Головна » Українська мова

Другорядні члени речення. Уроки з української мови для 8 класу

 Мета: навчитися розпізнавати узгоджені і неузгоджені означення,  удосконалити знання щодо другорядних членів речення, розвивати вміння розрізняти другорядні члени речення, визначати означення в реченнях, виховувати любов до рідної землі.

           Обладнання: підручник Пентилюк М. та ін. Українська мова для 8 кл., картки-слайди, таблиця "Другорядні члени речення".

                                               Хід уроку            

                                                                   Ті пісні мене найперше вчили

                                                                 Поважали труд людський і піт,

                                                             Шанувать Вітчизну свою милу,

                                                             Бо вона одна на цілий світ.

                                                                         В.Симоненко

         І. Організаційний момент.

         (Учитель націлює учнів на відповідальність кожного громадянина перед Батьківщиною).

         ІІ. Актуалізація опорних знань.

           "Мозкова атака".

      Доберіть синоніми до слова Батьківщина. Складіть із цими словами речення так, щоб були усі члени речення. Підкресліть.

Які члени речення ви знаєте?

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку.

Сьогодні на уроці ви удосконалите знання про другорядні члени речення, а також перед вами стоїть ціль: вивчити матеріал так, щоб у кінці уроку дати відповіді на запитання, вміщені у підручнику на с. 71.

ІV. Вивчення нового навчального матеріалу.

1. Мовознавче дослідження:

1) Робота з таблицею "Другорядні члени речення". (Додаток 1)

  -  Як розрізнити другорядні члени речення?

2) Картка-слайд "Означення ". (Додаток 2)

 - Які особливості означення?

   3)Картка-слайд "Узгоджене і неузгоджене означення". (Додаток 3)

 - Чим відрізняються словосполучення в колонках?

        2. Робота з підручником (самостійне опрацювання теоретичного матеріалу на с.69 та складання 2-3 питань до прочитаного).

        3. Розігрування діалогу "Взаємоопитування" за складеними запитаннями.

        V. Виконання вправ на закріплення.

          1.  Робота з підручником.

         Виконання вправи 96.

«Робота біля дошки. Картка "Узгоджене і неузгоджене означення".

                                                  Картка

    Випишіть словосполучення у дві колонки: узгоджене і неузгоджене

    Хлопець в окулярах, інший випадок, марна спроба, тюк завбільшки з копицю, згаслий звук, гостра потреба, книжна істина, колишня пригода, пропаща справа,одяг захисного кольору, щира правда, усякі бувальщини, видовище не з приємних, сніг з дощем, статечна поведінка, рука товариша, густий туман.

         3.  Самостійна робота учнів із вправою 103 підручника.

      Підкреслити означення, визначити їх вид (узгоджене чи неузгоджене), чим виражені (надписати частину мови)

         1. Перевірка виконаної роботи.

          5. Гра "Навпаки˝ (творчий розподільний диктант). Учні середнього рівня навчальних досягнень лише розподіляють словосполучення у колонки.

         У поданих словосполученнях неузгоджені означення перетворити на узгоджені, а узгоджені – на неузгоджені, записати у дві колонки.

         Уламок заліза, жир із риби, кінська грива, голова осла, посудомийний апарат, банківський рахунок, прірва без дна, беззвучна ніч, день літа, струм електрики, працівник без досвіду, сільська околиця, вода з озера.

 (Ключ: з перших букв можна прочитати словосполучення Зроблено гарно).

         VI. Підсумок уроку.

Розіграти діалог «Учитель – учень» ( за питаннями на с. 71). Навести приклади речень про батьківщину.

VII. Домашнє завдання.

   Опрацювати матеріал підручника §10 (с. 69, 70), виконати вправу 100 (завдання  ІІІ, IV – письмово)

Тема: Прикладка як різновид означень

Мета: навчитися визначати прикладку, розвивати вміння розрізняти  прикладку й означуване нею слово, формувати навички роботи в групах, виховувати повагу до книг.

          Обладнання: картки, підручник Пентилюк М. та ін. Українська мова для 8 кл., таблиця до теми.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

                                      Хід уроку

                                                            Книга – дзеркало життя.

                                                                           Прислів’я

     І. Організаційний момент (робота з епіграфом)

     ІІ. Інтелектуально-мовленнєва розминка

1.Робота з текстом вправи 106.

Зверніть увагу на виділені слова. На які питання вони відповідають?
Що означають виділені слова?
Знайдіть, до яких слів вони належать?

    ІІІ.  Визначення теми, цілей, мети уроку.

Що ми будемо вивчати сьогодні на уроці?
„Незакінчене речення ”. Сьогодні на уроці я навчуся...
 Після вивчення я зможу застосувати свої знання...

    ІV. Вивчення нового матеріалу.

Робота в малих групах (завдання на картках однакові).

Опрацювати зміст вправи 107.
Скласти алгоритм щодо правопису прикладок (за с. 75 – 76 ).
Демонстрування виконаної роботи.

Робота біля дошки з картками (у цей час учні середнього рівня переписують з дошки написане, достатнього – складають речення із поданими прикладками, високого – складають речення із поданими прикладками так, щоб між підметом та присудком стояло тире).

                                            Картка 1

                          Переписати, розставляючи пропущені лапки

           Повість Івана Франка Перехресні стежки, драма-феєрія Лесі Українки Лісова пісня, балет Петра Чайковського Лебедине озеро, часопис Дзвін, довідник Сучасна Україна, видавництво Смолоскип.

 

                                               Картка 2

                            Переписати, розставляючи пропущені лапки

          Журнал Соняшник, читач Бойченко, наша Біблія, читальна зала Історія, Кобзар Тараса Шевченка, Тарас Бульба Миколи Гоголя.

         

3.Перевірка виконаної роботи.

    V. Підсумок уроку

Як ви досягали поставлених на початку уроку цілей?
Оцінювання та самооцінювання учнів.

    VІ. Домашнє завдання

         Повторити правила на с. 74, виконати вправу 108, на високий рівень – скласти зв’язну розповідь про роль книги у житті людини (до 10 речень), використовуючи прикладки*

          Тема: Правопис непоширених прикладок

         Мета: удосконалити знання про прикладку, розвивати вміння   грамотно записувати прикладки, обґрунтовувати їх написання, виховувати повагу до книг

         Обладнання: підручник, таблиця, картки

         Тип уроку: урок удосконалення знань і вмінь

                                                Хід уроку

                                                                             Книга –джерело знань.

                                                            Народна мудрість

    І. Організаційний етап

                            1. Слово вчителя про книгу.

                            2.  Перевірка домашньої роботи.

    ІІ. Інтелектуально-мовленнєва розминка

Робота біля дошки з картками.

                                                     Картка 1

         Перепишіть, виправивши помилки. Поставте запитання до виділених слів. Зробіть синтаксичний розбір речення

         Грицеві на десятиріччя батьки подарували роман Три мушкетери Олександра Дюма-батька.

 

                                                  Картка 2

         Перепишіть, виправивши помилки. Поставте запитання до виділених слів. Зробіть синтаксичний розбір речення

         Запам’ятав навіки український народ велетня-Шевченка, а також його видатну книгу Кобзар.

б) „Незакінчене речення”

Прикладка – це...
Прикладки бувають...
У лапки беруться прикладки, що означають...

в) Перевірка учнями роботи, виконаної на дошці (порівняти речення).

    ІІІ. Формулювання теми, мети і цілей уроку учнями та вчителем.

Після цього уроку я знатиму..., вмітиму..., застосую здобуті знання...

    ІV. Актуалізація знань теоретичного матеріалу

Робота в парах із підручником

 - Опрацювати правила на с. 75 і скласти висловлювання щодо правопису прикладки.

 

    V. Застосування теоретичних знань на практиці

                            1. Робота біля дошки з картками „Виправ помилку ”.

                            2. Робота з підручником

                             3. Виконати вправу 109 (І). ( Перевірити „Ланцюжком”).

                            3.1. Робота біля дошки з картками.

                            3.2. Творча робота

Скласти 2 речення про життя людини без книги, використовуючи прикладки.

    VІ. Підсумок уроку

Сьогодні на уроці я дізнався..., навчився...

    VІІ. Домашнє завдання

    Повторити §11 (с. 73, 75-76), виконати вправу 111(І, ІІ).

Тема:  Порівняльний зворот

         Мета: навчитися визначати порівняльні звороти в реченнях, розвивати вміння розставляти розділові знаки при порівняльних зворотах, обґрунтовувати свій вибір за допомогою правил, виховувати повагу до народної творчості

         Обладнання: підручник, таблиця, картки

         Тип уроку: комбінований

                                               Хід уроку

                                                                  Вік живи – вік учись.

                                                      Народна мудрість

    І. Організаційний етап

         Слово вчителя про роль навчання у житті.

    ІІ. Інтелектуально-мовленнєва розминка

Робота з картками біля дошки.

                                                 Картка 1

       Переписати речення. Підкреслити конструкції, які приєднуються за допомогою мов, немов, наче, неначе, як, поставити питання до них

    1. Думки мої розлетілися, мов метелики. 2. Стоять старі дуби, немов філософи. 3. Сини мої, як соколята, досягнуть у житті вершин. 4. Тіні, як хвилі, біжать пшеничним ланом.

 

                                                 Картка 2

       Переписати слова, знімаючи риску та розкриваючи дужки

     Думки/ метелики, вовки/  сіроманці, брати/ Щоголеви, (Д,д)ніпро/ ріка, щука/ риба, гора/ Говерла, сини/ соколята, дуби/ філософи, газета/ (К,к)рай, квітка/ (Т, т)роянда, тіні/ хвилі, пароплав/ (Т,т)арас (Ш,ш)евченко.

б. „Незакінчене речення”

Прикладкою називається означення, виражене...
Прикладки бувають...
Прикладки можуть писатися...
З великої літери і в лапках пишуться прикладки...
Дефіс у прикладках не ставиться, якщо...

                   в.  Перевірка роботи біля дошки

а) Дослідіть спільне і відмінне у записах на дошці.                                  

б) Що ми сьогодні будемо вивчати на уроці?

    ІІІ. Визначення теми, мети та мотивації уроку

Визначте, які цілі перед нами стоять сьогодні на уроці.
Де ми зможемо застосувати знання про порівняльний зворот?
Для чого нам треба знати правила вживання розділових знаків при порівняльних зворотах?

    ІV. Вивчення нового навчального матеріалу.

1. Мовознавче дослідження (робота з підручником: вправа 149).   2.Опрацювання алгоритму

                                                 Алгоритм

         1. Порівняльний сполучник входить до складу простого чи складеного іменного присудка?

         Ні                                                                  Так        

                                                                        Кома не ставиться 

         2.  Порівняльний сполучник входить до складу фразеологічного звороту?

          Ні                                                                  Так

                                                                       Кома не ставиться

         3. Порівняльний зворот, уведений за допомогою сполучника як, має значення „у ролі кого, чого ”?

          Ні                                                                   Так

         Кома ставиться                                        Кома не ставиться

    V. Застосування теоретичних знань на практиці.

         1. Самостійна робота                                                                                                  

1) І – ІІІ рівень – вправа 141;                                                                                                            

2) ІV р. – вправа 146.

         2. Перевірка виконаного завдання.

    VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

На дошці записані речення. Знайти порівняльні звороти, розставити розділові знаки, підкреслити головні та другорядні члени речення.

    VІІ. Підсумки уроку

Чи досягли ви очікуваних результатів?
Опитування

Що таке порівняльний зворот?
Як виділяється порівняльний зворот в усному мовленні й на письмі?
За яких умов перед порівняльним сполучником кома не ставиться?
Яку роль виконують порівняння у художньому мовленні?

     VIII. Домашнє завдання                                                                                     

Опрацювати § 14, вивчити правила на с. 93, 95, виконати вправу 142, Інд. вправа 147 *.

         Тема: Виділення порівняльних зворотів комами

         Мета: удосконалити знання про порівняльний зворот, закріпити правила розстановки розділових знаків при порівняльних зворотах; розвивати вміння складати речення з порівняльними зворотами, знаходити речення з порівняльними зворотами, застосовувати правила для обґрунтування свого вибору; виховувати повагу до старших, до однолітків

         Обладнання: підручник, картки

         Тип уроку: урок удосконалення знань, умінь і навичок

                                               Хід уроку

                                               „... це повага до самого себе ”

                                                          Дж. Голсуорсі

         І. Організаційний етап ( слово вчителя про повагу до людей)

         ІІ. Інтелектуально-мовленнєва розминка

Перевірка домашнього завдання
Робота біля дошки з картками

 

                                                        Картка 1

         Випишіть словосполучення, у яких кома не ставиться. Підкресліть у кожному словосполученні першу літеру

                      Дощ дрібний наче туман; осінь як завжди була сльотава; овочі як овочі; верчусь як муха в окропі; ліс як стіна темніє; юрба наче море гуде; апельсин мов кулак; град як горох; двір огороджений ніби фортеця; емаль лущиться мов шкаралупа; його шаную як найріднішого; анкета мов рядно.

 

                                                       Картка 2       

         Випишіть словосполучення, у яких кома ставиться при порівняльних зворотах. Підкресліть у кожному словосполученні першу літеру

                      Дощ дрібний наче туман; осінь як завжди була сльотава; овочі як овочі; верчусь як муха в окропі; ліс як стіна темніє; юрба наче море гуде; апельсин мов кулак; град як горох; двір огороджений ніби фортеця; емаль лущиться мов шкаралупа; його шаную як найріднішого; анкета мов рядно.

Ключ: Із підкреслених літер прочитати початок епіграфу до уроку.

Порівняти написане.

ІІІ. Тема, цілі уроку

Що ми будемо вивчати на уроці?
Продовжте речення: Сьогодні на уроці я хочу дізнатися про...
Свої знання я зможу застосувати...

ІV. Актуалізація знань теоретичного матеріалу

„Незакінчене речення ”

а) Порівняльний зворот – це...

б) Порівняльний зворот приєднується за допомогою...

в) На письмі порівняльні звороти...

г) Кома не ставиться при порівняльних зворотах...

ґ) Порівняльний зворот відповідає на питання...

д) У реченні порівняльний зворот виступає...

         V. Застосування знань на практиці

                   1. Робота у парах

1) на 4 – 6 б.: списати речення вправи 149, поставити  розділові знаки;

2) на 7 – 9 б.: списати речення вправи 149, поставити  розділові знаки, підкреслити порівняльні звороти;

3) на 10 – 12 б.: із вправи 149 виписати речення, в яких кома при порівняльних зворотах не ставиться, підкреслити усі члени речення.

                   2. Взаємоперевірка робіт  під контролем учителя.

                   3. Гра „Хто більше”

( Скласти речення із порівняльними зворотами про людей, яких поважають. І ряд – порівняльний зворот стоїть на початку, ІІ ряд – у середині, ІІІ ряд – у кінці речення)

         VІ. Підсумок уроку

         1. „Мікрофон”

            1) Яким шляхом ви досягали поставленої на початку уроку цілі?

         2. „Рослина”. Вписати в „пелюстки” терміни, які вивчалися  впродовж усієї теми.

        

VII. Домашнє завдання

Повторити §13 – 14, виконати вправу 152 (письмово); підготуватися до контрольної роботи за вправою 154 (усно).


Теги: другорядні члени, Мищенко І.М.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 467/58


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar