Головна » Українська мова

Складні речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком

Мета. Ознайомити учнів із будовою складного речення, його інтонацією; навчити відрізняти складне речення від простого; сформувати вміння обґрунтовувати розділові знаки за допомогою вивчених правил;  виховувати любов до  слова, до рідної мови, шанобливе ставлення до народних традицій та історичного минулого нашого народу.

Тип уроку. Урок засвоєння знань (формування мовної і мовленнєвзнавчої компетенцій).

Засоби навчання. Підручник, роздавальний матеріал, засоби мультимедіа

 

Перебіг уроку

 

І. Організаційна частина

 

ІІ. Основна частина

Перевірка домашнього завдання. Технологія «Мікрофон»
Які слова називають вставними?
Як вони виділяються на письмі?
Чи бувають вставні слова членами речення?
Яке місце можуть займати вставні слова у речення?
Робота в групах. Технологія «Разок намиста»[1]

Завдання.

Запишіть  приклади наступних групи вставних слів і сполучень слів:

виражають упевненість, невпевненість;
виражають різні почуття;
джерело повідомлень;
порядок викладу думок;
слова ввічливості.

Слайд 1. Заставка

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Повідомлення теми, мети уроку.

Визначення очікувань учнів від уроку.

Слайд 2. Тема уроку

Проблемне питання:  Чи стане наша мова багатшою, більш милозвучною, якщо застосовувати  при спілкуванні складні речення?

Слайд 3. Проблемне питання

 

ІV. Актуалізація опорних знань учнів

Слайд 4. Приклади речень

Прочитайте речення і визначте, які речення прості, а які складні. Відповідь обґрунтуйте.

 

Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема.
Українці змалечку вивчають рідну мову, і вони гордяться нею.
Горнусь до тебе, Україно.
Музика рідного краю летить хвилями Дніпра, і її відлуння зігріває наші серця.

 

Слайд 5. [2]

 

V. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

Слово вчителя

Щоб не сплутати прості речення, у яких є однорідні присудки, зі складними, потрібно  визначити граматичну основу речення.  Якщо граматична основа одна, то речення просте. У разі, коли у реченні присутні дві і більше граматичні основи, то таке речення буде складним.                                                    Складні речення можуть бути зі сполучником (сполучникові) і безсполучникові.

Опрацювання схеми
Слайд 6. Схема: «Сполучникові і безсполучникові речення»

 

Складне речення

 

Сполучникове                    Безсполучникове

 

                                   Не цурайтесь того              Я охоче вивчаю рідну мову,

                              слова, що мати співала.          досліджую її традиції.

 

Робота з підручником
Опрацювати  матеріал §18 (звернути увагу га визначення складного речення, зв'язок його частин, інтонацію)
Виконання вправи №145.
Доведіть, що всі речення є складними. Скільки частин має кожне речення? Випишіть окремо речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком; підкресліть граматичні основи.
Фізкультхвилинка.
Виконання вправи №146 (усно)
Прочитайте текст, виділіть основну думку автора. Як ви розумієте останнє речення тексту? Знайдіть і зачитайте складні речення, дотримуючи правильної інтонації.

 

VІ. Вирішення проблемного питання

Слайд 7. Проблемне питання

 

VІІ. Рефлексія.   Інтерактивна вправа  «Мікрофон»

Що нового ви дізналися про складне речення?  [У складних реченнях є сполучниковий і безсполучниковий зв'язок. Між частинами складного речення в усному мовленні робимо невелику паузу. У кінці кожної частини, крім останньої, голос підвищуємо]

 

VІІІ. Домашнє завдання, інструктаж до його виконання.

Вивчити теоретичний матеріал § 18; виконати вправу №148
Написати  невелике висловлювання (5-6 речень) на тему «Мальовничий куточок мого міста», використовуючи складні речення.

 

ІХ. Підведення підсумків уроку

Чи справдилися ваші очікування від уроку?    [Навчилися:  визначати на письмі складні речення; правильно ставити розділові знаки у реченні. Збагатили словниковий запас]

 

[1] Учні діляться на групи, клжна з яких має паперові крежечки. В них уписуються приклади слів, а з кружечків потім складається разок намиста. (Можуть прикріплюватися на дошці, або учні стают у ряд, тримаючи кружечки)

[2] Відкривається після того, як учні дадуть відповіді. На ньому окремо  записані прості і складні речення.

 


Теги: Голінченко Л.П., Складне речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 588/30


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar