Головна » Українська мова

Розробка уроку «Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення»

Мета: закріпити поняття про складносурядне речення, пояснити, якими сполучниками зв’язуються його частини; вчити розпізнавати складносурядні речення, визначати в них граматичні основи, розряди сполучників, якими з’єднуються частини складносурядного речення;  розвивати увагу, пам'ять, образне мислення; формувати соціальні компетентності; виховувати культуру спілкування.

Тип: урок повідомлення нових знань (за О. Текучовим).

Методи й прийоми: робота з таблицями, частково пошуковий метод, дослідницькі завдання, проблемне запитання, метод вправ.

Обладнання: підручники, мультимедійний комплекс, мультимедійні матеріали, словники.

 Очікувані результати:

учень знаходить у тексті складносурядні речення;
розрізняє складносурядне речення й речення з однорідними членами:
складає речення й мікротексти, використовуючи виражальні можливості складносурядних речень.

Перебіг уроку

І. Організаційна частина. Створення позитивної емоційної атмосфери.

Учитель. Приємно спілкуватися, коли співрозмовник дотримується правил мовленнєвого етикету. Недарма говорять у народі: «Слово чемне кожному приємне». Пригадайте прислів’я, приказки, крилаті вислови про культуру спілкування.

(Учні наводять приклади).

Бажаю дотримуватися правил культури спілкування і вам, і вашим співрозмовникам.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Які вміння і знання ви закріпили, виконуючи домашнє завдання?
Яке есе сподобалося?
Який образок вважаєте найоригінальнішим?
Зачитайте  приклади складносурядних речень із творчих робіт.

ІІІ. Повідомлення теми, мети уроку. Завдання уроку. Мотивація навчальної діяльності.

ІV. Актуалізація опорних знань.

Охарактеризуйте сполучник як частину мови.
Чим відрізняються сполучники від сполучних слів?
У реченні «Людина, яка не вміє мовчати, не вміє й говорити…» назвіть сполучник і сполучне слово. Визначте розряд сполучника.
На які групи поділяються сполучники сурядності?

Словникова робота

– З’ясуйте за словником тлумачення слова смисл. Доберіть до нього синоніми. Зробіть його морфологічний розбір.

V. Вивчення нового матеріалу.

Робота зі статичною таблицею

Складносурядне речення

 

Частини рівноправні      [  ]. і  [  ]

 

Робота з підручником.

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу на с. 75 – 76.

Проблемне запитання:

Про яку можливу помилку вас застерігають автори підручника?

Робота з текстом.

Вправа 90. Прочитайте текст. Сформулюйте основну думку. Випишіть складносурядні речення, виконайте синтаксичний розбір. Схарактеризуйте смислові зв’язки між частинами речення, спираючись на статичну таблицю.

Доповніть висловлювання кількома правилами мовленнєвого етикету, використовуючи складносурядні речення.

Текст вправи

Розмовляючи з ким-небудь у товаристві, важливо зосередитися на темі бесіди, взяти в ній участь, підтримати її плавність, зробити цікавою. Жартувати співрозмовники мають обережно, а їхні висловлювання не повинні ображати оточуючих. Не слід залишати без уваги ні людей похилого віку, ні дітей. Не реагувати на запитання, не відповідати на них – не можна. Розмова має бути цікавою всім, і кожен із присутніх має взяти в ній участь.

Співрозмовникові можна заперечувати, говорити, що він помиляється, відстоювати свої погляди, але робити це треба делікатно. Якщо ви в чомусь не впевнені – краще промовчіть. Кожний учасник розмови повинен висловитися, проте не можна допускати постійного говоріння однієї особи. Якщо ви хочете висловити свою думку, зачекайте, доки інший договорить, не перебивайте його.

Не годиться відповідати на запитання лише «так» чи «ні». Обов’язково треба додати ще кілька слів, або ввічливо перепитати: «Пробачте, що ви сказали?», або: «Пробачте, я не почув ваших слів». Такі вирази, як «Це неправда», «Це дурниці» неприпустимі. Треба висловлюватись так: «Мені здається, що ви помиляєтеся», «Вас, очевидно, неправильно проінформували» тощо (З журналу).

Пояснювальний диктант.

Пояснити смислові зв’язки між частинами, накреслити схеми речень. Назвати розряд сполучників.

Робота біля дошки.

Чимось зарадиш людині – і на душі легше. Слово – срібло, а мовчання – золото. Національна своєрідність зближує нації, а на роз’єднує їх.

Яке речення за будовою відрізняється від інших?

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Мовознавче дослідження.

Вправа 93. Випишіть складносурядні речення, накресліть схеми, поясніть смислові зв’язки між частинами.

Диктант-відновлення.

Продовжити прислів’я, назвати розряд сполучників сурядності, охарактеризувати смислові зв’язки між частинами речення.

Життя не має ціни….( а воля дорожча за життя). Коріння навчання гірке…(а плід його солодкий). Язик має й коняка…(але вона не балака). Слова ласкаві…(а думки лукаві). Або розумне казать…(або зовсім мовчать).

Конструювання з опорою на статичну схему.

Побудуйте три складносурядні речення з різними розрядами сполучників. Визначте смислові зв’язки між їх частинами.

 

 

VІІ. Підсумки уроку. Узагальнення знань.

Кодований диктант.

Учитель читає речення, учні на слух визначають його будову і роблять у зошитах запис, наприклад: 1С (перше речення складносурядне).

Під час перевірки речення проектують на екран і аналізують, щоб учні зрозуміли суть помилки.

На слайді умовні позначення:

С – складносурядне;

О – просте з однорідними членами.

    1. І будуть литись теплих сліз потоки, і в них бринітимуть слова (Олександр Олесь). 2. Ми його заберем у тебе, вкрадем юність його й любов і піднімем в розчахнуте небо над німим божевіллям дібров (В Симоненко). 3. Чужий солдат схопив мене за руку і до людей у білому відвів. 4. Цідилась ніч крізь темне сито неба, і зорі танули, як вогники малі (В. Симоненко). 5. Грім усе гуркоче, і лінива хмара лівим крилом обійма небо  ( М. Коцюбинський).

Творче конструювання.

 За поданими схемами скласти речення.

То [  ], то [  ]. 
 Або [  ], або [  ].
І  [  ], і [  ], і [  ].

Рефлексія.

Що ви почерпнули з уроку для життя?
Які вправи були цікавими?
Який матеріал ви хотіли б повторити на наступних уроках?

VІІІ. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

Повторити теоретичний матеріал на с. 77 – 82. Відповідати на запитання на  с. 76.

Вправа 94 (скласти складносурядні речення, підметами яких мають бути пари поданих іменників).

Вправа 92 (скласти письмове висловлювання в науковому стилі про вживання сполучників у складносурядних реченнях).

Скомпонувати слайд-замальовку «Життя прекрасне…», використовуючи складносурядні речення.


Теги: Капран Л.О., складносурядне речення
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 708/22


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar