Головна » Українська мова

Узагальнення й систематизація знань з теми „Другорядні члени речення”

Мета:      узагальнити й систематизувати знання семикласників з розділу «Другорядні члени речення», сформувати цілісну систему особистих знань учнів з теми, структурувати вивчений теоретичний матеріал, удосконалювати орфографічні й пунктуаційні вміння й навички; розвивати пізнавальну активність, творчі вміння самостійно розв’язувати нові пізнавальні завдання; удосконалювати мисленнєві дії аналізувати, порівнювати, систематизувати й узагальнювати, доводити й обґрунтовувати тощо; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу розвивати спостережливість, уважність, кмітливість як важливі елементи розумової діяльності людини; виховувати потребу в самовдосконаленні й самовихованні; товариські відносини.

Тип уроку:         урок узагальнення й систематизації вивченого; урок-засідання детективного агентства.

Обладанання: дидактичний матеріал (картки з головоломками, таблиці «Фоторобот другорядних членів речення»,  картки для гри «Знайди пару», картки з завданням на встановлення відповідності), мультимедійний супровід.

Підготовча робота: клас заздалегідь ділиться на дві групи.  Групи займають місця за своїми столами.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент. З’ясування емоційної готовності учнів до уроку. (Слайд 1)

- Починаємо урок, але спершу  подаруйте свої посмішки і хороший настрій один одному!

ІІ.  Мотивація навчальної діяльності.

1. Вступне слово вчителя з елементами бесіди. Мотивація вибору форми проведення уроку.

 Сьогодні у нас з вами незвичайний урок. Ми відкриваємо детективне агентство.  (Слайд 2)

Хто такі детективи?
Яких відомих детективів ви знаєте? (Слайд 3)
Хто створив ці образи? 
Які якості важливі для людей цієї професії?

 В ході роботи детективного агентства нам доведеться розплутати чимало цікавих справ. Сьогодні ми працюватимемо в групах.  Пропоную кожній групі придумати собі назву.

ІІІ. Ознайомлення восьмикласників з темою, метою й завданнями уроку.

Запис теми учнями в зошити. (Слайд 4)

  Щоб довести, що ми гідні бути співробітниками детективного агентства нам необхідно розслідувати справу. Назва справи, яку ми будемо розслідувати «Другорядні члени речення»

Сьогодні на уроці ми узагальнимо та систематизуємо  знання з теми «Другорядні члени речення», удосконалюватимемо  пунктуаційні вміння й навички; розвиватимемо спостережливість, уважність, кмітливість як справжні детективи.

ІV. Узагальнення й систематизація теоретичних положень теми

- Кмітливість і наполегливість дозволяє детективам розплутувати найскладніші справи. Пропоную вам пройти таке випробування.

1. Робота в групах над заповненням таблиць-фотороботів  «Другорядні члени речення». 

Завдання  для І групи: користуючись архівними матеріалами, створити фоторобот «Другорядні члени речення».

 

 Фоторобот  для  І групи:

 

Завдання для ІІ групи: зібрати «речові докази» (приклади)  у справі «Другорядні члени речення» та розмістити їх у відповідні колонки таблиці, а також визначити  функції другорядних членів речення.

 

2. Взаємоперевірка правильності виконання завдань.

І група

Фоторобот  «Другорядні члени речення».

 

ІІ група

Функції другорядних ЧР:  другорядні  члени речення  поширюють речення, і від цього воно стає більш виразним, емоційно забарвленим.  Другорядні члени речення роблять мовлення не тільки образним ті емоційним, а ще й влучним, конкретним.

3. Слово вчителя.

-  Ми з вами повторили теоретичний матеріал з теми. Переходимо до виконання практичних завдань.

V. Виконання системи завдань на узагальнення практичних умінь і навичок  (детективна робота).

1. Гра «Знайди  пару». (Слайд 6)

- Детективи повинні мати добре розвинуте логічне мислення. Наступне випробування: скласти прислів’я та приказки, дібравши до їх  початку продовження з другої колонки (з’єднати стрілками), виділити (підкреслити) в них додатки, визначити спосіб їх вираження. Пояснити зміст одного з прислів’їв  на вибір.

2. Завдання на встановлення відповідності. (Слайд 7)

Завдання групам: установіть відповідність між виділеними обставинами та їх видами за значенням

Відповідь: 1в, 2а, 3б, 4д, 5г. (Слайд 8)

- Як ви визначали вид обставини?

3. Відновлення вірша В.Сосюри «Любіть Україну».  (Слайд 9)

- Детективи повинні мати хорошу пам'ять. Виконаємо роботу, яка допоможе нам у її тренуванні.

Завдання групам: вкажіть твір та автора, вставте пропущені означення, визначте означення узгоджені та неузгоджені. Яку роль відводить їм автор?

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину …  і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Любіть Україну у сні й наяву,
… свою Україну,
красу її, вічно …  і …,
і мову її  … .

Довідка: вишневу,  щасливу, солов’їну, нову, живу.

- Як називається образне означення в художньому мовленні? (епітет) Яка його роль? (епітети прикрашають мовлення, за допомогою них передається ставлення, почуття автора).

- А що таке прикладка? (означення, яке виражене іменником. Стоїть у тому ж числі й відмінку, що й означуване ним слово. Може вказувати на професію, рід занять, вік, може виступати власною назвою – назвами сіл, міст, річок)

4. Фізкультхвилинка. (Слайд 10)

- Не секрет, що у хороших детективів пильне око і відмінна фізична підготовка. Проведемо невелику зарядку, а  також перевіримо, чи знаєте ви правила написання прикладки з означуваним нею словом.

  Я називатиму означення. Якщо прикладку й означуване нею слово пишуть окремо, ви піднімаєте руки вгору, а якщо – через дефіс – то розводите руки в сторони.

Хліб-годувальник (в сторони), риба щука (вгору), шафа-купе (в сторони), Амазонка-ріка (в сторони), опера «Тарас Бульба» (вгору), учитель-фізик (в сторони), велетень юнак (вгору).

5. Метод «Прес». Вирішення проблемних завдань.

- Уміння обґрунтовувати й доводити свою точку зору дозволяє детективам «вивести злочинців на чисту воду». Пропоную вам наступне випробування: провести розслідування й визначити, якими членами речення є виділені слова в реченнях.

І група: Дівчата йшли  між хлібами.

ІІ група: Біля лавки лежало кошеня.

Щоб бути переконливим та чітким ваше висловлювання повинно мати таку структуру:

ПОЗИЦІЯ (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору)

Ми  вважаємо, що сполучення слів  між хлібами є  … .

ОБҐРУНТУВАННЯ (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції)

тому, що відповідає на питання... , означає ….

ПРИКЛАД (наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони зміцнять вашу позицію)

Наприклад...

ВИСНОВКИ (узагальніть свою думку, зробіть висновок).

Отже...

6. Пунктуаційний практикум  «Стріляй – не помились!». Виділення комами порівняльних зворотів. (Слайд 11)

- Детективи повинні влучно стріляти. У нашому випадку, постріл – це точне визначення місця знаходження коми в реченні. 

Завдання: прочитайте речення, розставте розділові знаки. Обґрунтуйте наявність чи відсутність ком.

Мов сонце  люблю материнську мову.

Сонечко грало рожевим промінням по рівній  як  скло пелені Дніпра.

Весело глянули хмарки в блакитне море як у  люстро.

Запахло сіркою і дощ линув як з відра.

 

7. Синтаксичний розбір речення за алгоритмом. (Слайд 12)

(Джерела  алгоритму:  1.Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 8 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2008. — 224 с.

2.Омельчук С. А., Ляшкевич А. І. Усі уроки української мови у 8 класі / упор. С. А. Омельчук / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 331 с.)

Завдання групам: прочитати текст. Довести, що висловлювання належить до художнього стилю.

Красуня Улянка блукала в сонячному лісі.  Її вабив таємничий Одудів яр. Удень любила лежати весела дівчинка на теплому листі. Ця галявина була як райдужне око старого лісу. Лежала дівчинка на галявині, і полуденна спека пашіла млістю й духом нагрітого листя. Вона відчувала себе маленькою хазяйкою в лісі!                                                       

 

Виконати синтаксичний розбір речення за алгоритмом (додаток). (Слайд 13)

І група: Красуня Улянка блукала в сонячному лісі. 

ІІ група: Удень любила лежати весела дівчинка на теплому листі.

VІ. Підсумок уроку

Рефлексія. Інтерактивний метод «Незакінчені речення». (Слайд 14)

- Наприкінці розслідування детектив зазвичай розповідає, що він бачив, про що дізнався. Чи  були  ви  хорошими детективами?

Я зрозумів, що …

Я не вмів, а тепер умію …

Я не знав, а тепер знаю …

Було цікавим …

На наступних уроках мені хотілося б знову …

Найбільші   труднощі   я  відчув …

VІІ. Оголошення результатів Оцінювання навчальних досягнень учнів

Слово вчителя.

Час уроку обмежений, а чарівний світ нашої рідної української мови красивий і безмежний. Багато цікавого  чекає на вас на наступних уроках. Наша спільна робота була плідною. Ви добре відповідали і уважно слухали.

  Найкраще працювали  учні … . Вони отримують диплом  високого рівня і звання «Справжній детектив».

  Необхідно проявляти більше наполегливість у володінні теоретичними та практичними навичками  учням …, які отримують звання «Інспектори».

  Решта учнів отримує звання «Помічники детективів». Сподіваюся, що вони зроблять висновки та виправдають  виказану їм довіру наступного разу.

VІІІ. Домашнє завдання (Слайд 15)

   Повторити теоретичний матеріал про другорядні члени речення. Підготуватися до контрольної роботи у формі тестових завдань закритої і відкритої форми з теми «Просте речення. Двоскладне речення».


Теги: другорядні члени, Петрова О.Ю.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 381/52


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar