Головна » Українська мова

Звертання. Розділові знаки при звертанні

Мета: узагальнити і систематизувати знання учнів про звертання, його види, правила написання; формувати вміння визначати звертання в реченнях,розставляти розділові знаки; розвивати творчі вміння розширювати речення шляхом самостійного введення в них слів-звертань, конструювати речення за опорними словами; виховувати любов до рідного краю.

Правопис: кома і знак оклику при звертанні.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок. Урок-подорож.

Обладнання: картки для індивідуальної роботи, підручник, ілюстрації до казок, таблиці з теми

 

Слова покличні - прості й величні. (Д. Білоус)

 

Хід уроку

 

I.Організаційний момент

Дорогі діти! Сьогодні у нас незвичайний урок.

Сьогодні ми зробимо ще один крок

В країну прекрасну, країну чудову,

Що нас так чарує, збагачує мову.

Отже, у нас сьогодні, діти, урок-подорож.  Ми з вами будемо милуватися  краєвидами України  і виконуватимемо різноманітні завдання. А щоб наша подорож була цікавою і результативною, девізом уроку будуть слова:

Працюємо дружно, плідно, сумлінно,

Щоб вивчити тему на відмінно!

 

II. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

Мотивація навчальної діяльності

Тема нашого уроку «Звертання, розділові знаки при звертанні». На уроці ми закріпимо знання про звертання, вживання розділових знаків при звертанні. Складатимемо речення, ускладнені звертаннями.  

  Тож не випадково епіграфом нашого уроку будуть слова Д. Білоуса «Слова покличні - прості й величні».

Тема це і не нова, та для всіх цікава.

Будуть в нас нові слова,буде і забава.

І в скарбничку вашу власну до цієї теми

Мовних скарбів пребагато ми з вами зберемо!

Тож будьте уважні, діти!

У зошит тему й дату запишіть.

 

III. Актуалізація опорних знань

- Розпочинаємо нашу подорож.

Перша зупинка - «Всезнайки». Для щасливого повернення нам потрібно виконати всі заплановані завдання.

Інтерактивне  навчання:   метод   «Лінгвістичний  двобій».

 Що  таке  звертання? Що  ви  знаєте  про  звертання?
 Чим  відрізняється  звертання  від  інших  членів  речення?
 У  якому   відмінку  можуть  бути  звертання?
Де може стояти звертання?
Чим виражається звертання?
Як інтонаційно виділяється звертання?
Які звертання є риторичними? Для чого вони вживаються?
Як виділяються звертання на письмі?
Які є види звертань за будовою? Наведіть приклади.

 

    Інтерактивне  навчання:   метод   «Думай».    

         (поділитися  думками  з  однокласником) 

Складіть  таблицю  теми.

          Характеристика  звертання

Кого (що)  називає  звертання? 

Предмет  або  особу, до  якої звертаємось

Чим  виражається?

Іменником  або іншою частиною  мови  у  значенні  іменника,  іменного  словосполучення

Які  види  звертань  за  будовою?

Непоширені  та поширені

Які  емоції  передає?

Різні  настрої  та  почуття

Як  виділяється  в  усному  мовленні?

Зміною  настрою  і  почуття

Як  виділяється  на  письмі?

Комою, знаком  оклику

Яке  місце  звертання  у  реченні? 

На  початку, всередині,  в  кінці   речення

У  якому  відмінку  вживається?

У Кл.в. однини й Н.в. однини та  множини

У яких  стилях  мовлення  вживається?

В  усіх стилях  мовлення

Яким  членом  речення  виступає  звертання?

Ніяким

Чи  може  займенник  ти  бути  звертанням?

Зрідка  особові  займенники  ти і  ви  можуть  бути  звертанням

 

                    Гра – змагання  «Хто  більше?»

Пригадайте  поезії  із  звертаннями  і  запишіть  у  зошит.

Наприклад:  Дозвольте  і  мені, панове,  річ  держать (Л.Глібов).

                     Мамо,  іде  вже  зима  (Л.Українка).

                     Грицю, Грицю,  до  роботи  (Нар.тв.)

                     Рідна  мати  моя,  ти   ночей  не  доспала

                     І  водила  мене  у  поля  край  села…( А.Малишко)

                     Як  побачу  рідну  хату – завеснію,  наче  цвіт:

                     Здрастуй,  мамо!  Здрастуй,  тату!  (А.Демиденко)

                     Можна  все  на  світі  вибирати,  сину,

                     Вибрати  не  можна  тільки  Батьківщину (В.Симоненко)

 

 Інтерактивне   навчання:    прийом   «Пошук».

Поставити  іменники  у  Кл.в.  й  записати  у  три  колонки:

із  закінченням  -є
із  закінченням  -у,  -ю;
із  закінченням  -о.

Сестриця,  чайка,  вовк, Уляна,  вчитель,  охоронець,  жінка,  Андрій,  їжак,  дядько,  хлопець,  Інна.

Звертання щире, душевне, щедре-

Василю, Павле, Іване, Петре!

І так сердечно, і так ласкаво-

Наталю, Лесю, а чи Любаво!

До зборів, сходинки відкрито й радо-

чи товариство а чи громадо!

А найсвятіше душа приємле-

моя Вкраїно, кохана земле,

ти, сивий Дніпре, і ти, Дунаю,-

миліших серцю звертань не знаю.

 

IV. Виконання системи практичних завдань

Зупинка «Умільці»

 

Робота з текстом.

Прочитайте речення, правильно їх інтонуючи. Визначте в реченнях звертання, зверніть увагу на його місце в кожному реченні. Поясніть розділові знаки. Якою частиною мови виражене звертання?

Україно, ти для мене диво. (В. Симоненко).

Ти стоїш на узбіччі дороги, калино. (Є. Гуцало).

Чом ти зажурився, чоловіче? ( І. Яворський).

Над тобою, бандуристе, небо чисте. Пригорни сестру-бандуру, бандуристе! ( П. Перебийніс).

 

Гра «Конструктор».

Зобразіть схематично речення із звертаннями.

 

Робота з індивідуальними картками.

Розставте пропущені розділові знаки.

І зберіг я тільки ненечко скарб один, що ти дала, золоте, як зірка, сердечко.

Ясні зорі, тихі води - то земля твоя мій сину.

Мир і любов Україно неси, сяй для планети, як сонце краси.

Прочитайте речення, визначте в кожному з них звертання. Які звертання є риторичними? Свою думку доведіть.

Мій синку, ти би менш балакав, сам над собою менше плакав! ( І. Франко).

Прекрасні квіти пести, охороняй,юначе! ( І. Драч).

Цвітіть, сади! Лани, ростіть! ( М. Рильський).

Небо, небонько, мерщій посилай на нас дощі! (О. Орач).

 

Вибірковий диктант.

Прослухайте речення. Випишіть, розподіляючи у дві колонки, поширені і непоширені звертання.

1.Повій, вітре тихесенький, з-за синього моря та принеси в Україну козацькую волю! (О. Кониський). 2. Мир і любов, Україно, неси, сяй для планети, як сонце краси. (І. Гончар). 3. Вкраїно дорога, я із твоїх долонь зійшла у білий світ. (Л. Забашта). 4. Вечірнє сонце, дякую за день! (Л. Костенко). 5. Сонце! Я тобі вдячний. (М. Коцюбинський).

                                             

Зупинка «Казкова».

Доповніть речення звертаннями до персонажів українських народних казок. Допоможуть вам у цьому ілюстрації, які ви намалювали.

 … чи ти пила, чи ти їла? Ні … не пила й не їла: бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила води крапельку. … несе мене лиска по каменю - мосту на своєму хвосту. Порятуй мене. … приплинь, приплинь до бережка! Дам я тобі їсти й пити. … візьміть мене на крилята та понесіть до батенька. Мерзни, мерзни …! Ловись … велика та все велика! Не їж мене … я тобі пісеньки заспіваю.

 

 Зупинка «Фантазери».

Творча робота

Складіть і запишіть речення, у яких подані слова та словосполучення виступали б у ролі звертань. Укажіть звертання поширені і непоширені.

   I варіант                             II варіант

Україна, рідна земля                 Вулиці мого дитинства, друзі

Як не гарно в чужій стороні, які б незабутні враження ми не отримали, подорожуючи, нам завжди хочеться повернутися додому. Про це говорять і речення, які ви щойно склали.Ми чудово впоралися із усіма завданнями.

 

V. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

Поділіться враженнями від подорожі. Чи сподобалась вона вам? Що ви запам’ятали? Які знання отримали?

 

VІ. Оцінювання знань учнів.

Зупинка «Контрольна»

Виконання тестових завдань.

Звертання

а) називає того, до кого звертаються;

 б) називає того, хто звертається;

 в) виражає ставлення мовця до висловлюваного.

 

2.        У реченні звертання

а) є головним членом речення;             

б) є другорядним членом речення;

в) не є членом речення.

 

Знайдіть правильно записане речення:

а)    Читаю знов твої листи, моя ти пташко, рідна, мила. (В.Сосюра)

б)  Читаю знов твої листи моя ти пташко рідна, мила.

в)   Читаю знов твої листи, моя ти пташко рідна мила.

На письмі звертання виділяються

а) лапками;                                        

б) тире;

в) комами або знаком оклику залежно від інтонації.

За будовою звертання бувають:

а)  прості і складні;

б)  односкладні і двоскладні;

в)  поширені і непоширені.

Знайдіть речення із поширеним звертанням:

а)  Візьміть мене хмари на крила свої. ( О.Олесь )

б)  Не шуміть ліси зелені! Спати йдіть вітри студені! (О.Маковей )

в)  Не шуми ти луже. (В.Сосюра )

Знайдіть речення із звертанням:

а)    Відлетіли сірі гуси, в лісі осінь вже гуде (М. Стельмах);

б)  Мій дід теж Матвієм звався (М. Стельмах);

в)  Балакай, пане Свириде, побачиш, що з того вийде (Нар тв.).

Знайдіть речення, в якому звертання стоїть в середині:

а)    Дзвінко бийте, ковалі! (П. Тичина);

б)  Мовчи, язичку, дістанеш паляничку (Нар тв.);

в)  Нарешті я догнав тебе, царівно! (І. Кочерга).

Знайдіть речення, в якому звертання стоїть в кінці:

а)    Гей, рицарю жадібний, стережись! (М. Бажан);

б)Розмахніться     дужче, теслі! (П. Тичина);

в)  Коли б ти, нічко, швидше минала (Л. Українка).

Знайдіть речення із непоширеним звертанням:

а)    Ви заграйте гори! Зашуміть діброви! (Ю.Шкрумеляк)

б)  Не бійся друже мій мого терпкого слова! ( О.Маковей)

в)  Не плач не журися молодий козаче. ( Нар. тв.)

Знайдіть речення із звертанням:

а)    3 добра й любові приходить щастя. (А.Мойсеєнко)

б)  Працею людина сильна і красива. (О.Гончар )

в)  Благослови мати весну закликати! (Нар. тв.)

Знайдіть неправильно записане речення:

а)   Ти ж куди, Оксано, проти ночі? (М.Стельмах)

б)    Ким хочеш бути хлопчику в житті? (М.Рильський)

в)    Не розлюблю тебе ніяк, моя вишнева Україно. ( В.Сосюра )

 

VІI. Домашнє завдання

Творча  гра   «Матеріал  у  номер»

Хто  краще? Хто  швидше?  Хто  переконливіше? Хто  цікавіше?

-        Використовуючи  звертання,  напишіть  від  імені  юних  охоронців  природи  лист-звернення  до  тих,  хто  забруднює  довкілля.  Потрібно  дібрати  ті  аргументи, які  не  лише  присоромлять,  а  й  переконають   людей,  що  таке  ставлення  до  природи принижує  їхню  гідність.


Теги: Звертання, Авдєєва В.В.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 792/37


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar