Головна » Зарубіжна література

М. Лермонтов. Життєвий і творчий шлях митця. Провідні мотиви його лірики

МЕТА: висвітлити основні події в житті письменника, з'ясувати особливість  творчості митця;  розвивати навички цілісного аналізу поетичного твору, навички  дослідницької діяльності учнів, творчу уяву; виховувати інтерес до творчості поета, прагнення замислитися над  своїм призначенням на землі, виховувати активну життєву позицію.

ТИП УРОКУ: урок-портрет митця, урок з мультимедійною підтримкою.

ОБЛАДНАННЯ: портрет М.Ю. Лермонтова у виконанні П. Заблотського, К.Горбунова, автопортрет письменника; мультимедійна дошка, репродукції картин митця, ілюстрації до творів, виставка збірок творів М.Ю. Лермонтова, музичний запис Бетховена «До Елізи», «Місячна соната», романс Є. Шашиної «Вихожу один я на дорогу».

Епіграф уроку:

                           « Каждый заново открывает для себя Лермонтова. Гений его  

                             настолько всеобъемлющ и многогранен, что эти открытия   

                             будут продолжаться без конца.»           

                                                                                        Сергей Наровчатов

 

Запис на дошці основних завдань уроку:

Яким є М.Ю. Лермонтов як митець і людина?
Яким уявляєте ліричного героя?
Визначити мотиви лірики поета.
Чи актуальна поезія  М. Лермонтова сьогодні?

 

Х І Д   У Р О К У

 

Підготовка до сприйняття навчальної теми.

« У портрета поэта»  (читає власний вірш вчитель)

У портрета поэта замирает душа

Притяженье  незримое испытывает она.

Таинственность в пламенном взоре,

Может, от одиночества в жизненном море,

Или печаль душевной муки

В потере близких и в разлуке.

Он любит Родину, но странною любовью,

Постичь какую сам не смог.

Как нежен он к берёзкам, жнивам,

Как грозен к царским палачам.

Откуда  боль, печаль в глазах?

Узнаем поэта в его стихах.

Прочувствуем сердцем его строку,

Через века протянув ему дружбы руку.

 

Оголошення теми, епіграфа і завдань уроку.

          Наше завдання:

створити власний портрет М.Ю. Лермонтова, уявити ліричного героя поезії, визначити мотиви лірики;
зрозуміти для себе: « Який Я і яке моє призначення на землі?».

ІІІ.     Формування нових знань та умінь учнів.

Прийом «Мозковий штурм». – Ким був М. Ю. Лермонтов?

Учні відповідають і записують на дошці і в зошиті: поет, прозаїк, поліглот, музикант, військовий, філософ, борець, кумир Байрона.

Завдання для учнів:

Прослухати урок і вибрати найточніше визначення для митця;
Скласти «сенкан» або «асоціативний кущ».
Виступи учнів з факторами життя і творчості поета, які підтверджують висловлене вище(додаток №2)

Короткі повідомлення.

Кумир Лермонтова – Байрон. Рід Лермонтових відноситься до середніх віків, пов’язаний з шотландським поетом Томасом Лермонтовим. У Вальтера Скотта є балада про відважного митця, який потрапив у полон і залишився в Росії. УХVІІ ст. в Англії одна з представників по жіночій лінії Лермонтова вийшла заміж за Вільяма Гордона. А в ХVIIІ ст., у 1785 році, на Єлизаветі Гордон одружився барон Байрон – це були батьки великого англійського поета Байрона. Лермонтов написав вірш « Нет, я не Байрон», який присвятив поету. Лермонтов як і Байрон, « в пламенной душе своей состредоточил стремление целого века» ( як сказав поет Д.В. Веневитинов  про Байрона). Але як просто говорить поет про найтрагічніші речі. ( читання вірша учнем)

 

Вихованням М. Лермонтова займалась бабуся Єлизавета Олексіївна Арсеньєва, знатна та заможна жінка. Вона найняла вчителів, які вчили М. Лермонтова гри на фортепіано. Поет любив музику, тому, мабуть, такі мелодійні його вірші. Драматичні твори Лермонтова покладені на музику, а вірші стали романсами. (Звучить уривок з романсу Є.Шашиної ««Вихожу один я на дорогу».

 

М. Лермонтов знав французьку, німецьку, англійську мови. Він переклав вірші Гете, Гейне, але переосмислюючи тему. В поезії поета звучить мотив самотності, єднання людини і природи (« На севере диком стоит одиноко сосна», «Горные вершины»). Пише вірші французькою мовою. Лермонтов – поліглот.

 

М. Лермонтов-борець, сміливий і самотній. Мене вразив вірш «Смерть поэта» і його місце в долі поета. З яким болем пише поет про смерть Пушкіна, засуджуючи світське товариство, французького підданого, який посмів стріляти в гордість нації. А ще більше вразило сміливе слово поета проти тих, хто стоїть біля трону. Недарма переписаний рукою вірш дійшов до головного відділку жандармерії з написом: «Воззвание к революции ». Життя поета змінилось, його пізнали як поета, а цар зненавидів і прагнув позбавитися його, відправляючи на Кавказ.

 (учень читає вірш «Смерть поета»).

 

М. Лермонтов-філософ, який пише про плинність життя, про гармонію духовного і природного життя. До такого висновку можна дійти, читаючи вірші поета, наприклад, «На дорогу йду я в самотині». Учень читає поезію.
«Яким був М. Лермонтов?»

         Лермонтов – борець, людина, яка не може бути пасивною в житті. Його зброя – це поетичне слово.

Час поезії. На фоні музики Бетховена «До Елізи», «Місячна соната» учні читають напам'ять вірші поета: «Парус», «Родина», «Нищий», «Пророк».

Завдання класу:

Визначити тематику віршів.
Яким уявляєте ліричного героя?
Заповнити таблицю.

Мотиви лірики

Ліричний герой

Тема самотності.

Самотній, але прагне діяти

Тема Батьківщини

Любити Батьківщину і свій народ

Тема природи

Єдність героя і природи

Тема кохання

Щиро кохає

Тема поета і поезії

Поет – проповідник високих ідей. Відчуває, що його не розуміють

Тема протесту проти влади,рабства, пасивності покоління

Бунтівна, смілива душа.

 

Аналіз вірша «Дума»

 

Виразне читання (підготовлено учнем).
Робота в групах за картками.

Завдання групам:

Визначити основний мотив вірша.
Яким уявляєте ліричного героя?
Чим актуальний вірш сьогодні?

Завдання І групі:

Виразно прочитати початок вірша, закінчуючи словами:

 «… презренные рабы»

Як поет дивиться на своє покоління? Чому?
Що викриває поет у людях свого часу? Зачитати рядки.
Навести приклади художніх засобів, за допомогою яких автор дає оцінку своєму поколінню.

Завдання ІІ групі: Яким уявляєте ліричного героя? Закінчити речення: ліричний герой – це герой, який ….( який прагне діяти, думаючи про майбутнє, у житті має мету, любить життя, не боїться ніяких перешкод, не схиляється перед владою.)

 

Виразно прочитати строфу, починаючи з рядка: « Так тощий плод, до времени созрелый…» і закінчуючи рядком « … мы лучший сон навеки извлекли».
Визначити художні засоби, за допомогою яких досягається сатиричний ефект вірша.
Чому спочатку Лермонтов використовує займенник «я», а потім вживає тільки займенник «ми».
Порівняти ліричного героя Лермонтова та героя Байрона.( Ліричний герой Байрона тікає від дійсності у світ мрій, віддаляючи себе від суспільства. Герой Лермонтова прагне діяти у своїй країні, він співпереживає: трагедія його часу, суспільства – це його трагедія).

 

Завдання ІІІ групі:

Виразно прочитати останні дві строфи.
Яку характеристику своєму поколінню дає Лермонтов. Вказати художні засоби.
Чому ліричний герой називає своє покоління «толпою»?
Про який суд іде мова у кінці вірша?
Складіть заповіт сьогоднішньому поколінню, яким хотів би бачити його ліричний герой.

( Заповіт нашому поколінню.

Любити мистецтво.
Відкрито та щиро висловлювати свої почуття.
Вчитись жертвувати собою в ім'я волі, любові.
Шанувати своїх предків.)

 

Виступи учнів.

       Поет боляче сприймає байдужість, бездіяльність та бездуховність людей свого часу. Він прагнув, щоб люди жили так, щоб після них залишався слід добрих справ.

       Читаючи поезію, думав, що це написано сьогодні, а не майже  200 років тому. На жаль, наше молоде покоління прагне жити сьогоднішнім днем і не завжди думає про майбутнє. Головне - комп’ютерні ігри, розваги в клубах, гроші, одяг. А духовність де? Де книги, театр, кіно, концерти? Де прагнення до самопізнання, де роздуми про головне в житті? Звичайно, не всі є міщанами, але всім треба вчитатися в ці рядки поета і замислитися: «У чому призначення людини на землі?».

Робота з картками-опорами.   (Додаток №3)

Читання з картки-опори рис самобутності лірики.
Які риси художньої самобутності відображені у вірші «Дума»?
Що найбільше вразило в ліриці Лермонтова?

 

IV. Підсумок.

Яким ви уявляєте портрет М. Лермонтова?

Складіть «сенкан» або «асоціативний кущ».

СЕНКАН  ( зразок відповіді учня)

                         Лермонтов

          Самотній, бентежний

        Бореться, страждає і любить

       Прагне волі і прекрасних ідеалів

                          Парус

 

АСОЦІАТИВНИЙ  КУЩ                                          ( зразок відповіді учня)

 

Лермонтов

 з глибоким, трагічним

внутрішнім світом

з почуттям прекрасного

самотній

бунтівний

щирий у своїх почуттях

сміливий

 

Вірш читає вчитель «И он встает над волнами».

 

И он встаёт над волнами забвенья.

И в новый век, где скорость щёки жжёт,

Его дыханье и сердцебиенье

Доходит к нам и нас переживет.

И не в приливе святопоклоненья –

Как своего по чувству и уму,

Его другие встретят поколенья

И руку дружбы подадут ему.

 

Робота учнів з карткою самооцінки. ( Додаток №4).

V. Домашня робота

- вивчити вірш (за вибором);

- аналіз поезії, що сподобалась;

- творча група: підготувати  творчу історію роману «Герой нашого часу».


Теги: Біленко О.Є., Лермонтов
Навчальний предмет: Зарубіжна література
Переглядів/завантажень: 1307/70


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar