Головна » Українська мова

Другорядні члени речення. Урок з української мови для 8 класу

Мета:  повторити, узагальнити та систематизувати знання учнів про головні та другорядні члени речення; розвивати вміння визначати головні та другорядні члени у реченні, робити синтаксичний розбір речень; формувати орфографічну та пунктуаційну грамотність; удосконалювати усне та писемне мовлення учнів; виховувати повагу до традицій свого народу.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: мультимедійний проектор, роздавальний матеріал, підручник.

 

Перебіг уроку

 

І. Вступне слово вчителя.

14 жовтня одне з найбільших осінніх свят – свято Покрова. Люди здавна шукали посередників і заступників перед Богом. Саме таким і є в нашій уяві образ Пресвятої Богородиці, яка, ми віримо, якщо її дуже попросити, заступиться і допоможе в важкі хвилини життя. З часів хрещення Київської Русі і до сьогодні це свято духовно об’єднувало наш народ, давало відчуття захищеності, зміцнювало віру, надію на краще майбутнє.  За народними уявленнями Покрова піклується про сім’ю, шлюб, здоров’я та благополуччя родини.

П. Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання.

1. Слово вчителя.

- Діти, на попередніх уроках ми вивчали головні члени речення, способи їх вираження. До сьогоднішнього уроку ви мали дібрати речення, об’єднані темою свята Покрови. Зачитатайте.(Діти зачитують речення про святкування Покрови в Україні, прислів'я та прикмети).

(Очікувані відповіді.

Свято Покрова – давнє українське свято.

Божа Матір – покровителька запорозького козацтва.

14 жовтня – День українського козацтва.

Яка погода на Покрову, такою буде зима.

Якщо лелеки не відлетіли на Покрови – на теплу зиму.

Хто лежав до Покрови, той продасть корови.

Прийшов Покров – не нагріти хату без дров.

Прийшла Покрова – сиди, чумаче, вдома.

Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду льодом, а дівчат – шлюбним вінцем.

Покрова – початок вечорниць.

Покрова – вінець усім польовим роботам.

14 жовтня – день створення Української Повстанської Армії.

Покрова – завершення сезону сватання.

Мати Покрівонько, покрий Матір сиру Землю і мене молоду.

Свята мати, Покрівонько, накрий мою голівоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою.

Свята мати, Покрівонько, накрий мою голівоньку, чи в шмату, чи в онучу – най ся дівкою не мучу.

Сніговий покрів на Покрову символізував весільне покривало.)

- А тепер перевіримо, як ви засвоїли пунктограму, що ми вивчали на попередньому уроці (тире між підметом та складеним іменним присудком). Один із учнів продиктує 2 речення. Пояснення одним учнем пунктограми.

2. Теоретичний диктант. «Так – ні» (діти записують в зошитах номер запитання та відповідь : так або ні).

1. За способом вираження підмети поділяються на прості і складені.

2. Простий присудок виражається дієсловом або іменником.

3. Складений дієслівний присудок складається з інфінітива і допоміжного дієслова.

4.  Складений іменний присудок складається з іменної частини і прислівника.

5. Між групою підмета і групою присудка може ставитись двокрапка.

6. Якщо перед присудком є заперечна частка ні, тире не ставимо.

7. Крім іменника, іменною частиною складеного іменного присудка може бути особове дієслово.

8. У складеному іменному присудку в теперішньому часі дієслово-зв’язка зазвичай пропускається.

(Відповіді: 1 – так, 2 – ні, 3 – так, 4 – ні, 5 – ні, 6 – ні, 7 – ні, 8 – так).

Перевірка диктанту (відповіді на екрані). Аналіз помилок.

3. Бесіда:

- які ще члени речення, крім головних вам відомі?

- яку синтаксичну роль виконують другорядні члени речення?

- як називаються речення, у яких є другорядні члени?

Ш. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми уроку.

Діти визначають мету самостійно. Запис у зошити теми уроку.

ІУ. Опрацювання нового матеріалу.

Метод «Прес». Доведіть або спростуйте тезу.

«Слово другорядний означає менш важливий, не основний.  Отже, другорядні члени речення менш важливі, ніж головні.»

Відповіді кількох учнів.

 

Отже, ми з вами сьогодні на уроці маємо переконатися в тому, що другорядні члени речення не менш важливі, ніж головні, пригадати їх визначення та практично засвоїти знання з теми.

 

Проведіть лінгвістичний експеримент. Спробуйте розповісти про побачене непоширеними реченнями. (Фільм про походження свята Покрови).

Отже, другорядні члени речення роблять мовлення більш виразним, образним, яскравим, емоційно забарвленим, влучним, конкретним.

У. Поглиблення, узагальнення, систематизація вивченого.

Об’єднання дітей у три групи. Робота з роздавальним матеріалом.

Група 1. Виділіть додатки. Складіть опорну схему (що означає додаток, на які питання відповідає, способи вираження).

Для козаків свято Покрови було найбільшим святом. Цього дня у козаків відбувалися вибори нового отамана.  Пресвяту Богородицю козаки вважали своєю заступницею і покровителькою. Козаки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці. Про це писав Олекса Воропай, дослідник звичаїв українського народу.

   Група 2. Виділіть означення. Складіть опорну схему (що означає означення, на які питання відповідає, способи вираження).

На Запоріжжі в козаків була церква святої Покрови. Пресвята Богородиця покрила своїм омофором усіх християн. Свято Покрови посідає почесне місце серед пошанованих свят в Україні.

Словникова робота. Пояснити лексичне значення слова омофор.

Пізнавальна хвилинка. Учитель розповідає дітям про історію викрадення із Львівського національного музею ікони Покрови Богородиці та повернення її російським меценатом Ігорем Возяковим. (Зображення на слайді).

Повернувши музею ікону, колекціонер сказав : «Не людина приходить до ікони, а ікона до людини». Як ви розумієте ці слова?

  Група 3. Виділіть обставини. Складіть опорну схему (що означає обставина, на які питання відповідає, способи вираження).

Козаки щиро й урочисто відзначали свято Покрови. Впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту та отримало другу назву  - Козацька Покрова. Козацтво, звертаючись до Богородиці, просило оберегти і заступити од ворога.

Представлення опорних схем доповідачами, узагальнення про другорядні члени речення.

Робота з підручником. Зачитати теоретичний матеріал.
Змагання «Хто швидше?». Користуючись складеними опорними схемами, зробити синтаксичний розбір речення.

Впродовж років головний девіз козацького життя – захист християнської віри.

Двоє учнів працюють над синтаксичним розбором  біля дошки.

Здавна український народ шанобливо ставився до свята Покрови.

  Щорічно на Покрови Україна відзначає день народження УПА.

Робота в  групах. Стилістичне дослідження.

Відновити текст, дібравши слова з довідки. Визначити стиль тексту. Зробити висновок про роль другорядних членів речення у різних за стилем текстах.

Група 1.

Віднови текст, використовуючи слова з довідки. Визначи стиль тексту, зроби висновок про роль другорядних членів у тексті цього стилю.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________проводитиметься фестиваль «Покрова на Хортиці».

 

(Довідка: з 13 по 15 жовтня 2011 року, з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, на острові Хортиця, з метою популяризації козацтва, Дня українського козацтва).

Група 2.

Віднови текст, використовуючи слова з довідки. Визначи стиль тексту, зроби висновок про роль другорядних членів у тексті цього стилю.

 

Історик ______________________________досліджував_______________________________________, визнавав _______________________________________________________________________________________________________________________.

(Довідка: розвиток січового лицарства, культу Діви Марії Покрови, Дмитро Яворницький, дотримання, козаками).

Група 3.

Віднови текст, використовуючи слова з довідки. Визначи стиль тексту, зроби висновок про роль другорядних членів у цьому тексті.

 

Пам’ятаймо й шануймо ________________________________, пишаймося й передаваймо _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(Довідка: давні традиції, історію виникнення, нащадкам, наших пращурів, славетного свята Покрови).

(Відповіді.

Група 1 .

З нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та з метою популяризації козацтва  з 13 по 15 жовтня 2011 року на острові Хортиця проводитиметься фестиваль “Покрова на Хортиці”.

Група 2.

Історик Дмитро Яворницький досліджував розвиток січового лицарства, визнавав дотримання козаками культу Діви Марії Покрови.

Група 3.

Пам’ятаймо й шануймо давні традиції наших пращурів, пишаймося й передаваймо нащадкам  історію виникнення славетного свята Покрови. )

Висновки: (офіційно-діловий стиль - більш точним, ясним, однозначним; публіцистичний стиль - емоційність, виразність, переконливість; науковий стиль - більш глибоким, повним і конкретним).

 

Творче завдання (диференційоване).

Використовуючи поширені речення, складіть зв’язне висловлювання:

- про історію виникнення свята Покрови;

- про значення свята Покрови для Української Повстанської Армії;

- свято Покрова в історії запорозького козацтва;

-про народні традиції та прикмети, пов'язані зі святкуванням Покрови.

(Зразки учнівських робіт.

Свято це вперше виникло в Греції. Коли на Константинополь напали вороги й узяли місто в облогу, мешканці зібралися в церкві, щоб вимолити Боже благословення. Опівночі над ними зненацька з’явилася Мати Божа і підняла над головами людей омофор – вишите церковне покривало. Це був своєрідний знак, який символізував перемогу. Звідси й пішла назва – Покрова.

В Україні це велике свято, але з особливою повагою до нього ставилися запорізькі козаки. На честь Покрови будували церкви, перед походами молилися святій покровительці й захисниці, щоб вона допомагала їм у боях з ворогами. Вирушаючи човнами в море, козаки брали з собою ікону Матері Божої, щоб вона оберігала їх у нелегкій дорозі.

Українська Повстанська Армія обрала собі свято Покрови за День Зброї. Славні воїни УПА, віддавшись під опуку Божої Матері, героїчно боролись з гітлерівськими та більшовицькими окупантами на Галичині.

Який же багатий український народ на звичаї і традиції, а ще більше – на свята. Всім українцям добре відоме свято Покрови. Воно є дуже символічним, несе у собі багато традицій. Покрова збирає все найдорожче від природи і дарує людям – урожай.)

 

УІ. Рефлексія.

- Якою була мета уроку?

 -Чи досягли ви її?

- Що нового дізналися?

 - Які види робіт сподобались найбільше?

 - Чи змінився ваш настрій?

Оцінювання.

УП. Домашнє завдання.

Підготувати роздавальний матеріал з теми, вивчити теоретичний матеріал за опорними схемами.


Теги: другорядні члени, Дмитрів С.Б.
Навчальний предмет: Українська мова
Переглядів/завантажень: 672/54


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar