Головна » Економіка

Аналіз ліквідності

Ліквідність балансу показує, в якій мірі підприємство здатне розраховуватися по короткостроковим зобов’язанням поточними активами. Показник Формула Рекомендоване Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові кошти / Поточні зобов’язання 0,2-0,5 Коефіцієнт швидкої ліквідності (Грошові кошти + Дебіторська заборгованість) / Поточні зобов’язання 0,3-1,0 Коефіцієнт поточної ліквідності Оборотні активи / Поточні зобов’язання 1,0-2,0 

Показник Формула Рекомендоване Коефіцієнт фінансової незалежності Власний капітал / Валюта балансу 0,5-0,8 Коефіцієнт фінансової залежності (Довгострокові + Короткострокові зобов’язання) / Валюта балансу 0,2-0,5 Коефіцієнт капіталізації Довгострокові зобов’язання / (Власний капітал + Довгострокові зобов’язання ) 0,25-1,0 Коефіцієнт фінансування Власний капітал / Позиковий капітал >0,5 Коефіцієнт маневреності Чистий оборотний капітал / Власний капітал н/д 

Показники ділової активності дозволяють проаналізувати, наскільки ефективно підприємство використовує свої кошти. Показник Формула для розрахунку Рекомендоване Оборотність активів 2*Виручка від реалізації/Вартість активів на початок і кінець року зростання Оборотність чистих активів 2*Виручка від реалізації/(Вартість активів – Поточні зобов’язання (на початок і кінець року)) зростання Період обортності запасів (Запаси на поч. і кін.року)*365/(2*Собівартість продукції) Зменшення Період обортності дебіторської заборг. (Дебітор.заборг. на поч. і кін.року)*365/(2*Виручка від реаліз.) зменшення Період обортності кредиторської заборг. (Кредитор.заборг. на поч. і кін.року)*365/(2*Матеріальні затрати) зростання

Коефіцієнти рентабельності показують, наскільки прибуткова діяльність компанії: Показник Формула для розрахунку Рентабельність продажу Чистий прибуток / Виручка від реалізації Рентабельність власного капіталу 2*Чистий прибуток / (Власний капітал на початок і кінець року) Рентабельність інвестицій 2*Чистий прибуток / (Власний капітал та довгострокові зобов’язання на початок і кінець року) Рентабельність активів 2*Чистий прибуток / (Всього активів на початок і кінець року) Рентабельність чистих активів 2*Чистий прибуток / (Власний капітал та кредити на початок і кінець року) © 2006 Сергій Криниця


Теги: ліквідність, Сергій Криниця
Навчальний предмет: Економіка
Переглядів/завантажень: 206/37


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar