Головна » Українська мова

Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу

Мета: розширити знання учнів про рідну мову, пояснити основні функції мови,зосередити увагу на таких, як пізнавальна, комунікативна, волюнтативна; розвивати життєво необхідні компетентності: уміння слухати, спілкуватися, чітко висловлювати свої думки; виховувати любов і повагу до рідної мови, збагачувати словниковий запас учнів.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань(формування мовної компетенції).

Дидактичне забезпечення: підручник, плакати з висловлюваннями про мову, Конституція України, дидактичний матеріал, таблиця, тести, комп'ютери, випереджувальні завдання, Концепція мовної освіти в Україні.

Соціокультурна змістова лінія. Сфера відношень: Я і українська мова і література. Тематика текстів: Розвиток української мови.

Методична проблема: використання інтерактивних технологій для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Очікувані результати: національна самоідентифікація восьмикласників; усвідомлення ними духовного зв'язку з предківською мовою, важливості збереження рідної мови, шанобливого ставлення до неї.

Учні повинні знати:

-    у чому полягає значення мови як найважливішого засобу пізнання,,    спілкування і впливу;

-    розуміти значення мови в житті суспільства, роль української мови як державної в Україні;

-    знати, яку роль відіграє мова у збереженні духовних надбань народу.

Учні повинні вміти:

-    сприймати, аналізувати, оцінювати прочитані чи почуті соціокультурні відомості про мову, добирати й використовувати ті з них, які необхідні для досягнення певної мети;

-    виразно читати тексти різних стилів, підпорядковувати висловлювання темі та основній думці;

-    переносити раніше засвоєні знання і вміння в нову ситуацію;

-    робити висновки на основі спостережень;

-    додержуватися основних вимог до мовлення та правил спілкування.

Навчання української мови здійснюється за підручником:  Заболотний О.В. Рідна мова: підручник для 8 кл. загально освіт навч. закл./ О.В. Заболотний, В.В. Заболотний. —К.: Ґенеза, 2008. 240с.

Епіграф:    Мова-то цілюще джерело, і хто не припаде до нього устами, той сам всихає від спраги.

В. Сухомлинський

 

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Знайомство з підручником:

а) читання звернення авторів підручника до восьмикласників, с.З;

б) ознайомлення з використаними в підручнику умовними позначеннями.

2. Психологічний тренінг(самоналаштування).

Учитель. Сподіваюся, ми плідно попрацюємо сьогодні. А налаштуватися на серйозну роботу допоможе нам аутотренінг. Подивіться на плакат і прочитайте кожен для себе:

Я - творча особистість.

Я думаю, замислююся.

Я вчуся аналізувати, співставляти.

Я вмію висловлювати свої думки.

Я хочу знати і поділитися тим, що знаю.

Мені цікаво знати більше.

Я бажаю всім однокласникам успіхів на сьогоднішньому уроці.

II. Актуалізація опорних знань.

Учитель. Усі живі істоти на землі спілкуються між собою. Хтось мовою звуків, хтось - жестів. Проте людям дано найбагатше багатство - мова. І в кожного народу вона своя. Згадаймо зворушливі слова Т. Шевченка:

Ну що б, здавалося, слова...

Слова та голос - більш нічого.

А серце б'ється - ожива,

Як їх почує!..

Але перш ніж перейдемо до вивчення нової теми, давайте пригадаємо, що ви засвоїли про мову з попередніх класів.

Вправа «Ланцюжок»

1.  Що таке мова?

2.  Як називається наука про мову?

3.  Що таке літературна мова?

4.  Хто є основоположником сучасної української мови?

5.  Який статус має українська мова в Україні?

6.  Коли і яким документом їй було надано такого статусу?

7.   У якій статті Конституції України закріплено статус української мови як державної?

Диктант «Перевіряю себе». Учитель диктує текст статті 10 Конституції України. Після запису і перевірки учні відкривають Конституцію і роблять самоперевірку за ії текстом.

 III. Оголошення теми та мети уроку.

Мотивація навчання.

Слово вчителя.

Діти, епіграфом нашого уроку будуть слова видатного педагога В. Сухомлинського. Прочитайте їх, поміркуйте, як ви зможете їх пояснити: «Мова то цілюще джерело, і хто не припаде до нього устами, той сам всихає від спраги». Дійсно, наша мова - невичерпна скарбниця, з якої ми здобуваємо знання, пізнаємо світ, спілкуємося. А яка ж роль мови в житті суспільства, які ще функції виконує вона? На ці та інші питання спробуємо сьогодні дати відповіді. Давайте поринемо у світ мови, щоб збагатити себе новими знаннями, які стануть нам у пригоді. Учитель оголошує тему уроку, учні записують у зошити.

 IV. Вивчення нового матеріалу

          1.Робота з підручником:

а) учень виразно читає легенду «Свідчення віків», с.4, потім восьмикласники дають відповіді на запитання, с.4;

б) самостійне опрацювання теоретичного матеріалу, с.7-8. 2.Робота з текстом( навчальне аудіювання ).

Прослухати текст. Визначити його тему. Дібрати заголовок. Яке речення передає основну думку висловлювання?

Кожен день дає нам урок пізнання. І завжди і скрізь наш учитель -мова.

Усі діяння наші, думи і сподівання закріплюються у слові. Слово -наше найзіркіше око, наймогутніша сила. Через слово людина пізнає те, що недоступне було (або й залишиться таким!) безпосередньому сприйманню. У цьому диводійному дзеркалі відображаються всі "айсберги" світу. У слові постають перед нашим зором сторінки давньої історії і здобутки майбутнього. Промовляють до нас високі снігові вершини гір, водоспади Америки і Африки, льодові пустелі Арктики, глибінь космосу. Стають зримими найдрібніші (непідвладні найсучаснішим приладам!) частинки всесвіту.

За допомогою слова ми проникаємо в думи і почуття, які хвилювали людей за тисячоліття до нас. Також можемо звернутися до далеких нащадків і передати їм у слові найсокровенніше. Слово - найвірніший посланець з минулого в сьогодення і з сьогодення в прийдешнє. Завдяки могутності не за-мулюється людський досвід. Це схованка мудрості і невмирущості народу (І.Вихованець).

Завдання до тексту:

> Про яку функцію мови йдеться в тексті? Відповідь проілюструвати цитатами.

> 3 чим автор порівнює слово? Записати образні порівняння в зошит.

> Поміркувати, які засоби пізнання дійсності, крім книжки, доступні людині. Який з них, на ваш погляд, найефективніший?

3. Робота в парах.

Виконання тестового завдання на встановлення відповідностей Завдання: розподілити подані речення за графами таблиці (записуючи до розданої у групах таблиці-пустографки» лише номери речень).

•    Після   перевірки   й   обґрунтування   групами   здійсненого   розподілу заповнити таблицю на дошці.

•    У словах кожного речення визначити орфограми. Обґрунтувати правопис слів.

Речення:

1.        Слово в пісню чарівну кладеться, радістю щиро бринить.

           Хай до душі воно вам доторкнеться,   щоб залишитись там жить.

(Н. Кривосоткіна).

2.        З ґнота розгоряється свічка, межа розділяє город.

З струмка починається річка, із мови почався народ.

(В. Косовський).

3.  .   Лежить пустеля дика в сипких пісках без меж,

А ти — її владика, бо їй ім'я даєш.

(Л. Первомайський).

4.       І розум слово висвітлить, і душу, умій лиш ним незрадно дорожить.

(М. Палієнко).

5.       А без'язикий лиш зітхає у дорозі, він знатися з людьми не в змозі

(К. Прохоренко).

6.       Вченому ти [мова] лагідно відкрила мудрості людської глибину

(В. Симоненко).

7.        Словом можна врятувати, можна й убити

(Народна творчість).

8.       Мово моя, ти проста й незбагненна, втілення думки людської.

(В. Кобзаренко).

9.        В словах полину гіркота і батьківська доброта.

(Н. Нерчинська).

• Дати відповідь на запитання: які з функцій мови тісно пов'язані між собою? Відповідь побудувати у формі роздуму: ТЕЗА -ДОКАЗИ - ВИСНОВКИ.

 

4. Дослідження - характеристика з елементами  ранжування (робота у групах).

Записати в зошит подані функції, які виконує українська мова. Чи всі вони вам відомі? Об'єднавшись у міні-групи, виділити лише три функції, які, на ваше переконання, є основними. Свій вибір обґрунтувати.

Етична, комунікативна, експресивна, мислетворча, номінативна (функція називання), естетична, пізнавальна, культурологічна, волюнтативна (функція впливу).

З'ясувати, чи збіглася думка вашої групи з вибором інших груп. V. Виконання вправ на закріплення вивченого.

1. Робота з підручником. Виконання вправ с.5-6(усно) Прочитати висловлювання і з'ясувати про яку функцію мови -

спілкування, пізнання чи впливу - йдеться в кожному з них.

2. Вільний диктант. Про які функції мови йдеться в тексті?

Для більшості населення нашої держави українська мова є рідною, тобто мовою предків. У мові акумульовано багатющий життєвий досвід, невичерпні скарби народної пісні та думи, неповторного українського гумору, національні й загальнолюдські ідеали, незнищенний оптимізм. Саме з допомогою рідної мови діти нашої держави мають пізнавати навколишній світ, прилучатися до національної й світової культури, щоб потім, вийшовши зі стін школи, продовжувати розвивати її далі, передавати естафету рідної мови дітям і внукам.

З Концепції мовної освіти в Україні.

Словник.   Акумулювати - нагромаджувати, збирати.

Ідеал - найвища досконалість, взірець; найвища мета, до якої

прагнуть люди.

Оптимізм - світосприймання, пройняте життєрадістю, бадьорістю, вірою в краще майбутнє.

Слово вчителя. З 1991 року в нас є свої держава, воля, своя мова. І хоч як глумились із нашої мови, принижували, забороняли і не хотіли слухати і чути її звучання, а вона всупереч усьому жива, вона розвивається.

Зачинателем нової української літературної мови був І.П. Котляревський. Його знаменита поема «Енеїда» стала першим друкованим твором, написаним живою народною мовою. А основоположником сучасної української літературної мови вважають Т.Г. Шевченка.

Українська мова в нашій державі стане престижною лише тоді, коли ми не будемо її соромитися, коли оволодіємо всім її багатством, навчимося правильно, виразно говорити по-українськи і будемо пишатися тим, що ми, українці, маємо свою мову.

Ви отримали випереджувальні завдання: підготувати короткі повідомлення про розвиток української мови, поетичні уривки, скласти сенкан на тему «Мова».

3. Спільний проект «Чи знаєте ви, що...?»

1. Повідомлення учнів

2. Поетична хвилинка

4. Твір-мініатюра «Мова». Сенкан.

Мова.

Рідна, єдина.

Переливається, служить, дзвенить.

Вона - єдина й найцінніша.

Доля.

***

Мова.

Материна, колискова.

Любімо, вивчаймо, розвиваймо.

Без мови нас нема.

Рідна.

***

Мова.

Солов'їна, барвінкова.

Співає, лунає, чарує.

Слово чисте, мов роса.

Краса.

Слово «сенкан» походить від французького слова «п 'ять» і позначає вірш у п 'ять рядків.

1-й рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник).

2-й рядок — це опис теми, який складається з 2-х слів(два прикметники).

 3-й рядок визначає дію, пов 'язану з темою; він складається з трьох слів (дієслів).

4-й рядок є фразою, яка складається з 4-х слів і виражає ставлення до теми, почуття з приводу обґрунтованого.

Останній рядок складається з одного слова; у ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок. Слова не повинні повторюватися і бути спільнокореневими.

Учитель. Молодці, добре підготувалися. Дякую за роботу. Сподіваюся, що серед вас немає байдужих до долі рідної мови. Кожний прагне вдосконалити свої знання, щоб володіти українською мовою лише на високому рівні.

5.Виконання тестових завдань на комп'ютері.

1. Вища форма загальнонародної мови - це:

А. територіальні діалекти;

Б. наріччя;

В. сучасна українська літературна мова.

2. Державна мова - це

А. закріплена традицією або законодавством мова, вживання якої є обов'язкове в органах державного управління та діловодства;

Б. єдина національна мова українського народу; В. найважливіший універсальний засіб спілкування.

3. Літературна мова - це

А. національна мова;

Б. унормована, відшліфована форма загальнонародної мови, що

обслуговує найрізноманітніші сфери суспільної діяльності людей; В. нижча форма загальнонародної мови.

4. Зачинателем нової української літературної мови був:

А. Т.Г. Шевченко; Б. І.П. Котляревський; В. Панас Мирний.

5. Основоположником сучасної української літературної мови вважають:

А. І.П. Котляревського; Б. Т.Г. Шевченка; В. Лесю Українку.

6. Головна ознака літературної мови:

А. варіативність; •   Б. черговість; В. унормованість.

7. Культура писемного й усного мовлення всіх, хто користується українською мовою як засобом спілкування, полягає в тому, щоб:

А. досконало знати мовні норми й послідовно дотримуватися їх;

Б. користуватися мовою в повсякденному житті;

В. добирати варіанти форм, слів, словосполучень конструкцій речень.

8. Мова-це:

А. найважливіший, універсальний засіб спілкування, організації та

координації всіх видів суспільної діяльності;

Б. сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовленнєвої

системи;

В. вища форма національної мови.

9. У Конституції України, прийнятій Верховною Радою 28 червня 1996р.,записано:

А. Державною мовою в Україні є українська мова;

Б. Державною мовою в Україні є російська мова;

В. Державною мовою в Україні є українська й російська мови.

10. Мовний етикет - це:

А. використання різноманітних засобів вираження думок;

Б. типові формули вітання, побажання, прощання, запрошення;

В. виділення найважливіших місць свого висловлювання.

11. Українська мова є державною мовою в Україні відповідно до статті:

А. 5 Конституції України;

Б. 10 Конституції України;    

В. 9 Конституції України.

12. Кому належать нижченаведені рядки про мову:

Ну що б, здавалося, слова...

Слова та голос - більш нічого.

А серце б'ється - ожива,

Як їх почує!

А. Лесі Українці;

Б. Павлу Тичині;

В. Тарасові Шевченку.

VI. Підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку. /. Заключне слово вчителя.

2. Рефлексія (метод незакінченого речення).

Учитель називає початок речення, учні його повторюють і дають своє продовження:

-    На уроці я дізнався...

-    На уроці я зрозумів...

-    На уроці я навчився...

-    Найбільший мій успіх - це...

-    Найбільші труднощі я відчув...

-   Я не вмів, а тепер умію...

VII. Домашнє завдання та його інструктаж.

Обов'язково для всіх: опрацювати теоретичний матеріал, с.7-8, виконати завдання до статті «Скажи людині добре слово», вивчити народні вислови про слово напам'ять.

Для учнів, що мають високий рівень, виконати творче завдання, с.8.

Література.

1.  Ворожейкіна О.М. 100 цікавих ідей для проведення уроку. - X.: Вид..   група «Основа», 2011. -255с.

2.  Остапченко О.В., Остапченко В.І. Істина народжується в змаганні: Українська мова в цікавих цифрах і фактах, загадках і запитаннях, іграх і конкурсах: Практ. посіб.- К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. -120с.

3.  Ющук І.П. Мова наша українська: Статті, виступи, роздуми. - К.: Вид. центр «Просвіта», 2003. -168с.

4.  Олійник О. Світ українського слова. К., 1994.

5.  Інноваційні технології навчання української мови і літератури/ Укладач О.І. Когут. -Тернопіль: Астон, 2005.

 


Теги: українська мова, Щеголєвата В.І.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 1867/32


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar