Головна » Українська мова

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Кількісні й порядкові числівники

Мета:організувати сприйняття, усвідомлення учнями навчального матеріалу, осмислення в ньому зв’язків і відносин, на основі цього навчити учнів розпізнавати загальне значення числівників, визначати їх морфологічні ознаки та синтаксичну роль та розрізняти їх за значенням; розвивати мову й логічне мислення учнів; виховувати допитливість, любов до природи, зацікавленість інформацією про заповідники України.

 

Хід уроку

Перша 30-хвилинка

І. Організаційна частина уроку.

Дидактичне завдання: підготувати учнів до роботи на уроці.

 

ІІ. Повідомлення теми, мети, завдань  та очікуваних результатів уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Тема сьогоднішнього уроку – «Числівник, його морфологічні ознаки, синтаксична роль. Кількісні й порядкові числівники»

На сьогоднішньому уроці ви повинні:

 

Виходячи із теми уроку, спробуйте визначити мету заняття. Скажіть, чи потрібні нам числівники? Де ми їх використовуємо?

ІІІ. Сприйняття та первинне усвідомлення навчального матеріалу, осмислення учнями знань.

 

Опрацювання теоретичного матеріалу учнями.

Тема уроку досить об’ємна, тому для опрацювання теоретичного матеріалу підручника ми з вами використаємо метод «Американської мозаїки». Діти об’єднуються в 3 групи. На попередньому уроці вчитель роздав кожному учню картку певного кольору з номером на ній (від 1 до 5). Групи отримали певні завдання:

«зелені» - вивчають питання про загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль числівників;
«червоні» - повинні дослідити особливості кількісних числівників;
«жовті» - вивчають питання про особливості порядкових числівників.

 

Далі робота будується за такими етапами:

учням пропонується об’єднатися в групи відповідно до кольору картки, яку вони отримали («домашні» групи). У «домашніх» групах учні обмінюються інформацією, підготовленою вдома, проводять взаємоопитування;
учитель пропонує учням об’єднатися в групи відповідно до своїх номерів («експертні» групи). У кожній «експертній» групі опиняються представники з кожної «домашньої» групи. Учасники розповідають один одному матеріали, які вони готували вдома;
учитель пропонує учням об’єднатися в «домашні» групи, учасники яких обмінюються між собою інформацією, отриманою в «експертних» групах, кожна з «домашніх» груп

відображає отриману інформацію в таблицях;

клас об’єднується в загальне коло для підведення підсумків роботи

 

2. Пояснення вчителя.

 Діти, ви самостійно опрацювали теоретичний матеріал, а тепер зверніть увагу на дошку й знайдіть неточності, які ви допустили при опрацюванні теоретичного матеріалу.

( Демонструються на інтерактивній дошці слайди, створені за допомогою програми Microsoft PowerPoint, а вчитель їх коментує)

Коментар учителя. Ми ознайомилися з частиною мови, що дає кількісну характеристику предмета – числівником.

Звідси вони поділяються за значенням на кількісні та порядкові.

 

Кількісні числівники поділяються на декілька груп. Вони можуть означати цілі числа: п’ять, двісті; дробові числа: дві третіх, три четвертих; збірні( кількість предметів як одне ціле): четверо, шестеро; неозначено-кількісні( означають точно не визначену  або приблизну кількість):багато, чимало

Як і інші частини мови, числівник змінюється за родами, числами, відмінками.

Кількісні числівники змінюються за відмінками. Порядкові – за числами, родами, відмінками так само, як і прикметники:

перший хлопець, перша книга, перше вікно

Усі числівники (що характерно для всіх іменних частин мови) відмінюються за відмінками. Але півтора, півтори, півтораста, мало, немало, чимало, тобто неозначено-кількісні числівники – невідмінювані.

Числівник виконує різні синтаксичні функції. Він може виступати в ролі підмета, іменної частини складеного присудка, додатка, означення.

У мові числівники найчастіше поєднуються з іменниками: дві дівчини, троє кошенят.

 

3. Підведення підсумків роботи за перші 30 хвилин

Ми з вами розглянули теоретичний матеріал про числівник як самостійну частину мови, а також про те, які є числівники за значенням. Далі ми будемо продовжувати знайомство з числівником, зокрема потренуємось застосовувати теоретичні знання на практиці

 

Друга 30-хвилинка.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

 

1. Робота з підручником.

Виконання вправ 486; 487(письмово).

Вправу 488 виконують усно, використовуючи метод «Прес», довести, чому зайві слова не є числівниками.

- Я думаю, що…

- …тому, що…

- …наприклад…

- Отже, я вважаю, що…

 

2. Дослідження-пошук

Учитель зачитує слова, учні піднімають руку, коли звучить числівник.

Один, одинак, одинокий, двоякий, другий, перший, двійник, трикутник, п’ятихвилинний, четверо, п’ять, шістка, десятеро, сотня, столітній, по-друге, подвійний, половина, десятина, десяток, п’ятий, п’ятірка,п’ятеро.

 

3.  Робота біля дошки. Від поданих чисел утворити кількісні та порядкові числівники. Записати їх.

10, 21, 35, 109.

 

4. Розподільний диктант.

Розподіліть кількісні числівники в три стовпчики:

А) цілі числа;

Б) дробові числа;

В) збірні числівники;

.

П’ятнадцять, три четвертих, восьмеро, чотириста, дві п’ятих, троє, сім восьмих, семеро, п’ятеро, шість десятих, дев’ятнадцять.

 

V. Творче перенесення знань і навиків у змінені умови з метою формування умінь.

 

1.  Прийом навчаючи – учусь ( робота в малих групах).

( Кожна група одержує картку з завданням. Спікер зачитує завдання, організовує порядок виконання, заохочує групу до роботи, підбиває підсумки роботи, визначає доповідача, який  повідомлятиме класу те, про що дізналися учні під час спілкування)

Картка 1.

Утворити речення з даних слів, зробити його синтаксичний розбір.

П’ять, учні, іти, школа. Десятеро, гімназисти, на, їдуть, Києва, до.

Картка 2.

Переписати фразеологізми, пояснити значення кожного. Указати в них числівники, визначити кількісні та порядкові. Увести їх до самостійно складених речень.

Працює до сьомого поту. Сім п’ятниць на тижні.

 

Картка 3.

 

Перепишіть речення. Підкресліть числівники, укажіть відмінок кожного.

Хоч запаси води на Землі величезні, на прісну воду припадає лише два й одна друга відсотка. У першім садочку зозуля кує, у другім садочку соловей ночує, у третьому садочку яра рута сходить, у четвертому садочку козак коня водить.

 

2. Підведення підсумків роботи за другі 30 хвилин

 На даному етапі уроку ми застосовували набуті знання, виконуючи різні види вправ, далі ми продовжимо роботу над закріпленням вивченого.

 

Третя 30-хвилинка.

 

3. Скласти зв’язне висловлювання з опорою на узагальнюючу схему, яка вміщена в навчальному посібнику на с.71

 

Творче списування (текст розташований на інтерактивній дошці)

Дослідження-аналіз (робота в парах)

Кожній парі роздається картка з завданням

Прочитати, визначити розряди числівників за значенням. Зробити висновок про рід, число та відмінок кількісних і порядкових числівників.

У двох матерів по п’ятеро синів. 2) Тисяча тисяч бондарів роблять хати без дворів. 3) Живе один батько і тисячі синів має, всім  шапки справляє, а собі не має. 4) Один баранець пасе тисячу овець. 5) Сидить баба серед літа, у мільйон сорочок одіта. 6) Плету хлівець на тисячу овець.

 

VІ. Систематизація й узагальнення знань.

1. Дати відповіді на питання:

 

- Які є розряди числівників за значенням?

- Які ви знаєте групи числівників?

-. Що означають порядкові числівники?

- З якою частиною мови поєднуються числівники? Відповідь підтвердити  прикладами.

2.  заслухати зв’язне висловлювання на тему «Кількісні й порядкові числівники», скласти рецензію даного висловлювання.

 

Підведення підсумків уроку.

Діти, пригадайте ті завдання, які ми ставили на початку уроку й дайте відповідь на питання: Чи виконали ми їх?

 

VІІІ.  Повідомлення домашнього завдання.

 

Вивчити правила з посібника ( Таб. 61);

скласти зв’язну розповідь « Числівники в моєму мовленні» (на бали високого рівня);

виконати вправу 487( підручник).


Теги: Страх О.В., числівник
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 788/57


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar