Головна » Українська література

Загадка як вид усної народної творчості

Мета: розкрити барвистий світ народних загадок, особливості цього оригінального виду фольклору; дати поняття про народну загадку, роль метафори в ній, про класифікацію загадок за змістом; розвивати логічне мислення, пам'ять, уяву школярів; виховувати допитливість, інтерес до фоль­клору, зокрема до народних загадок.

Обладнання: записи на дошці, ілюстрації, картки із завданнями.

Тин уроку:   урок засвоєння нових знань.

                                                       ХІД УРОКУ

I.  Організаційний момент

 

II. Актуалізація опорних знань

 

-Що таке фольклор? Якы жанри фольклору ви знаєте?

 

III. Повідомлення теми та  мети уроку

-Діти, подивіться на дошку. Сьогодні у нас тема уроку яка? (Загадки)

 -Сьогодні на уроці ми ознайомимося із загадками як видом усної творчості, розглянемо зміст і форму загадок, з'ясуємо роль метафори в ній, а також навчимося визначати види загадок та відгадувати їх.

IV. Вивчення нового матеріалу

І. Бесіда за питаннями.

•  Ми продовжуємо вивчення фольклору.

• Як ви гадаєте, чому цей жанр фольклору, тобто загадка,  має таку назву?  Від якого слова  походить слово загадка? (Від слова «гадати» — думати, здогадуватися).  Умінню відгадувати загадки колись надавали великого значення. Вони були мірилом мудрості й розуму. Від цього вміння залежала подальша доля людини.

•   Пригадайте прочитані народні казки, де персонажі рятують когось  або себе від лиха, відгадуючи поставлені їм загадки. («Мудра дівчина», «Близнята», «Летючий корабель» )

•   У сиву давнину відгадування загадок було частиною весільного об­ряду — своєрідним екзаменом на розумову зрілість молодої чи мо­лодого. У ліричних піснях, широко відомих і нині, живуть спогади про цю давню традицію.

 

 2.  Розгляд побудови загадок. Робота за картиною.

Розгляньте картини за мотивами загадок:

1) «Стоїть півень на току у червонім ковпаку». (Мак)

2) «Що то за віконця, що допомагають бачити сонце?» (Окуляри)

•   Опишіть предмети, зображені на картині. Що подібне є у зовнішньому вигляді півня і маку?

•   Які слова в загадці вказують на схожість предметів, зображених на картині? (Червоний ковпак)

•   Що ж допомагає відгадати цю загадку? (Схожість в описі зовнішньо­го вигляду).

•   А яка ж подібність між окулярами і совою? (Загадка «Що то за вікон­ця, що допомагають бачити сонце?»)

•   Отже, які є способи приховування задуманих предметів? (Опис зовнішнього вигляду, дії, властивостей; на основі протиставлення.)

•   То що ж називається загадкою?Відкрийте підручники на стор. 110 (Загадка-невеликий твір, в якому в прихованій формі описується задуманий предмет, котрий слід відга­дати.)

Записи визначення  в зошитах.

•  А зараз у нас ще цікавіша робота. Подумайте, як можна назвати цю групу загадок?

 

1)Часто умивається, та рушником не витирається. (Кіт)

 

 2)За горами, за долами ходить свита і кожух. (Вівця)

 

 3)Зимою в білому, як сніг, а літом в сірому гуляє,

  Вловить його ніхто не зміг, тому що ноги довгі має. (Заєць)

 

4)Серед двору стоїть копа, спереду вила, а ззаду мітла. (Корова) 

   5)Прийшла вона із довгим віником

      На бесіду із нашим півником,

      Схопила півня на обід

      Та й замела метлою слід. (Лисиця)

  

6)Я великий, я красивий,

      Як біжу я – в'ється грива.

      Хвіст у мене довгий-довгий,

      Він у мене, мов шовковий. (Кінь)

  

 7)Не говорить, не співає, а коли хто йде, господаря

      сповіщає. (Собака)

3. Робота з підручником (с.108-109)

•Теми (види) загадок дуже різноманітні.Давайте зачитаємо звами ряд загадок та визначимо їх тематику( по 2 загадки за групами).

І-природа; ІІ- рослини; ІІІ- тварини; ІV-людина;V-предмети побуту; VI-почуття.

 

 - У чому ж полягає основна особливість загадки? (У тому, що в її осно­ві лежить метафоричне запитання.) А що таке метафора?

      «Чорна корова всіх людей поборола, а біла кобила всіх зведе»

1.      Про що йдеться в загадці? (Про зміну дня і ночі)

2.      Звідки ви дізналися, адже слів «день» і «ніч» немає в загадці? (У загадці про ніч і день говориться не прямо, а в переносному значенні. Ніч – чорна корова, день – біла кобила).

Метафора – перенесення рис живої істоти на предмет чи явище. Наприклад: перешіптуються листочки, сміється сонце, стогне буря. Цей художній засіб робить нашу мову образною, поетичною.

Метафора (від грецького  — переміщення, віддалення) — перенесення рис одного предмета на інший на основі подібності.

Гра «Ми – поети»

 Учні зачитують першу частину речення, добирають до неї другу так, щоб вислів став метафоричним, тобто речення буде мати переносне значення.

 

Отже, предмет зображення в загадці називається не прямо, а інакомовно, приховано. Щоб дати відповідь на метафоричне запитання, треба вміти зіставити життєві явища на основі їх спорідненості чи подібності.

4. Форми загадок.

- Діти, давайте з'ясуємо  форму загадок.  У якій формі складено цю загадку?

Біжить свинка,

Вирізана спинка,

Оглянеться назад,

А й сліду не знать.(Човен)

Хто мовчить, а всіх людей навчить? (Книга)


- Зверніть увагу. Що ви бачите? Правильно, картинку, проте вона не проста.                                                    

Це картинка-загадка.

 

Розгадування загадок за картинками.

-Але найцікавішими є загадки-жарти або загадки-задачі. Читаємо.

Вправа «Відгадай загадку».

 

Яких каменів немає в морі?
Під яким кущем ховається заєць в дощ?
Що стоїть між небом і землею?

 4.  У мене в двох кишенях є гроші;  коли з одної перекласти в другу одну гривню,  то буде порівну;  коли з другої перекласти   в  першу  одну  гривню,   то   в  першій  буде  вдвічі більше, ніж у другій. (П'ять і сім.) (Загадка-задача, математична.)

    •   Яку форму можуть мати загадки?

     VI. Закріплення нового матеріалу

 

Вправа «Перебудова прислів’я в загадку»

 

- Одним із способів приховування задуманого предмета є форма запитання.
Давайте й ми прислів’я спробуємо перебудувати  в загадку.

 

  І команда
  Маленька праця краща за велике неробство. – Що краще за велике неробство? (Маленька праця)
 ІІ команда
 Хліб усьому голова. – Що усьому голова? (Хліб)

 2. Вправа «Я знаю!» (Пригадування або складання загадки ).
 

  - Оскільки ви діти творчі, то я не могла пропустити такого завдання, як пригадування або складання   загадки.

  На основі поданих слів скласти загадки:

  1.      Крейда – білий зайчик, дошка – чорне поле, пише – скаче;

 2.      Місяць – золотий серп або мідна підкова, нічне небо – темний луг, перебуває у певному місці –   загублено.

 

  Зразок. Білий зайчик чорним полем скаче.

 

 3. Бліц-опитування.
 1 правильна відповідь – 1 бал (одна дитина допомагає записувати бали).
 

 І команда
1) Головний компонент загадки - … (відгадка);
2) Компонент загадки, який не є обов’язковим? (питання);
3) Художній засіб, який розкриває сутність предмета чи явища через перенесення на нього ознак або дії іншого предмета чи явища за подібністю або контрастом - … (метафора);
4) Хто збирав і вивчав українські загадки? (І.Франко, Б.Грінченко, П.Чубинський та ін.)
5) Головною особливістю загадки є те, що предмет зображення називається … (не прямо, а приховано);
6) До якого різновиду за змістом віднесемо таку загадку: «Повзун повзе, на базар голки везе»? («Тварини»);
7) У якій народній казці герой розгадує загадки? («Мудра дівчина»)

ІІ група
1)    Крім відгадки, обов’язковим компонентом загадки є … (її текст);
2)    Яка ознака лежить в основі більшості загадок? (метафорична);
3)    Що у перекладі з грецької означає «метафора»? («перенесення»);
4)    Вид усної народної творчості, невеликий твір, у якому у прихованій формі описується певний предмет чи явище, котрий слід назвати - … (загадка);
5)    Художнє образне означення, яке підкреслює у зображуваному якусь особливу рису - … (епітет);
6)    До якого різновиду за змістом віднесемо таку загадку: «Чия голова не має носа»? («Рослини»);
7)    В залежності від чого ми класифікуємо загадки? (від змісту).

V.  Підсумок уроку

-Діти, яка ж була мета нашого уроку. Чого ви навчилися, що пізнали? Яку роль відіграють загадки в житті людини, у вашому житті?( мудрими, добрими, кмітливими)

-Сьогодні на уроці ви доторкнулися до мовної скарбниці нашого народу, до його чарівного світу мудрості.

VI. Домашнє завдання

1.    Скласти самостійно загадки;
2.    Намалювати ілюстрації до загадок.

-Послухайте варіант мною складеної загадки-віршика.

І сміється, і регоче,

Скаче, плаче, як захоче.

Все підкаже, все розкаже.

Поки спати він не ляже.

Хто він – швидко розгадай,

Руку вгору підіймай.(телевізор)

 

Він не зрадить, він надійний,

І кумедний, і спокійний.

Вчасно збудить тебе вранці,

Повернешся подасть капці.(собака)

- Сьогодні я спостерігала високу активність усіх учнів, але остаточні підсумки буде зроблено на наступному уроці.


Теги: Акімова О.С., загадки
Навчальний предмет: Українська література
Переглядів/завантажень: 709/53


Схожі навчальні матеріали:
Всього коментарів: 0
avatar