Головна » Українська мова

Розробка уроку «Творення числівників. Морфологічний розбір числівників» з української мови в 6-му класі

Мета: навчити учнів утворювати числівники, сприяти зміцненню навичок їх написання, розвивати творчі вміння, використовувати утворені числівники у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікаттивного матеріалу виховувати почуття прекрасного, прищеплювати інтерес до вивчення літератури рідного краю на прикладі творчості митця з Одещини Федоро Петровича Малюкіна.

Обладнання: портрет Ф.Малюкіна, збірка поезій «Я выбрал путь любви и света», дидактичний матеріал.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок з елементами узагальнення знань.

                                                   Перебіг уроку

І.Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда з класом

Учитель зачитує рядки поезії Ф. Малюкіна, в яких сконцентровано творче кредо поета:

Вони замріяні, співучі,

Безмірно лагідні такі.

Забудеш, в руки їх беручи,

За все на світі. Ці рядки…

 

Вибірково - творча робота з текстом біографії митця:   

- знайти в тексті числівники. Яку синтаксичну роль виконують вони у реченні? Переказати текст.

Він народився 17 вересня 1948 року. У 1955-1963 роках навчався в Успенівській восьмирічній школі. Після закінчення пішов працювати в будівельну бригаду теслярем-столяром.      Сімнадцять років працював кіномеханіком. Активний учасник художньої самодіяльності – соліст-вокаліст.

      У 1984 році призначено на посаду директора Будинку культури. Закінчив вечірню школу і вступив до Одеського культпросвітучилища у 1985 році. В 1988 році  закінчив з відзнакою навчання в ОКПУ. У 2002 році переведено на посаду художнього керівника Будинку культури.

 

3. Лінгвістичний марафон

За поданим початком  розказати  про числівник як самостійну частину мови.

« Яка я самостійна частина мови! Мені приємно, що  я поєдную в собі риси характеру ( прикметника), зокрема ( число, рід, відмінок). Проте  я маю відмінну рису від прикметника (півтора, мало, немало – невідмінювані). Наголошую, що я маю два числа( однину і множину). Я буваю двох розрядів ( кількісний, порядковий). А ще додам: найчастіше моїми друзями є ( іменники). А в реченні найчастіше виконую роль ( підмета,додатка, означення..).

 

ІІІ Повідомлення  теми, мети уроку.

 

Слово вчителя:

Тему нашого уроку мені, власне, навіяла творчість  Ф.Малюкіна, коли я взяла до рук збірку «Я вибрал  путь любви і света», надрукована у 1999році. Наївні, щирі, але глибинно-правдиві думки надзвичайно вразили мене. А ще сьогодні ми будемо вчитися вживати  прості, складні і складені числівники і вчитися робити морфологічний розбір.

 

ІV. Сприйняття і усвідомлення учнями нового матеріалу

1.Коментар вчителя.

Числівник – це така частина мови, яка не поповнюється новими утворенням. В основу структури числівників покладено кількість коренів, залежно від особливостей поєднання яких вони поділяються на прості

(мають один корінь), складні (мають два корені) і  складені (містять два або більше простих чи складних числівників).

2. Колективне опрацювання таблиці.

3.Робота в групах:

І група -  прості (числівники від одного до десяти та сорок,сто, тисяча, мільйон, мільярд, що у своєму складі мають лише один корінь);

ІІ група – складні (числівники, що у своєму складі мають два і більше коренів).  До складних слід залучати й числівники, утворені за допомогою частини –дцять: одинадцять;

ІІІ група – складені (числівники, що складаються з двох і більше слів) тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять.

 

V. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання практичних завдань.

1. Робота з  таблицею «Творення числівників»

2. Дослідження –моделювання.

Записати словами подані числівники. Прочитати, дотримуючись орфоепічних норм. Пояснити, як утворився кожний числівник.

1 грн.; 50 грн.; 2000 грн.; 18 грн.;1 тс.652 грн.; 10 грн.85 к.; 1 тис.274 грн.; 5 млн. 602 тис.284 грн.

-З трьома числівниками скласти речення.

3.Морфологічний розбір числівників

І. Ознайомлення з алгоритмом  морфологічного розбору числівника:

Виділити з контексту потрібне слово для розбору.
Назвати частину мови, до якої належить слово
( числівник).
З’ясувати  значення, яке позначає аналізований числівник

Число                                  кількість                             порядок при лічбі

Поставити числівник у початковій формі ( називний відмінок).
Визначити розряд числівника за значенням.

Кількісний

         – ціле число;

дробовий;
збірний.

      Порядковий

З’ясувати групу аналізованого числівника за складом.

                       Простий                                        складений

Назвати змінні морфологічні ознаки числівника

Рід (якщо є)                         Число (якщо є)                       Відмінок

Указати на синтаксичну функцію, яку виконує числівник у реченні.

Присудок           Додаток                Означення                  Обставина                              Підмет

ІІ. Зробити морфологічний розбір числівників з тексту біографії.

 

5. Літературознавча хвилинка

Тарасе, чуєш, все не так,-

Не про таку співав ти волю.

Ти ж кращі роки був кріпак,невже і ми у таку долю,..

А нам все гірше. Довели

І нас до злиднів ті злодії –

Тепер і ми, як ті воли…

Які думки у вас викликають рядки вірша Ф.Малюкіна.
Охарактеризуйте ліричного героя.
Які картини у вас були перед очима, коли чули рядки поезії?

 

VІ. Систематизація й узагальнення знань.

Подумати і дати відповіді:

1.Навести приклади простих числівників, різних за значенням.

2.Які числівники за значенням належать до складних? Навести приклади.

3. Що слід пам’ятати про числівники на –дцять?

4. Які особливості творення мають складені числівники?

5.Навести приклади складених числівників, різних за будовою.

6.До якого розряду за будовою належать дробові числівники півтораста і три шостих? Поясніть.

7. До якого розряду за будовою належать збірні числівники семеро, тридцятеро, обидва, обидві? Відповідь аргументувати.

 

VІІ. Підсумок уроку.

1. Метод «Незакінчене речення»

Продовжте висловлювання:

Сьогодні на уроці я дізнався…

Було важко…

Я виконав …

Я зрозумів…

Тепер я можу…

Було цікаво…

Урок корисний для життя тим, що…

2. Відзначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку; аналіз виховних цілей уроку.


Теги: числівник, Гойман К.В.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 516/38


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar