Головна » Українська мова

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Способи їх вираження. Урок з української мови для 5 класу

Мета: поглибити знання учнів про другорядні члени речення; формувати навички розпізнавати їх у реченні; удосконалювати уміння робити синтаксичний розбір речення; розвивати логічне мислення; виховувати культуру мовлення та спілкування.

Тип уроку: узагальнення вивченого

Обладнання: підручник, диференційовані картки-завдання, картки інформаційної  дії.

Інноваційні технології: «Займи позицію», робота в малих групах

                                                  Основний зміст уроку

І. Організаційний момент

Психологічне налаштування на урок (побажання учителя учні передають із долоньки у долоньку і посміхаються один одному)

 

ІІ. Тема, мета уроку. Запис у зошитах

 

Доведіть або спростуйте думку: другорядний – значить не основний, він менш важливий. Отже, вивчені нами другорядні члени речення менш важливі для вираження думки.  Так  чи ні?     «Займи позицію»

(Сформовані групки обмірковують і висловлюють  своє твердження)

В кінці уроку ваша думка може змінитися, в залежності від опрацьованого і повтореного матеріалу.

ІІІ. Актуалізація знань, умінь учнів.  1.Доповни речення.

Основними ознаками речення є…(закінчена думка)
За метою висловлювання речення бувають…
Граматична основа речення –це…
В залежності від наявної у ньому граматичної основи (підмета і присудка) речення поділяються на…
До другорядних членів речення ми відносимо…
Додаток –це…, означення –це…., обставина-це….
Другорядні члени речення пояснюють…..(гол.чл.)
Реч.,що склад. тільки з головних членів - ….(непош.), а коли є і другорядні – то воно….(пош.)

 

2.«Синтаксичний комп’ютер»(картки-схеми, які учні читають,графічно вказують на речення за метою висловлювання,на будову простого речення, на головні та другорядні члени речення)

 

3.Робота біля дошки. « Отримай 12!». Записати речення, зробити синтаксичний розбір, усно назвати частини мови.

За садом розквітла рожевими квіточками стара яблуня.

 - Чи можемо ми із даного речення вичленити словосполучення? Назвати. А які поєднання слів не є словосполученням. Назвати.

 

4.Мовна хвилинка. «Секрет»

Скільки букв має укр..алфавіт? (33)
Назви деякі функції, що виконує мова у суспільстві. (виховна, естетична, пізнавальна, комунікативна, інформаційна)
Що означає частинка «тека» у словах фільмотека, відеотека, бібліотека?(зібрання)
Як можна встановити конкретне значення багатозначного слова? (у контексті, тобто у сполученні з іншими словами)
Що таке лексичне значення слова? (що означає)
Який знак в укр..мові не являється розділовим? (апостроф)
Назвіть останній відмінок в укр..мові. (кличний)
Скільки звуків у слові кущ?
Віршований твір призначений для співу – це…(пісня)
Частина слова без закінчення…(основа)
Закінчить прислів’я: Слово до слова -….зложиться мова!

Фізкультхвилинка «Зозуля»

Облітала я лісок вздовж, ушир і навскосок.

Відпочила в холодку, на кленовому листку.

І росинок з тирличу напилася досхочу.

Діти йшли через лісок – подала їм голосок.

Налічила їм літа: двадцять, тридцять, аж до ста.

Щоб ні горя, ні біди, щоб росли, як із води.

(Діти усе виконують: махають руками, імітують пиття, піднімаються на носочках, витягують руки, повертають голову і т.д.)

 

5.  Робота у  парах: «Додатки», «Означення», «Обставини»

Завдання.  Із поданих на картках-інформаторах слів скласти речення. Віднайти свій другорядний член речення, розказати про нього. Указати частину мови, якою він виступає.  Видалити другорядні члени речення. Обміркувати, чи змінився зміст? Який варіант краще?

Д о д а т к и.  Осінь прощається з полями, лісами, вулицями міст.

                         Жовтень на каштанах обпалив листочки.

О з н а ч е н н я.  На вологий асфальт опадає золотистий лист. Вечір наступав тихий та рожевий.

О б с т а в и н а.  Біжить дорога з гори в долину.  Хмари м’яко, ніжно затаїлись.

О т ж е, прочититайте  Впр.109 стр.58

З якою ж метою ми вживали другорядні члени речення?Для «прикраси»?

6. Диференційовані картки – завдання

І. Записати речення. Підкреслити другорядні члени речення (скористайся за потреби опорною табл.. стр.58 підручника )

Жовтень убрав золотом сади, парки і струшує додолу жовте листячко.

____________________________________________________________________

ІІ. Поширити подані речення другорядними членами, утворивши твір-мініатюру.

         Підкралася осінь. Дерева прибралися. Вітерець погойдує. Листячко шелестить. Хмарки розповзлись. Курличуть журавлі.

 

Д\З. Впр. 169 (1-7.тест) стр.82. Підготуватися до к.р.


Теги: другорядні члени, Редько Т.І.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 777/37


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar