клас на дві групи, одна буде займатися вивченням життя і творчості Б.Грінченка, інша - С.Черкасенка. У кожного учня буде власне завдання, яке стосується нашої сьогоднішньої теми, після його виконання кожен буде звітувати перед класом, даючи уявлення всім про певний аспект діяльності письменника, чи про певний відрізок життя. Таким чином, ми швидко оглядово розглянемо життєвий і творчий шлях обох письменників.

Завдання учням групи "Грінченко":

- хто такий Грінченко і яке він має відношення до Донеччини?
 - подати 2-3 тези, які відбивають ставлення С.Єфремова до постаті письменника та його творчості

- подати 2-3 тези, які відбивають ставлення Погрібного до Б.Грінченка
 - стисло розповісти про родину письменника

 - познайомити з педагогічною діяльністю Б.Грінченка.

Завдання учням групи "Черкасенко":

 - чому ми не знали раніше про творчість Черкасенка
 - стисло розповісти основні факти біографії письменника
 - яке відношення має письменник до Донбасу?
- шахтарська тематика у творах Черкасенка ( на прикладі різних творів).

 - Черкасенко-драматург

Окрім усних відповідей на питання, кожен учень копіює найважливіші тези до файлу у WORD, учитель формує єдиний документ, який кожному роздруковують, і яким всі користуються протягом виступів доповідачів.

IIІ. Опрацювання навчального матеріалу

1.Визначення теми, ідеї оповідань, морально-етичних проблем. Написання плану оповідань.

Звичайного 
Тезового 
Цитатного
2.Робота в парах "Зустріч двох героїв"   Учні об’єднуються в пари і кожен з учнів повинен представити себе іншому, намалювати свій психологічний портрет, основні риси якого занотовуються і обговорюються класом. Два учні грають ролі Панька та Лавріна, які ніби зустрілися один з одним і розповідають про своє життя, проблеми, роботу.

3."Зміна сюжету"

Кожен з учнів пропонує свою версію завершення оповідання ( версії набираються Word і передаються до головного комп'ютера вчителя). Вчитель переглядає творчі роботи і найбільш цікаві пропонує зачитати.

4."Атмосфера тогочасної шахти" Пропонується написати перелік декорацій, одягу, інструментів - всього, що знадобилося б при постановці фільму «Панько», «Чорний блиск».

5. «Шахта і шахтарська праця в XIХ і XXI століттях» Учитель дізнається за кілька днів про те, у кого батько працює в шахті, і просить, щоб батьки розповіли своїм дітям про працю шахтарів і стан шахт зараз. Діти ( у разі можливості, самі батьки-шахтарі) розповідають це класові. Діти порівнюють стан шахт і працю шахтарів у XIX і XXI століттях, занотовують основні відмінності, подібності. «Специфічна лексика»

6. Словникова робота. Протягом 5 хвилин учням пропонується виписати з оповідань якомога більше слів, які можна віднести до шахтарської лексики, пояснити їхнє значення.

ІІІ.  Тестовий контроль

1.      Роки життя і смерті Бориса Грінченка:

а)   1819-1897;

б)   1863-1910;

в)   1814-1861.

2.      Роки життя і смерті Спиридона Черкасенка:

а)   1876-1940;

б)   1863-1910;

в)   1817-1862.

3.      Головним героєм оповідання Б.Грінченка „Панько" є:

а)   хлопець;

б)молодий чоловік;

в)   жінка.

4.      За спеціальністю головний герой оповідання „Панько" є:

а)   учителем;

б)металургом;

в)   шахтарем.

5.      Дії в оповіданні „Панько" відбуваються:

а)   у шахті;

б)у металургійному заводі;

в)   у хлібопекарні.

II       рівень

Як ставився до роботи Панько?
Назвіть членів родини Панька.
Про що думав Панько на роботі?
Поясніть назву оповідання С.Черкасенка „Чорний блиск".

         10.  Чому загинув дід Лаврін, герой оповідання С.Черкасенка  «Чорний блиск»?

V. Рефлексія.  Метод «Вільний мікрофон»

Продовжити фразу: 

Я дізнався на уроці….

Мені було цікаво…

VІ. Оцінювання

VІІ. Повідомлення про д/з
• Намалювати олівцями чи у Paint ілюстрацію до оповідань
• Переглянути всі записи, зроблені на уроці, створити презентацію до творчості Д.Грінченка, С.Черкасенка
• Написати твір-мініатюру "Професія шахтаря".

 

Література

1. Вивчення літератури рідного краю в школі. - Донецьк, - 1996 

2. 3 порога смерті: Письменники України - жертви сталінських репресій.- К.,1991. - 494с.

З. Оліфіренко В.В. Дума і пісня. - Донецьк, - 1993.

4. Оліфіренко В. В. Літературні Сосюринські свята на Донеччині// Позакласна робота з літератури; Посібник для учителів.-К.,1986.-С.70-83.

5. Оліфіренко В.В. Уроки правди і добра. - Донецьк, 1995 Пасічник Є. А. Літературне краєзнавство в школі. - К.,1963.- 165 с. 

6. Письменники Радянської України. 1917-1987: Бібліографічний довідник / Упор. В.К.Коваль, В.П. Павловська. - К.,1988.- 186 с.

7. Пустова Ф.Д. Спутник истории //Неизвестное об известном: краеведческие очерки. - Донецк,1978. - С.70-95.

8. Романько В.І. Література рідного краю. - Донецьк, - 1995.

9. Спасенко К. Очерки литературной биографии Донбасса. -Донецк.- 1969


Теги: Грінченко, Бондарчук Т.М., Черкасенко
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 564/31


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar