Головна » Українська мова

Узагальнення та систематизація знань про безсполучникове складне речення. Урок з української мови для 9 класу

Мета уроку. Повторити відомості про безсполучникове складне речення, смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення та вживання розділових знаків; розвивати навички визначати основні ознаки, смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення, правильно ставити розділові знаки, дотримуватись правильного інтонування фразеологізмів, що мають будову безсполучникового складного речення, творчу, соціальну компетентності, аналізувати і порівнювати виражальні можливості безсполучникових складних речень із синонімічними синтаксичними конструкціями, використовувати безсполучникові складні речення  у висловлюваннях розмовного та художнього стилів; виховувати почуття краси української мови,  культуру мовлення.

Обладнання. Опорні таблиці,  картки для заповнення, тексти віршованих творів, картки для індивідуальної роботи.

Тип уроку. Систематизація та узагальнення знань. 

Хід уроку

І Організація класу.

ІІ Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і мети уроку.

ІІІ Актуалізація опорних знань учнів.

Перехресне опитування. (Учні заздалегідь готують одне одному питання з теми «Безсполучникове складне речення». Зразки питань:

 

Які характерні ознаки безсполучникового складного речення?
На які дві групи поділяються безсполучникові складні речення за характером смислових зв’язків, які смислові відношення можуть виражати безсполучникові складні речення?
Сформулювати правила вживання коми, крапки з комою у безсполучниковому складному реченні.
Сформулювати правила вживання двокрапки й тире у безсполучникових складних реченнях.
Визначити види інтонації у безсполучникових складних реченнях? Чи існує взаємозалежність між інтонацією і розділовими знаками у безсполучникових складних реченнях?
Окреслити стилістичну функцію безсполучникових складних речень? Для яких жанрів художньої літератури властиві такі синтаксичні конструкції?

Самостійна робота. Заповнити колонки таблиці « Безсполучникове складне речення»
Самоперевірка. Перевірте результати заповнення з опорною таблицею

 

V Закріплення знань, вмінь та навичок.

 Робота в парах. Скласти безсполучникове складне речення із синонімічних сполучникових, обґрунтувати вживання розділових знаків, накреслити схеми. Яке речення не можна перетворити у безсполучникове? Чому? Які речення – сполучникове чи безсполучникове – експресивні? Чому?

 

Вправа-переклад. Перекласти речення українською мовою. Проаналізувати структуру, смислові відношення, розділові знаки.

              1.Любите и изучайте великое искусство музыки: оно откроет вам целый мир высоких чувств, страстей, мыслей, оно сделает вас духовно богаче, чище, совершеннее.

        2. Любишь кататься – люби и саночки возить.

        3. Утихла песня – тихо стало в степи.

              4. Воздух чист и прозрачен; прицы болтливо лепечут; молодая   трава блестит веселым блеском  изумруда.

3. Робота біля дошки. Доповніть прислів’я та приказки усіма можливими варіантами, поясніть розділові знаки. Як впливає інтонація речення на його розділові знаки? Визначити смислові відношення між частинами безсполучникового  складного речення. Зробити висновок, для яких жанрів художньої літератури властиві ці синтаксичні конструкції.

Баба з воза - …
Двадцять няньок - …
Життя як стерня:   …
Від гніву старієш - …
Багато знатимеш - …
Учи іншого - …
Що на умі, …
Шануй сама себе, …
Всяк розумний по-своєму: …

Аналітична робота. Зробити стилістичний та інтонаційний аналіз віршованого тексту. Яких речень за будовою найбільше в тексті? Яку стилістичну функцію виконує нагромадження таких конструкцій? Яку роль відіграє інтонація у безсполучникових складних реченнях прослуханого речення? Визначити види інтонації. Проаналізувати розділові знаки, пояснити смислові відношення.

 

Піч

Лиже полум’я жовте черево,

Важкувато сопе димар,

Галасує від болю дерево,

Піднімаючись димом до хмар.

 

Бубонять рогачі і кочерги –

Щось пригадують з давнини,

І чекають покірно черги

Засмаглі  горшки й чавуни.

 

З тітки полум’я сон злизало,

Тітка гладить рукою глек,

Теплий ватяник зав’язала

На застуджений свій поперек.

 

Біга тітка із кухні в сіни,

З-під повітки заносить дров –

З них струмує жовтаво-синя

Віковічна печаль дібров.

 

Звично грюкають мляві двері,

Піч гуде і димить у світ –

Скільки в пащу цій ненажері

Тітка вкинула кращих літ!

 

Сновигають по зморшках думи,

На щоках танцює вогонь

Сажа в’їлася чорним глумом

У пелюстки її долонь.

 

Біля печі вона, мов бранець,

Слугувала під шурхіт спідниць,

Віддавала дівочий рум’янець

Чистоті смачних паляниць…

 

Менше ми гіркоти нестимемо,

Стане ближчою наша мета,

Як не будуть у небо димом

Підніматись жіночі літа.

                                           В.Симоненко

5. Індивідуальна робота. Розставити розділові знаки у віршових уривках, пояснити їх вживання. Назвати  структурні і смислові особливості безсполучникових складних речень. Яка їх стилістична функція? Який поетичний уривок є зайвим? Відповідь обґрунтуйте.

І снився сон мені неначе

Десь у холодній чужині

Якийсь вигнанець гірко плаче

І заздрить мертвому мені.

                               О.Олесь.

2. Грати словом долею грати.

    Різні в нього бувають майстри.

    Можна слово привчити на бровах стояти

    Чи кататись плескавчиком із гори…

                              Г.Світлична.

 

3.Волошко  загадко велика.

В тобі є вічна таїна

Ти водночас і скромно дика

І незбагненно чарівна.

                              Д.Білоус.

 

По річках озерах багнах

Вічний галас вічний спів

Крик гусей качок і чапель

Зойк чайок і журавлів.

                               О.Олесь.

 

Мова наша є таємницею…(доповнення);
Дивуєшся дорогоцінності мови нашої…(пояснення);
Простежимо коріння української мови…(умова);
Людина створила мову…(протиставлення);
Святі слова (рідна мама і тато, рідна земля і рідна Україна, рідна мова і рідна школа) тримають нас на світі…(причина);
Отже, найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його мова…(причина).;

Підсумковий тестовий контроль.

 1.У якому з правил щодо пунктуації безсполучникових складних речень допущена помилка?

А) якщо частини безсполучникових складних речень виражають одночасність, сумісність дій або їх послідовність і тісно пов’язані між собою за змістом, то між ними ставиться кома;

Б) якщо частини безсполучникових складних речень зберігають певну самостійність у змістовому відношенні, то між ними ставиться крапка з комою;

В) якщо зміст частин безсполучникових складних речень порівнюються чи протиставляються, то між ними ставиться двокрапка;

Г) якщо в першій частині безсполучникових складних речень вказується час дії, про яку говориться в другій, то між ними ставиться тире;

Д) двокрапка у безсполучникових складних реченнях ставиться тоді, коли наступна частина пояснює, розкриває зміст попередньої.

 2. Знайти правильну структурно-семантичну схему речення:

                     Ми цінуємо барвінок за його «лікарську допомогу» з нього виготовляють ліки від важких хвороб.

А) [  ],  [  ]. одночасність

Б) [  ]: [висновок  ].

В) [умова   ]  - [   ].

Г) [   ]: [ причина  ].

Д) [   ] – [   ]. Протиставлення

 

3.Знайти речення, у якому вживається двокрапка між частинами безсполучникових складних речень.

А) Надворі вже стемніло десь далеко на небі засяяла перша зірка.

Б) Не посадив жодного дерева за своє життя плати за чисте повітря.

В) Впаде мороз на яблуневий цвіт тоді залишимося без врожаю.

Г) По той бік гора по цей – друга.

Д) Я знаю кожній дитині потрібна турботлива увага батьків.

 

 4. Знайдіть серед речень «зайві» (не безсполучникові).

 А) Зашелести до мене барвінково, зорею надвечірньою зійди, у світ широкий проведи, моє пісенне материнське слово.

 Б) Весна веселая була: зазеленів вишневесенький садочок, пахучая фіалка розцвіла і звеселила свій куточок.

В) Посієш вчасно – вродить рясно.

Г) Високі береги, зеленувата вода, лози і верби попід скелями – все буде залите дивним гарячим сонцем.

Д) Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над степами верби зеленіють.

           

Яке речення є більш виразним, експресивним, образним?

А) Коли вітер повіяв по долині, пішла дібровою луна.

Б) Повіяв вітер по долині – пішла дібровою луна.

В) повіяв вітер по долині, і пішла дібровою луна.

   

Записати текст, розставити розділові знаки.

Прислів’я і приказки стислі крилаті вислови в них сконцентровано житейську мудрість і філософію народу. Своїм мовним багатством і змістовим розмаїттям українські прислів’я  і приказки охоплюють усі аспекти життя людини її погляди на світ суспільні явища громадські та родинні стосунки побут тощо. Люди кажуть «Посієш вчасно збереш рясно». І жодного слова звідси не викинеш тут сконцентровано багатовіковий досвід народу.

Підсумок уроку.
І Домашнє завдання.

 Написати твір «В прислів’ях і приказках  характер народу», вживаючи безсполучникові складні речення.


Теги: безсполучникове речення, Долока Т.І., Складне речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 425/50


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar