Головна » Українська мова

Правопис прислівників разом і через дефіс

Мета: 

домогтися засвоєння учнями правил правопису прислівників разом і через дефіс;
сформувати уміння правильно писати  складні прислівники; вживати їх у мовленні;
розвивати зорову пам’ять і спостережливість; збагачувати словниковий запас школярів;
оперувати економічними термінами, застосовувати знання економіки при вивченні мовознавчої теми;
виховувати ділові якості сучасної людини, інтерес до вивчення економіки, мови.

Хід уроку

Організаційний момент.
Вступне слово вчителя.

         Діти, сьогодні незвичайний урок, урок-подорож. Ми з вами вирушаємо до банку, долаючи складний шлях знавців рідної мови.

 

1. Гронування

З якими словами  асоціюється у вас слово «банк»?

 

Всі ці слова – економічні терміни, якими ви оперуєте при вивченні економіки. А ще є банк знань.

Як ви розумієте це словосполучення?

У переліку економічних термінів ви назвали слово «гроші». Кожна країна світу має свої гроші, на яких розміщено інформацію про дану державу. І ми з вами випустили власну купюру номіналом 7 бривень (учні 7-Б класу).

 

Які ж символи зображені на цій грошовій одиниці?

Храм науки, знань – Дергачівський ліцей №2.

Дергачівський храм Різдва Божої  Матері  як символ духовності, моральності, вихованості.

 

Отже, сьогодні на уроці ви матимете змогу стати багатими: за кожну правильну відповідь ви отримуватимете 7 бривень. В кінці уроку зібрану суму ви покладете в банк, а банк зробить певні розрахунки і видасть вам бали.

Найбільша сума  70 бривень – 12 балів.

         На уроках української мови ми почали вивчати самостійну незмінну частину мови прислівник. Знаємо розряди прислівників за значенням, ступені порівняння, способи творення.

 

Актуалізація опорних знань учнів.

         «Перший крок до успіху»

 

1. Бліц-контроль.

Яка частина мови називається прислівником?
Які розряди прислівників за значенням ви знаєте?
Які ступені порівняння має прислівник?
Назвіть способи творення прислівників.

      2. Робота з текстом. Прочитати, виписати прислівники. У виділених прислівниках визначити розряд за значенням, ступінь порівняння, спосіб творення.

Слайд 1

Гроші

         Гроші існують так давно, як і людська цивілізація. Упродовж тисячоліть гроші постійно змінювались і сьогодні їхній стан не є завершальною і остаточною стадією їх розвитку.
         Гроші – одне з найдавніших явищ у житті суспільства – відіграють велику роль у його економічному і соціальному розвитку. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців.
         Незважаючи на багатовікові дослідження і велику кількість теоретичних концепцій грошей, людство сьогодні не має однозначної й остаточної відповіді на питання, що ж таке гроші. Уявлення, які не викликали сумнівів в одних суспільних умовах, зі зміною останніх вступали в суперечність з реальною дійсністю і відкидалися.
         Таким чином, гроші – історична категорія, яка розвивається на кожному етапі товарного виробництва і наповнюється новим змістом, що ускладнюється із зміною умов виробництва.
         Різновиди грошей, з якими ти знайомий найближче – це паперові гроші та монети.
         В Європі вони з’явилися пізніше. В Україні були запроваджені в 1769 році.

 

Оголошення теми, мотивація навчальної діяльності.
Сприймання учнями нового матеріалу

 

Словниковий диктант.

Слайд 2

Словниковий диктант

     Востаннє, вдвоє, навіщо, по-твоєму, назавжди, надворі, по-осінньому, будь-коли, вгорі, уночі, пліч-о-пліч, віч-на-віч, тихо-тихо, ледве-ледве, мимоволі, щовечора, босоніж, абияк, хтозна-як, казна-де, так-сяк, де-не-де, по-козацьки, по-батьківському.

(Ті слова, правопис яких викликав в учнів сумнів, вони підкреслюють.)

Проведіть дослідження: коли прислівники пишуться через дефіс.

А правила правопису прислівників разом ми з’ясуємо, опрацювавши таблиці та підручник.

 

«Читай, міркуй, роби висновок»

Робота з підручником (с. 212, 213)
Прочитайте таблицю мовчки. Проведіть ділову гру «Навчаючи - учусь»

 

Разом пишуться прислівники, утворені сполученням

 

Частини мови

Приклади

Прийменник з прикметником

Востаннє, здалека, змолоду, згарячу, знову, нашвидку

Прийменник з числівником

Вдвоє, надвоє, вперше, утрьох, заодно, спершу

Прийменник із займенником

Втім, потім, передусім, нащо, навіщо

Прийменник з числівником

Забагато, віднині, назавжди, повсюди, позавчора, відтепер

Частки що- з іменником або прислівником, коли вона стоїть спереду

Щовечора, щоранку, щодня, щодалі (але: дарма що, тільки що)

 

Частини мови

Приклади

Часток аби-, де-, сь-, ані-, чи-, як- з прислівником

Абияк, абикуди, дедалі, деколи, аніскільки, колись, чимало, якраз (але: як коли, як слід, як треба)

Складанням кількох основ з прийменником чи без нього

Босоніж, ліворуч, мимоволі, стрімголов, сьогодні, нашвидкуруч, запанібрата

Кількох (двох і більше) прийменників і будь-якої самостійної частини мови

Напередодні (на+пере+до+дні), спідлоба (с+під+лоба), навздогін (на+в+з+до+гін)

 

Закріплення знань і вироблення в учнів умінь

     «Перевір себе»

Перед виконанням завдання з’ясувати:

Що таке валюта? (Грошова одиниця певної країни)
Долар – грошова одиниця якої країни? (Долар – грошова одиниця США, Австралії, Зімбабве, Канади, Ліберії, Намібії, Нової Зеландії)

 

Робота з підручником економіки (с. 131): знайдіть зразок долара.

 

Робота в парах. Прочитати текст «Американський долар». Пояснити правопис прислівників та розділові знаки в останньому реченні.

Американський долар

У 1786 році американський конгрес прийняв закон про введення власної  грошової одиниці – долара.

Спочатку долар був срібним, потім з’явились паперові купюри. Всі вони, по-перше, були однакового кольору і розміру, по-друге, з водяними знаками, по-третє, з портретами «батьків-засновників».

 

Порівняйте однозвучні слова у реченнях. Поясніть, чому вони пишуться по-різному. Дотримуйтесь схеми обґрунтування: «я вважаю…», «тому що…», «отже,…».

Слайд 3

(У)горі так ярко світять зорі, ні одна не криється за хмари.

(Леся Українка)

(У)горі пробили тунель.

(З газети)

Хлопець (на)силу стримував гарячих коней.

(Ю. Яновський)

(На)силу цього юнака не надійся.

(Л. Гримайло)

Олег озирнувся і (в)останнє прислухався.

(О. Донченко)

Невідомий зазирнув (в)останнє вікно школи.

(Л. Гримайло)

Вони (в)двох хутенько піднялися на гору.

(О. Десняк)

Яблука лежали (у)двох ящиках.

(І. Немченко)

Було (по)зимовому холодно.

(Є. Гуцало)

Ми йшли (по)зимовому лісі.

 

«Чи знаєте ви, що…?»

Слово «гривня» походить від прикраси з золота або срібла у вигляді обруча. Частіше за все – це м’яко закріплені обручі з кінцями у вигляді голівок левів, які носили на шиї (тобто на загривку).

 

Прочитати речення. Записати прислівники, розкривши дужки.

Слайд 4

         1. Гроші з’явились давно: тільки(но) відбувся поділ праці між представниками різних професій, постала необхідність в обміні продуктами праці між ними.
         2. Слово “гривна” у значенні певної кількості монет (в)перше зустрічається в “Повісті минулих літ”.
         3. Історичні дані свідчать, що перші банківські операції з обміну грошей існували (давно)давно, ще за дві тисячі років до нашої ери у Стародавній Греції.
         4. (По)новому стала розвиватися банківська система в Україні після створення перших кооперативних комерційних банків.
         5. (Від)нині банківська система України є ключовою частиною фінансової системи країни.
         6. Де(далі) банківська система відіграє важливу роль в перебудові економіки, приватизації й розвитку підприємництва.

 

«Зі скарбнички мудрих думок»

Прочитати прислів’я. Пояснити їх значення.

Слайд 5

1.У нього грошей, як у жаби пір’я.

2.Рахуй гроші стиха, не знатимеш лиха.

3.Гроші маленькі, а велику справу роблять.

4.Грошей багато не буває.

5.Копійка любить, щоб її рахували.

 

Творча робота.

 

 «А чи знаєте ви, що…?»

Слово «банк» походить від італійського  «banco» та французького  «banque», що означає  «скриня», яка вказує на зберігання чогось цінного.  В українській мові це слово з’явилося давно, а запозичили ми його з італійської мови.

 

Які функції виконує банк?

 

Надання кредитів
Розрахунково-платіжні операції
Депозитні операції
Консультаційні послуги
Страхові послуги
Валютні операції

 

 Перегляд мультфільму про роботу банку (відтворення валютної операції – збереження золотих злитків).

 

Зв’язне мовлення

 

Скласти письмово зв’язний текст до 5 речень на одну із запропонованих тем, використовуючи прислівники.

Слайд 6

1.Якби я був банкіром…

2.Яким вимогам повинен відповідати сучасний банк?

3.Я – майбутній банкір (мої плани та завдання).

 

Дорогі діти, ми в банку. Свої зароблені гроші покладіть на депозит (в зошит), а банк здійснить відповідну операцію і видасть бали.

 

Оцінювання учнів.

 

Підсумок уроку

«Мікрофон.». Що було найцікавішим на уроці?

 

Домашнє завдання: Опрацювати §33, таблиці, виконати вправу 398


Теги: Басараб В.П., прислівник
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 672/24


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar